Praktijkvoorbeelden binnen Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs®

Totaal 14 resultaten (pagina 1 van 2)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
En anders helpen we je graag verder via 030 207 4067 of radicalevernieuwing@loc.nl.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Type:

Periode:

GET-lab: zorgtechnologie ervaren en onder­zoeken

Praktijkvoorbeelden

Dr. Louis Neven, lector Active Ageing bij Avans Hogeschool, en kenniskringlid Maartje Vermeer vertellen over technologische innovaties in het zorgonderwijs.

lees verder

Het Zor­gin­novatiecentrum Gouda

Praktijkvoorbeelden

In dit artikel nemen we een ‘kijkje in de keuken’ bij het Zorginnovatiecentrum Gouda.

lees verder

Filmpje: mbo-studen­ten Ver­zor­gen­de IG en Verpleeg­kun­de in gesprek tijdens les

Praktijkvoorbeelden

Twee studenten vertellen waarom ze de opleiding Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® zijn gaan doen – en wat hen daarin aanspreekt. Zo heeft een van hen altijd de opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg willen doen.

lees verder

Filmpje: 4 studenten in gesprek over ver­nieuwend prak­tijk-leertraject

Praktijkvoorbeelden

Geplaatst op 18 november 2019 - Thema's: Vernieuwing onderwijs, Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs®
Zo’n 60 nieuwe studenten zijn dit seizoen gestart met Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs®. Studenten vertellen waarom ze startten, over een droom en een ervaring in de eerste weken. ‘Ik ontdek meer wie ik zelf ben en hoe ik dat uiteindelijk overbreng naar cliënten.’

lees verder

Ver­nieuwers vertellen in 22 filmpjes waar ze aan werken

Praktijkvoorbeelden

Een heel aantal verpleeghuizen uit onze landelijke vernieuwingsbeweging maakten héle kort filmpjes. Waarin ze een voorbeeld geven van hoe er bij hen gewerkt wordt aan de gezamenlijke droom van de beweging.

lees verder

‘Als 50-plusser maak ik de overstap. Van kantoor naar het verpleeg­huis.’

Praktijkvoorbeelden

Geplaatst op 25 oktober 2019 - Thema's: Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs®
Deze maand is een nieuwe groep van 58 mbo-studenten de praktijk-leerroute Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® gestart. Maike Marks schreef een blog waarin ze vertelt waarom ze de keus heeft gemaakt voor deze route.

lees verder

Student zonder zor­ger­varing en ‘ras­zorgver­lener’ volgen samen bachelor verpleeg­kun­de (Video)

Praktijkvoorbeelden

Beide studenten in gesprek over het mooie aan de praktijk-leerroute Waarde-vol Onderwijs.

lees verder

‘Na 27 jaar bij zor­gor­ganisatie ActiVite deze kans geg­repen’ (video student)

Praktijkvoorbeelden

Thea greep nu de kans om de praktijk-leerroute Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs te gaan volgen, om straks weer te kunnen indiceren. Wat de opleiding haar en de cliënten met wie ze werkt nog meer brengt…?

lees verder

De ‘radicale ver­nieuwin­gen’ die binnen DSV|Ver­zorgd leven zichtbaar worden

Praktijkvoorbeelden

“‘Samen met elkaar’: We vonden dat we dat altijd al deden. Maar we ontdekten dat het op een manier ging waarbij sterk vanuit de organisatie werd bedacht hoe het moest gaan.”

lees verder

Netwerk Radicale ver­nieuwing zor­gon­der­wijs maakt zor­gon­der­wijs aantrek­kelij­ker

Praktijkvoorbeelden

Geplaatst op 11 september 2019 - Thema's: Vernieuwing onderwijs, Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs®
Meer nieuwe mensen bereiken die in de verpleeghuiszorg willen werken, bestaande medewerkers voor de zorg behouden. Deze vernieuwing van het onderwijs gaat hand in hand met vernieuwing binnen de zorgorganisaties zelf. Een nieuwe publicatie brengt in beeld hoe.

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Type:

Periode: