Praktijkvoorbeelden

Samen Zeg­genschap: evolutie van medezeg­genschap­sor­ganen?

Geplaatst op 9 juli 2024 - Thema's: Vernieuwing bij deelnemers
“Hoe zorgen we dat we echt de stem van de cliënten, naasten en medewerkers serieus nemen. In plaats van dat we alleen bezig zijn met de officiële organen?” Aan het woord is Bernadette Willemse, bestuurder bij de Reigershoeve, die ons laatste webinar over Samen zeggenschap opende. Bekijk de video's en lees meer over verschillende praktijkvoorbeelden.

lees verder

Tus­senstand: meer dan 50 organisaties stoppen met aanleveren indicatoren basis­veilig­heid

Geplaatst op 29 mei 2024 - Thema's: Zinvol rapporteren, Waardevol leven!
Vanuit de landelijke beweging Radicale vernieuwing bundelden organisaties vorig jaar al krachten en schreven onderbouwde brieven aan Zorginstituut Nederland waarom zij niet meer wilden aanleveren. Intussen zijn bestuurders van deze organisaties in verschillende regio's in gesprek gegaan met collega-organisaties en zijn er nu door in totaal 50+ zorgorganisaties verschillende brieven naar het zorginstituut verstuurd. De strekking: wij vinden het niet langer verantwoord om deze kwaliteitsinformatie (indicatoren basisveiligheid) nog langer aan te leveren en doen dat dit jaar dan ook niet. Ook is er een groep bestuurders die Zorginstituut Nederland heeft laten weten dat zij overwegen om de gevraagde indicatoren over 2023 niet aan te leveren. Een duidelijk signaal dat serieus genomen moet worden, waar het zorginstituut en de andere landelijke instanties niet langer omheen kunnen.

lees verder

Samen waarde toevoegen aan het leven – inspirerend werkbezoek Gemiva

Geplaatst op 8 mei 2024 - Thema's: Opstart vernieuwings­beweging
Een oude meelfabriek midden in Leiden. Op die plek is een mooie nieuwe samenwerking ontstaan, waar mensen tot hun recht komen. Waar ze samen onderzoeken wat voor iemand belangrijk is in het leven. En hoe ze elkaar kunnen helpen. Gemiva (gehandicaptenzorg) heeft als nieuwste deelnemer aan de beweging Radicale vernieuwing mensen uit de beweging en van het VWS-ministerie uitgenodigd in De Meelfabriek. Er ontstond een mooi gesprek over de zoektocht, de kansen, maar ook de belemmeringen. "Juist dit soort voorbeelden laat zien dat we vanuit de verschillende sectoren binnen de vernieuwingsbeweging elkaar kunnen helpen om de schotten af te breken. "

lees verder

FLOOR Magazine: “De Pey­mees­tersdreef is nog maar het begin van de ‘revolutie’ binnen LEVAN­TOg­roep”

"De verhuizing betekende volgens teammanager Johan Dreesen (57) een frisse start. Zowel voor de bewoners als alle zorgprofessionals. Het markeerde een nieuwe aanpak, die gebaseerd is op 'Radicale vernieuwing langdurige ggz, van regels naar relaties.' ... Niet alleen de bewoners zijn blij met de nieuwe aanpak. Uit een recent onderzoek binnen LEVANTOgroep blijkt dat de zorgprofessionals van locatie Peymeestersdreef hoge rapportcijfers geven aan onder andere hun werkplezier." Ook het aantal 'agressiemeldingen' is fors teruggelopen. Dat is te lezen in FLOOR Magazine.

lees verder

Eindrap­port actie-on­der­zoek Radicale ver­nieuwing langdurige ggz met Doeboek

Trimbos-instituut en kenniscentrum Phrenos hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz. Van 2021 tot en met 2023 is onderzocht hoe de deelnemende organisaties in de praktijk werken vanuit relaties ('relationeel' of ‘triadisch’) en hoe dit bijdraagt aan een betekenisvol leven voor cliënten, naasten en hulpverleners. Ook is gekeken naar hoe de vernieuwers van elkaar leren binnen de vernieuwingsbeweging. Hoewel het actie-onderzoek zich richt op langdurige ggz, werd gaandeweg duidelijk dat inzichten ook waardevol zijn voor andere sectoren zoals de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. 

lees verder

Tweede inspiratiebijeen­komst Radicale ver­nieuwing zor­gon­der­wijs: “Werken aan profes­sioneel zelfvertrouwen”

Geplaatst op 19 januari 2024
Afgelopen december sloten ruim vijftig radicale vernieuwers uit zorg, welzijn en onderwijs zich aan bij de onlinebijeenkomst met als thema: ‘Samen lerend werken aan waardevolle zorg’. Hoe stem je onderwijs, zorg en welzijn zodanig op elkaar af dat zorg écht vanuit de relatie tot stand komt? “Het zijn niet de systemen die ons houvast bieden; we moeten terug naar het hart van de zorg.”

lees verder

Petitie en advies: Kabinet, geef nu rust en ruimte voor de ouderen­zorg van morgen!

Geplaatst op 19 december 2023 - Thema's: Vernieuwing bij deelnemers
Een aantal deelnemers uit de brede beweging Radicale vernieuwing zijn in gesprek naar aanleiding van dit advies. Naast de benodigde acties van het kabinet gaat het uitgebreide advies namelijk ook in op wat de benodigde radicale verandering van alle andere partijen vraagt. Hoe kunnen we dit nu van visie naar praktijk brengen?

lees verder

Hier zijn dor­pelin­gen zelf zorg gaan regelen

Geplaatst op 24 november 2023 - Thema's: Opstart vernieuwings­beweging
Op basis van de behoeften van de dorpelingen zijn inwoners van Austerlitz vanaf 2012 zelf zorg en voorzieningen gaan regelen. Het burgerinitiatief leidt tot meer sociale cohesie, minder zorg en veel mensen die vrijwillig bijdragen aan de leefbaarheid. “We blijven consequent redeneren vanuit de vraag (dus niet vanuit het aanbod).”

lees verder

Trailer documen­taire over radicale ver­nieuwing

Het afgelopen jaar heeft Anna Stienstra een documentaire gemaakt bij LEVANTOgroep Maastricht met de titel: De mens als fundament. LEVANTOgroep Maastricht is een van de organisaties die deelneemt aan Radicale vernieuwing langdurige ggz. Tijdens deze afsluiting zal de trailer van de documentaire worden vertoond en zijn teamleider Johan Dreesen en coach Jhoy Dassen van LEVANTOgroep aanwezig voor een uitgebreide toelichting en het beantwoorden van vragen. Ook filmmaker Anna Stienstra is erbij.

lees verder

Inspiratiebijeen­komst zor­gon­der­wijs: “Begeleid het leerproces van iederéén”

Geplaatst op 5 oktober 2023 - Thema's: Opstart vernieuwings­beweging
Op een inspirerende plek aan het Amsterdam-Rijnkanaal verzamelde zich half september een groep radicale vernieuwers uit zorg, welzijn en onderwijs. Doel: een vrijplaats creëren waar buiten de bestaande kaders alle ruimte is om tot inspirerende ideeën te komen tot vernieuwing van het zorgonderwijs. Zodat dit beter aansluit bij de praktijk van waardevolle zorg. “Wat wil de zorgvrager; dat is het uitgangspunt.”

lees verder

Deelnemers: Waarom Radicale vernieuwing ertoe doet
> Video & verslag

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese