Vernieuwing onderwijs

Om echt radicaal de verpleeghuiszorg te vernieuwen moet je ook beginnen bij het onderwijs. Aldus deelnemende zorgorganisaties en onderwijsvernieuwers waar zij mee samenwerken in 2017. Sindsdien zoeken zij elkaar steeds vaker op in het kader van onze vernieuwingsbeweging om lokaal, regionaal en landelijk krachten te bundelen voor radicale vernieuwing van ook het onderwijs. En zijn we met ministeries van VWS en OCW in gesprek hoe zij daar een rol in kunnen spelen. Via deze pagina's delen we de voortgang, praktijkvoorbeelden en bijeenkomsten.

Voor specifieke informatie over het in dit kader gestartte initiatief Waarde-vol onderwijs in Leiden, kijk ook hier.

  • Overzicht
  • 21 Praktijkvoorbeelden
  • 124 Actueel