Overige onderwerpen

Deze praktijkvoorbeelden, hulpmiddelen, verslagen en agenda-items vallen niet onder een specifiek thema binnen Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Maar zijn wel voor belang voor de doelstelling van de beweging. Ze gaan bijvoorbeeld over vernieuwing in het algemeen, zoals brieven, publicaties, evaluaties e.d. over de voortgang van de beweging.

  • Overzicht
  • 2 Tools
  • 18 Actueel