Leven zoals je wilt

Zilveren Kruis Zorgkantoor en Zorgkantoor Zorg en Zekerheid namen het initiatief tot het experiment Leven zoals je wilt in maart 2016. Ze wilden leren hoe zij vanuit hun rol kunnen bijdragen aan het realiseren van zorg die aansluit bij het leven zoals cliënten dat het liefste leiden. De klantwens stond centraal in de aanpak. Van daaruit zijn ze op zoek gegaan naar maatwerk en flexibiliteit in het aanbod.

Leven zoals je wilt vond plaats in drie regio’s: Amstelveen, Kennemerland en Gooi & Vechtstreek. Verschillende zorgaanbieders en organisaties voor onafhankelijke cliëntondersteuning werkten intensief mee. Dit waren: Amstelring, Brentano, CMO Flevoland, Hilverzorg, King Arthurgroep, MEE Utrecht, Gooi & Vecht, Reigershoeve, Sint Jacob, Viva! Zorggroep, Zonnehuisgroep Amstelland, Zorgbalans en Zorgbelang.

Leven zoals je wilt is onderdeel van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg van Waardigheid en trots en is in december 2018 afgerond.

Cultuur die ruimte geeft

We hebben veel geleerd van het experiment Leven zoals je wilt en delen graag de mooie briljantjes die het heeft opgeleverd. Zorg realiseren vanuit wensen en behoeften van cliënten bleek moeilijker dan we hadden gedacht. Het vraagt van professionals dat ze zich verdiepen in hoe de cliënt zijn leven wil leiden, dat ze flexibel zijn in het realiseren van passende zorg en samenwerken over de grenzen van de eigen organisatie. Dit gaat niet vanzelf. Daarvoor is een cultuur nodig die professionals de ruimte geeft om dit te doen. Dat betekent bestuurders die het voorbeeld geven en een organisatie die is opgebouwd rondom het invulling geven aan de wensen van cliënten.

Documenten – briljantjes

We hebben in het experiment Leven zoals je wilt geleerd dat je de cultuur stapsgewijs kunt veranderen door te beginnen met kleine, concrete veranderingen vanuit wensen van cliënten. De stappen die we vanuit Leven zoals je wilt hebben gezet zijn uitgewerkt in inspiratieproducten. Met deze mooie briljantjes hopen we andere zorgaanbieders uit te nodigen verder te gaan in het realiseren van zorg vanuit wensen en behoeften van cliënten. Zodat we met elkaar stap voor stap de zorg voor ouderen steeds beter maken. Want ook al stopt Leven zoals je wilt, de beweging gaat door.

Het overzicht van alle briljantjes en wat deze inhouden vindt u hier in het overzichtsartikel. Hieronder kunt u de inspiratieproducten lezen of bekijken:

Hoe kom je achter wensen en behoeften van cliënten?

  • Om de vragen en wensen van (toekomstige) cliënten helder te krijgen is gezocht naar manieren hoe je hierover in gesprek kunt gaan. De ervaringen op dit gebied staan in het inspiratieproduct De wensen en behoeften naar leven zoals je wilt.
  • Je hele leven denk je na en praat je met belangrijke personen in jouw leven over ’beslismomenten’ en hoe je het leven in kan vullen, zoals jij dat graag wenst. Maar nadenken en praten over ouder worden is vaak niet zo makkelijk, en doen mensen vaak niet. Dit kan betekenen dat er op enig moment door anderen keuzes voor je gemaakt moeten worden. Eerder nadenken en het gesprek aan gaan over ouder worden is daarom erg belangrijk. In het inspiratieproduct Eerder nadenken over ouder worden lees je hier meer over of bekijk de film:

Zorg realiseren vanuit wensen en behoeften: hoe doe je dat?

  • Maatwerkoplossingen vraagt ‘anders denken’. Van ‘het kan niet’ naar ‘hoe kan het wel’? Dat bleek lastiger dan gedacht. Vrijdenkers kunnen goed meedenken over maatwerkoplossingen: zo kun je soms meer of andere dingen bereiken en bedenken dan je had gedacht. Je kan dit ook met probleemstellingen binnen de eigen organisatie doen. Hoe je dat doet, lees je in het inspiratieproduct Inspiratie vanuit een ander perspectief.
  • Je dag invullen zoals jij dat graag wilt. Heet dat ‘dagbesteding’? En moet je de hele dag vermaakt worden of zit het in andere dingen? Lees het inspiratieproduct Weg met het huidige denken over dagbesteding en op naar meer eigen regie.
  • Cliënten, naasten, en vrijwilligers spelen een heel belangrijke rol in het realiseren van persoonsgerichte zorg. Hen op de juiste wijze aanspreken en betrekken betekent goed kijken naar de wensen en behoeften van de naasten. Lees hierover meer in het inspiratieproduct Ik en mijn naasten samen tevreden over de zorg.
  • Kijk naar de individuele vraag achter een indicatie, wees creatief in het invullen van de vraag van de cliënt en werk samen vanuit verschillende domeinen om tot passende zorg te komen. Zorgprofessionals zien vaak niet wat er mogelijk is buiten hun eigen domein. Door samen te werken blijken er soms oplossingen mogelijk die van tevoren niet voor mogelijk worden gehouden. Het inspiratieproduct Leven zoals je wilt voor mevrouw De Schat laat zien hoe dit in de praktijk kan werken.
  • Leven zoals je wilt, gaat over het leven van alle dag. De wensen zitten vaak in kleine dingen: een tosti om 4 uur ‘s middags, af en toe in bad, naar klassieke muziek luisteren. Kleine dingen met veel impact voor cliënten, die lastig in te passen zijn in de systemen en processen in een organisatie, Op de afdeling Juliana 4 van Zonnehuisgroep Amstelland zijn ze de uitdaging aan gegaan om een beweging op gang te brengen die het mogelijk maakt om zoveel mogelijk cliëntwensen in te willigen. Lees over hun ervaringen in het inspiratieproduct Leven zoals je wilt! op een afdeling voor dementie in het verpleeghuis.
  • Er wordt teveel gedacht dat regels en procedures in de weg zitten bij het leveren van maatwerk. Vaak blijken dat door de organisatie zelfopgelegde regels en procedures. Kijk als organisatie nog eens naar de procedures en regels: is deze regel echt van belang? Kun je hem schrappen of is het een wettelijke verplichting? Zie voor meer informatie over hoe om te gaan met regels in het inspiratieproduct Een meldpunt van overbodige regels.

Meer weten

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese