Oproep: Deel je knelpunten wet- en regel­geving bij Zinvolle dagin­vulling

In het actieteam Zinvolle daginvulling delen mensen uit deelnemende organisaties binnen de beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz hun ervaringen. Over de vorm en inhoud van dagbesteding voor mensen die langdurige met zorg te maken hebben. In deze bijeenkomsten gaat het regelmatig over knelpunten die spelen in de praktijk met de financiering van dagbesteding, bijvoorbeeld over wat de gevolgen zijn van de Wet langdurige zorg. We willen we deze knelpunten graag verzamelen. Daarmee willen we meer zicht krijgen op wat hierin speelt en samenwerken aan oplossingen.

We zullen deze knelpunten bundelen, met deelnemers kijken wat er anders zou kunnen en met wie. Ook kunnen we hier mogelijk over in gesprek met de relevante partners van Radicale vernieuwing – zoals de zorgkantoren en het VWS-ministerie. Het ministerie heeft bijvoorbeeld aangegeven te steunen en in gesprek te gaan als er in de praktijk knelpunten zijn.

Daarom deze oproep voor mensen uit deelnemende ggz-organisaties:

Beschrijf kort een casus waarin je ervoer dat financieringskaders of andere regelgeving op gespannen voet stonden met het bieden van zinvolle dagbesteding aan mensen die langdurig in de ggz verblijven. Dus: waar stonden (financierings)regels het werken vanuit de relaties in de weg?

Geef zo goed mogelijk aan welke financieringskaders of andere regels knellen.
Doe dit door de volgende vragen te beantwoorden:

  • Wat is de situatie nu?
  • Wat is volgens jou/de cliënt/naaste/je collega de gewenste situatie?
  • Wat (welke regel, financieringskader of iets anders) staat daarbij in de weg?
  • En als je een idee hebt: Wie moet wat doen om deze situatie te verbeteren?

Het hoeft niet lang te zijn, we zijn blij met alle informatie! 

We kunnen desgewenst kijken naar elke individuele situatie. Maar we kijken ook naar wat de gemeenschappelijke delers zijn en kunnen dan ook duidelijk met betrokken partijen communiceren waar het vastloopt en wat er anders zou moeten. 
De actieonderzoekers vanuit Trimbos Instituut en Kenniscentrum Phrenos benutten dit ook (anoniem) in het actieonderzoek dat meeloopt met onze vernieuwingsbeweging.

Veel dank voor jullie betrokkenheid. Voor vragen, suggesties of even afstemmen: Mail of bel met Carlijn van Aalst: 030 207 4067, c.vanaalst@loc.nl.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s verschijnen allerlei blogs, vlogs, vragen, antwoorden, tips en oproepen van mensen die betrokken zijn bij Radicale vernieuwing langdurige ggz. Of van mensen met interesse daarvoor. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die Radicale vernieuwing en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat deelnemers uit de vernieuwingsbeweging vanuit hun gedeelde visie vinden.

Praat ook mee >

Vragen? Mail rvggz@loc.nl of bel 030 207 4067.

Deelnemers: Waarom Radicale vernieuwing ertoe doet
> Video & verslag

Platform deelnemers

Alle deelnemers
Click to access the login or register cheese