Sfeer­verslag inspiratiebijeen­komst actiegroep Radicale ver­nieuwing zor­gonder­wijs

Geplaatst op 28 september 2021

Hoe kun je vorm geven aan de relatie tussen het zorgonderwijs en zorgorganisaties? Hoe organiseer je een goed leer-werkklimaat en hoe geef je hybride onderwijs nou goed vorm? Deze vraagstukken werden besproken tijdens de online bijeenkomst die werd georganiseerd door het actieteam Radicale vernieuwing zorgonderwijs, op 22 september j.l.

Het was de eerste bijeenkomst van het actieteam waarbij ook nadrukkelijk onderwijsinstellingen werden uitgenodigd én ook goed vertegenwoordigd waren. Dit onderstreept het gedeelde belang van de ontwikkeling en verbetering van zorgonderwijs voor beide partijen. In dit artikel een sfeerverslag van de bijeenkomst, inclusief filmopnames van de inleiding door Anton van Mansum, kartrekker van de actiegroep Radicale vernieuwing zorgonderwijs. Tijdens de bijeenkomst werden drie pitches gehouden, is er in deelrondes verder gesproken over deze pitches en vond er een plenaire afsluiting plaats waarin gesproken is over hoe verder te gaan in deze samenwerking.

Waar staan we nu?

Het arbeidsmarktvraagstuk is nummer één topic bij Surplus en ongetwijfeld ook bij andere zorgorganisaties. “De arbeidsmarkt is gigantisch veranderd, o.a. door demografische factoren maar ook door de aard van de arbeidsmarkt. Het is een landelijk vraagstuk waar ingrijpen van de overheid bij nodig is. Er staat een enorm potentieel langs de lijn, allemaal krachten waar we met onderwijs in onze organisaties veel meer mee zouden moeten kunnen en willen,” schetst Anton.

Een gedachte binnen het actieteam is om een landelijke vakschool op te richten waarin we elkaar ondersteunen om het praktijkonderwijs meer vorm te geven en krachten te bundelen.

De inleiding en beschouwing van Anton op de huidige stand van zaken bekijk je in onderstaande video.

De praktijk

Praten en denken is goed; de praktijk minstens zo interessant! In drie pitches werden praktijkervaringen uit diverse hoeken gedeeld, gestart door Nicole van de Graaf, teammanager bij Activite academie. Hoe richt de vernieuwing van het zorgonderwijs zich op de thuiszorg. Welke praktijkvoorbeelden kennen we? En wat kunnen we daarvan leren?

Grote uitdagingen die zij noemt zijn de vraag hoe ze extramurale studenten beter kunnen ondersteunen, hoe ze ervoor zorgt dat Activite breed opleidt maar mensen wél in staat stelt snel inzetbaar te zijn en ten slotte: hoe houden we de scope erin dat we altijd de mens achter de bewoner zien? Bekijk hier de pitch van Nicole.

Hybride onderwijs

Wat wordt verstaan onder hybride leren of hybride onderwijs? In de praktijk ontstaan allerlei vormen van hybride leren. Wat zijn overeenkomsten en verschillen? Erik Mondriaan is procesmanager hybride leeromgeving bij twee ROC’s. “We komen uit een protocollenorganisatie, zowel in de zorg als in het onderwijs. De uitdaging is om school dichter bij werk te brengen en werk dichter bij zorg. Maar daarin lopen we tegen muren aan. In zijn pitch pleit hij voor een collectieve beweging vanuit twee richtingen; het onderwijs én de zorginstellingen.” Bekijk de pitch van Erik hier.

Wederkerigheid is een voorwaarde

Ten slotte aan het woord: Hanny de Bruin, werkzaam als projectleider bij MBO Rijnland, docent en ontwerper van de opleiding Verpleegkunde. Zij pleit voor wederkerigheid tussen organisatie en onderwijs. “Dat klinkt als een open deur maar is belangrijk om uit te spreken. Je moet het samen doen: kennis delen en verbindingen leggen. Een gezamenlijke visie is heel belangrijk. Korte lijnen met elkaar, vaste afspraken om elkaar te spreken: het is allemaal belangrijk. Wij noemen het boundry crossing: het werkveld in school halen en school in het werkveld.  Bekijk de pitch van Hanny.

Na de pitches werd in twee rondes van twintig minuten in subgroepen doorgepraat over de onderwerpen. Enkele bevindingen met betrekking tot de hybride leeromgeving zijn hoe je het voor elkaar kunt krijgen om met elkaar in de regio het collectieve werk vorm te geven. En, meer van praktische aard, hoe voorkom je dat leerlingen alleen examengericht gaan leren? Er valt ook nog veel te winnen in hoe het vraagstuk dat kaders en regels niet leidend zijn maar de cliënt, te implementeren.

In de sessies n.a.v. de pitch van Nicole werden mooie voorbeelden genoemd over hoe je de focus op de mens/cliënt behoudt, en hoe je maatwerk kunt leveren in onderwijs en ervoor zorgt dat lesstof ook extramuraal gericht is. Bijv. door competenties van de medewerker te koppelen aan de cliënt. Er werd veel gedeeld en geraakt.

Met betrekking tot relaties en de samenwerking tussen onderwijs en zorgorganisaties erkent iedereen dat dit belangrijk is. Het motto ‘van regels naar relaties’ kwam hier sterk naar voren.

Bekijk de plenaire afsluiting hieronder.

Hoe verder?

Van 8 t/m 13 november vindt de Week van de Radicale vernieuwing plaats. Woensdag 11 november staat geheel in het teken van radicale vernieuwing zorgonderwijs. Zodra het programma rond is worden uitnodigingen verstuurd voor deze hybride inspiratiedag.

De actiegroep Radicale vernieuwing zorgonderwijs onderzoekt wat voor alle deelnemers een gewenste vorm is om door te praten over sommige thema’s, zoals regionale samenwerking, leerklimaat, gericht opleiden voor zorg en behouden van de kernwaarden van Radicale vernieuwing zorgonderwijs.

Wil je schriftelijk iets delen? Dan mag je dit mailen naar radicalevernieuwing@loc.nl. Geef hierbij even aan of het voor het actieteam is, of dat het openbaar op het platform mag worden gedeeld. Uiteraard kun je ook zelf het gesprek starten op de ‘Praat mee’-pagina van het platform Radicale vernieuwing zorg. Weet je welkom!

Ter inspiratie: De nieuwe brochure ‘Ruimte in regels – een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen’ geeft antwoorden op veelgehoorde vragen van docenten en beleidsmakers over maatwerkonderwijs voor volwassenen die werken of werk zoeken. In de brochure is informatie te vinden over de ruimte in de regels voor het mbo.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Radicale vernieuwing in gouden letters vastgehouden door deelnemers

‘Bewegingen Radicale ver­nieuwing bundelen krachten’
> Lees hier meer

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese