Pilot actieteam Vrijheid | Aan­bevelingsdocument omgang Wet zorg en dwang

Geplaatst op 17 maart 2020

16 zorgorganisaties die deelnemen aan de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg zijn ook actief in actieteam ‘Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten’. Allerlei professionals uit die organisaties waren betrokken bij de totstandkoming van het plan voor de pilot, dat de deelnemers 26 februari hebben opgevat. De pilot start op basis van een gezamenlijk opgesteld document met aanbevelingen, om de Wet zorg en dwang (Wzd) zo in te voeren dat de aandacht primair uit kan blijven gaan naar het levensgeluk van cliënten.

Levensgeluk, vrijheid en veiligheid van mensen zijn een groot goed. Zorg met dwang moet je daarom zo veel mogelijk voorkomen. En mocht dat niet lukken, dan is het zaak om zorg die cliënten niet willen te beperken tot een minimum. Door vanuit deze uitgangspunten de zorg van alledag en dus ook de nieuwe wet Zorg en dwang te benaderen, kan de invoering ervan de ambitie van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg ondersteunen – om doorgaand en overal persoonsgerichte zorg te bieden. Tegelijkertijd zien we dat de Wzd veel verplichtingen met zich meebrengt en bureaucratie veroorzaakt, die niet altijd bijdraagt aan dat doel.

Notitie met aanbevelingen omgang Wzd

Daarom heeft het actieteam ‘Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten’ een notitie opgesteld met aanbevelingen (hier voor iedereen gratis te downloaden) en uitgebreide gesprekken hierover gevoerd met de directeur langdurige zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie heeft de Inspectie betrokken. Het resultaat is dat organisaties die deelnemen aan de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg samen in 2020 als pilot met de Wzd aan de slag mogen met de genoemde aanbevelingen als basis. Daarbij krijgen we ook de ruimte om op een aantal punten af te wijken van de wet, ervan uitgaande dat dit bijdraagt aan het levensgeluk van bewoners/cliënten en leidt tot minder bureaucratie. Gedurende 2020 gaan we leren, evalueren en onderzoeken, samen met vertegenwoordigers van VWS en de inspectie, hoe het werken met deze aanbevelingen uitpakt.

Afwijken van de wet

Concrete punten waarbij we over de grens van de wet zullen gaan zijn onder andere:

 • organiseren van een frisse blik bij derde verlenging van het stappenplan (niet persé met externen);
 • het niet dagelijks vastleggen dat we onvrijwillige zorg hebben toegepast (conform hetgeen in het zorgleefplan staat);
 • het niet naast elkaar toepassen van de Wzd en de Wvggz.

Bovendien zullen we een aantal zaken nader in kaart gaan brengen zoals:

 • hoe om te gaan met de Wzd in de thuissituatie;
 • uitzoeken wat we onder insluiting verstaan;
 • hoe te rapporteren;
 • of en hoe we ook verpleegkundig specialisten en physician assistents een rol kunnen geven in de Wzd.

De betrokken zorgorganisaties kunnen aangeven aan welk vraagstuk zij een actieve bijdrage willen leveren.

Lees hier nog meer over het benaderen van de wet vanuit een oogpunt van vooral nieuwe regels, of met vooral aandacht voor relaties en mogelijkheden.

Voorwaarden deelname pilot

Het ministerie wil de deelnemende organisaties binnen Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg deze ruimte geven onder een aantal voorwaarden:

 • de zorgorganisaties die meedoen aan de pilot vormen een afgebakende groep: alleen deelnemers aan de beweging Radicale vernieuwing mogen meedoen;
 • organisaties die aan de pilot meedoen leren van elkaar en zijn open over wat er wel en wat er niet goed gaat;
 • de centrale cliëntenraad is er mee akkoord dat de organisatie meedoet aan de pilot.

De organisaties die mee gaan doen zijn uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst van dit actieteam op 21 april.

Download hier het document met aanbevelingen, dat de basis voor de pilot vormt.

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese