Thema’s

Samenwerken is belangrijk bij het realiseren van verpleeghuiszorg, waarbij de relatie tussen bewoner, naasten en medewerkers centraal staat. Lees hier meer over samenwerking tussen de diverse betrokkenen bij de verpleeghuiszorg.

nieuw binnen dit thema:

Hoe toets je de ervaringen van bewoners, naasten en medewerkers? Hoe gebruik je de uitkomsten om te leren en te verbeteren? Lees hier hoe zorgorganisaties toetsen of zij aansluiten bij de behoeften van bewoners, naasten en medewerkers.

nieuw binnen dit thema:

Hoe voorkomen we dat interne of externe regels de relatie tussen bewoner, naasten en medewerker hinderen? Lees hier hoe organisaties bezig zijn om overbodige regels te schrappen. Maar ook hoe zij ontdekken welke regels wel van belang zijn.

nieuw binnen dit thema:

Vier zorgorganisaties (De Leyhoeve, Sensire, Surplus en Topaz) nemen alle consequenties voor hun beleid en organisatie, die nodig blijken voor het radicaal vernieuwen van de verpleeghuiszorg. Zij laten intern en extern zien wat dit van hen vraagt. En zetten zich ten behoeve van ontwikkelingen in de beweging in voor relaties met betrokken partijen als VWS, zorgkantoren, IGJ, NZa en ZN.

nieuw binnen dit thema:

Als de relatie tussen de bewoner, naasten en medewerkers de basis van de zorg is, wat betekent dit voor de rol van de bestuurder? En waar houdt de Raad van Toezicht dan toezicht op? Lees hier hoe bestuurders en Raden van Toezicht hier in de praktijk vorm aan geven. En wat dit voor hen persoonlijk betekent.

nieuw binnen dit thema:

Ieder mens is anders. Hoe maak je per bewoner een goede afweging rond vrijheid en veiligheid? Hoe verhoudt de vrijheid en veiligheid van de bewoner zich tot die van de medewerker? Lees hier hoe organisaties een afweging maken en keuzes maken rond vrijheid en veiligheid.

nieuw binnen dit thema:

Hoe zorgen we dat leerlingen over de juiste vaardigheden beschikken om in de verpleeghuiszorg te werken? Hoe maken we stages aantrekkelijker? En hoe zorgen we dat leerlingen uiteindelijk kiezen voor de verpleeghuiszorg? Lees hier meer over samenwerking tussen zorgorganisaties en onderwijsinstellingen.

nieuw binnen dit thema:

Hierbij tref je informatie over onderzoek dat in het kader van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg wordt uitgevoerd bij deelnemende zorgorganisaties. Daarnaast worden onderzoeksactiviteiten of resultaten uitgelicht die waardevol zijn in het kader van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar de toekomst van de verpleeghuiszorg.

nieuw binnen dit thema:

Hoe wil een bewoner zijn leven het liefst leiden en hoe organiseren we zorg en ondersteuning daarbij? De zorgkantoren Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis hebben in samenwerking met VWS het initiatief genomen tot het experiment ‘Leven zoals je wilt’. Lees hier hoe dat in de praktijk gaat.

nieuw binnen dit thema:

Deze praktijkvoorbeelden, hulpmiddelen, verslagen en agenda-items vallen niet onder een specifiek thema binnen Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Maar zijn wel voor belang voor de doelstelling van de beweging. Ze gaan bijvoorbeeld over vernieuwing in het algemeen, zoals brieven, publicaties, evaluaties e.d. over de voortgang van de beweging.

nieuw binnen dit thema:

Samenwerkingsinitiatief van zorgorganisaties en onderwijs. Over radicale onderwijsvernieuwing die: zorg en hulp duurzaam aan laat sluiten bij de waarde(n) van cliënten en hun naasten; maakt dat zorg- en onderwijsprofessionals hun werk met plezier kunnen doen en studenten kunnen leren op manieren die bij hen passen.

nieuw binnen dit thema: