Twee jaar ver­nieuwen: De droom komt een beetje dichterbij

Geplaatst op 21 februari 2023

Begin 2021: de beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz gaat officieel van start. Hoe vergaat het de deelnemers nu?

Een ggz waar dat wat belangrijk is voor de mensen die zorg ontvangen, hun naasten en voor hulpverleners het uitgangspunt is. En niet de regels of gewoontes. Dat is de droom van de vernieuwingsbeweging. 

Inmiddels werken veertien deelnemende ggz-organisaties in het land aan deze droom. Steeds meer cliënten, naasten, ervaringsdeskundigen en hulpverleners uit de praktijk raken betrokken en weten elkaar te vinden. Maar ook managers, directeuren, beleidsmakers, bestuurders en zorginkopers. VWS, inspectie, en zorgkantoren zijn actieve partners, net als kenniscentra Phrenos en Trimbos-instituut, de Nederlandse ggz en Valente. LOC Waardevolle zorg ondersteunt. 

Eerste opbrengsten

Radicale vernieuwing is een langdurig veranderproces. Toch zien we al eerste opbrengsten, zoals: 

  • In de directe relatie tussen cliënten en hulpverleners komt de leefwereld van cliënten meer centraal te staan. 
  • De manier van werken en gespreksvoering van Radicale vernieuwing maken dat cliënten en medewerkers zich meer gezien en gehoord voelen. Belangrijke ingrediënten zijn gelijkwaardigheid en het zien van de hele mens – niet alleen zijn gedrag/aandoening. Deelnemende organisaties maken zich die werkwijze ook eigen.
  • Door uitwisseling in het landelijke netwerk wordt landelijk zichtbaar en voelbaar wat iedereen in zijn eigen organisatie doet. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.
  • Deelnemers geven aan dat zij door de nieuwe blik en aanpak onrust, onzekerheid en verdere ontregeling bij cliënten en hulpverleners kunnen voorkomen. En zo kostbare tijd vrij kunnen maken voor Waardevolle zorg.

Deelnemers starten actieteams

We werken steeds meer samen aan inhoudelijke thema’s als: Zinvolle daginvulling; Praktisch werken met methodes voor herstel en relatiegericht werken; Ruimte voor de mens achter de problematiek en zijn levensverhaal; Zinvol rapporteren, Waardevol leven!; Minder hinder van schotten en overgangen in wonen, behandeling en begeleiding.

Deelnemers geven zelf aan rondom welke thema’s zij ervaringen van andere vernieuwers willen benutten. Rondom bovenstaande thema’s vormen zij nu ‘actieteams’ waarin ze dilemma’s bespreken, elkaar praktisch verder helpen en inspireren. 

Vanuit actieteam ‘Zinvol rapporteren, Waardevol leven!’ brengen deelnemers nu bijvoorbeeld in beeld hoe ze omgaan met rapportages. Welke knelpunten ze tegenkomen, waar mogelijkheden liggen en wie/welke partijen daarbij betrokken kunnen worden. Om vervolgens goede voorbeelden te kunnen uitwisselen en experimenten te starten om zinvol(ler) te rapporteren. Vragen die leven zijn bijvoorbeeld: Wat moeten we (niet) rapporteren? Hoe kan rapporteren eraan bijdragen dat cliënten waardevol kunnen leven? Wie is de ‘klant’ voor wie we rapporteren: de financier of de cliënt?

Werken aan cultuurverandering

De zorg en ondersteuning die elke deelnemende ggz-organisatie dagelijks biedt, vormt de basis van de vernieuwing. Het is hoopgevend dat vernieuwers in hun organisaties zichtbare stappen zetten om cliënten, naasten en hulpverleners structureel voorop te stellen. Zo gaan ze bij GGZ Noord-Holland-Noord vanuit alle beschermd wonen- en langdurig verblijfteams werken volgens een methode voor herstelgericht werken vanuit relaties (‘ART’). Alle teams worden daarin getraind. Dit maakt onderdeel uit van een breder (ook sociaal en informeel) leer- en ontwikkeltraject. Cliënten, naasten en medewerkers worden betrokken om dromen en kansen in beeld te brengen. Wat kan er volgens hen gedaan worden zodat mensen met langdurige ggz-problemen een zo goed mogelijk leven kunnen leiden? En hoe kunnen zij daaraan bijdragen?

Ook bij GGZ Rivierduinen werken ze aan een cultuuromslag en reflectiebijeenkomsten. Zodat de teams het herstel van mensen beter kunnen ondersteunen. Hierbij worden ook ART, de methodiek ‘Steunend Relationeel Handelen’ en ‘I-ROC’ ingezet. De reflectiebijeenkomsten worden gevoed vanuit waardegericht kwaliteitsbeleid, ‘ART-audits’ en dialoog met cliënten en familie.

“Vernieuwers zetten zichtbare stappen om cliënten, naasten en hulpverleners structureel voorop te stellen.”

Bij Kwintes worden alle medewerkers getraind in Steunend Relationeel Handelen. Eerste ervaringen: getrainde medewerkers kunnen goed aansluiten bij wat cliënten willen. Kwintes past ook het elektronisch cliëntendossier aan, zodat persoonlijke hersteldoelen opgenomen kunnen worden.

Dit was slechts een greep uit de vele praktijkvoorbeelden. Meer weten? Kijk vooral even verder op dit platform.
Op de pagina ‘over ons‘ vind je meer informatie over onze droom en hoe en met wie we te werk gaan.
Er wordt ook actie-onderzoek gedaan naar Radicale vernieuwing langdurige ggz. De tools als hulp bij de vernieuwing die door de onderzoekers al zijn ontwikkeld kun je hier bekijken.

Download artikel als PDF

Praat mee! (2)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ron Kallenbach 1 jaar geleden

Begin 2020 start het vernieuwingsprojekt ???
En dan mag ik meepraten in begin …2023 ???
Moet ik dit serieus nemen ???

Reageer op dit bericht
Douwe Dronkert 1 jaar geleden

Dag Ron,

Zo te lezen heb je niet eerder gehoord van Radicale vernieuwing.
En had je al wel eerder willen meepraten.

De opzet vanaf de start is geweest dat iedereen die dat wil, mee kan denken/doen.
Dus laat het vooral weten als je dat alsnog wilt. Je kunt ons bereiken via 030 207 4067 en vragen naar Carlijn van Aalst, onze coördinator.

Met groeten Douwe

Reageer op dit bericht
Deelnemers: Waarom Radicale vernieuwing ertoe doet
> Video & verslag

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese