Actueel

Online bijeen­komst stimulering van kleinschalige wooninitiatieven met PGB-finan­ciering

4 maart 2021

Het thema: stimulering van kleinschalige wooninitiatieven met PGB-financiering: Is PGB-financiering geschikt voor wooninitiatieven? Zo ja, hebben we het dan niet te ingewikkeld gemaakt? Zo nee, is VPT-financiering geschikt? Wat belemmert…

lees verder

Actieteam Zichtbaar­heid en landelijke impact beweging

23 februari 2021

Geplaatst op 25 januari 2021 - Thema's: Beweging verbreden en verdiepen
De eerstvolgende bijeenkomst van actieteam ‘Ambassadeursschap, vergroten zichtbaarheid en landelijke impact beweging’ is weer gepland. De conclusie tijdens de allereerste bijeenkomst van dit actieteam in 2020 was in het kort:…

lees verder

Actieteam Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten

24 februari 2021

Geplaatst op 25 januari 2021 - Thema's: Vrijheid en veiligheid voor levensgeluk cliënten
In totaal nemen 13 deelnemende organisaties ook deel aan deze pilot Wet zorg en dwang. De positieve adviezen van de betrokken cliëntenraden zijn allemaal binnen. De organisaties zijn: Zonnehuisgroep Amstelland,…

lees verder

Actieteam Reflectie op crisis

11 februari 2021

Activiteiten rondom Corona In vrijwel alle videogesprekken komt de impact van Corona aan de orde en wordt uitgewisseld hoe het staat met de besmettingen in de locaties en hoe hiermee…

lees verder

Actieteam Radicale ver­nieuwing en technologie

19 januari 2021

Tijdens het gesprek van het kernteam met directeur Langdurige Zorg van VWS Theo van Uum op 10 juni 2020, werd gevraagd om te vertellen over de opgedane ervaringen en inzichten…

lees verder

Periodiek: Bijeen­komsten bes­tuur­lij­ke leer­net­wer­ken

18 februari 2021

Geplaatst op 25 januari 2021 - Thema's: Overige onderwerpen, Vernieuwend besturen en toezicht houden
In de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg starten in 2020 drie bestuurlijke leernetwerken

lees verder

Periodiek: coördinatoren en projectleiders

4 maart 2021

Geplaatst op 25 januari 2021 - Thema's: Beweging verbreden en verdiepen
Zo’n vier keer per jaar komen coördinatoren/projectleiders samen, uit zorgorganisaties die deelnemen aan Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. De bijeenkomsten staat in het teken van inspireren rondom de vernieuwing en intervisie. En…

lees verder

Start nieuwe studen­tengroep RVWO

Op 1 februari 2021 start een nieuwe groep studenten Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® (RVWO) met de opleiding.

lees verder

Interview over suc­ces­vol­le samen­wer­king

In OenG, het platform voor leren in de zorg, verscheen onlangs een interview met Mieke Hollander (projectleider Waarde-vol Onderwijs) en Ferdy Pluck (verpleegkundig specialist, docent en promovendus) over hun samenwerking.

lees verder

Publicatie Zicht op ver­nieuwing 4: ondanks corona streven naar ver­nieuwing op koers!

Geplaatst op 18 januari 2021 - Thema's: Beweging verbreden en verdiepen
Vandaag brengen we onze nieuwste publicatie “Zicht op vernieuwing 4” uit! Met deze publicatie maken we de vernieuwing in de verpleeghuiszorg zichtbaar. Die is een resultaat van al ieders werk…

lees verder

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.