Cederhof

Wie zijn wij?

Cederhof is een kleine, open zorgorganisatie in de gemeente Kapelle met belangrijke functies voor de inwoners op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het bieden van persoonlijke zorg staat centraal in de organisatie. Bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers vormen samen een hechte gemeenschap. Er zijn korte lijnen tussen thuiszorg, dagbesteding, Cederhof intramuraal en wonen in de aanleunwoningen en er is veel aandacht voor welzijn. Dagelijks zijn er activiteiten in Cederhof. De inwoners kunnen terecht bij één aanspreekpunt van waaruit  alles geregeld wordt (audit Prezo maart 2019).

Wat willen wij bereiken?

Cederhof wil in het kader van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg een volgende stap maken: het bieden van tijdelijke huisvesting, welzijn en zorg  voor inwoners van gemeente Kapelle. Logeren, respijtzorg, crisesopname, zorghotelfunctie, huisartsenbed of hoe het ook mag heten of gefinancierd wordt. Door nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen wordt het mogelijk om iedere Kapellenaar in zijn of haar vertrouwde omgeving (en nabijheid van naasten) de benodigde tijdelijke zorg te geven. Hiermee voorkomen dat hij of zij in een instelling ver van huis moet worden opgenomen.

Wat gaan we doen?

We zetten samen met huisartsen en de gemeente in op het realiseren van een Zorgpension Kapelle. Een creatieve en praktische denkrichting, waarin de zorg voor de cliënt centraal staat en de schotten tussen de kaders en financieringsstromen van de wmo-zvw en wlz worden weggenomen. Met die ‘achterkant’ willen we de cliënt en familie niet lastig vallen.

We zijn ervan overtuigd, dat we op deze manier flexibel en snel op vragen en behoeften van inwoners van de gemeente Kapelle kunnen reageren. De traditionele verpleeghuiszorg krijgt hiermee nieuwe vormen. Er kan vanuit cliëntperspectief gedacht en gehandeld worden, en belemmerende financieringsschotten kunnen worden doorbroken.

Cederhof wil laten zien dat het mogelijk is als kleine organisatie het verschil te maken voor de inwoners van de gemeente Kapelle.