Wisseling van de wacht bij ActiVite Academie

Geplaatst op 20 september 2019

Iris Theeuwen vertrekt als intern projectleider Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® (RVWO) en teammanager van de ActiVite Academie. In dit artikel blikt ze terug. En in een kader bij dit stuk kijkt haar opvolger Marlies Oldenburg alvast vooruit.

Iris vertelt dat ze pas anderhalve maand in dienst was als teamleider bij de ActiVite Academie (de afdeling Opleidingen van zorgorganisatie ActiVite), toen zij in mei 2019 ook het interne projectleiderschap van RVWO op zich nam. “Bij de start was het even zoeken hoe ik aan die rol goed invulling kon geven”, zegt ze. “Ik ben begonnen met mij goed te verdiepen in de inhoud en achtergrond van deze praktijk-leerroute en in de projectorganisatie en -structuur. Mijn eerste indruk? Ik vond dit meteen een heel mooi initiatief! Wat me erin aanspreekt, is dat scholen en zorgorganisaties zich echt sámen verantwoordelijk voelen voor de inhoud van het zorg- en welzijnsonderwijs en dat ze daarbij veel oog hebben voor wat belangrijk is voor cliënten én studenten. Ook vind ik het goed dat steeds wordt geprobeerd om maatwerk te leveren, aan te sluiten bij de vooropleiding, ervaring en deskundigheid van de diverse studenten.”

Intermediair

Iris vertelt dat ze – dankzij haar inhoudelijke kennis (opgedaan als hoofd beroepsopleidingen in een ziekenhuis en als docent verpleegkunde) – vrij snel kon groeien in haar nieuwe rol als intern projectleider. Ze nam deel aan het projectleidersoverleg en zorgde dat ze op de hoogte bleef van wat er besproken werd in de RVWO-werkgroepen die zich bezighouden met HR, communicatie, onderwijsontwikkeling. Ook had ze contact met de scholen en de opleiders in huis. “Ik opereerde als intermediair tussen de projectteams en het werkveld en probeerde iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen én dingen bij te stellen, als dat nodig was.”

Energie

Iris kijkt met veel genoegen terug op het project. “RVWO zet onderwijs beter op de kaart in de betrokken organisaties. Samen werken we toe naar beter zorgonderwijs.” Ze geeft een voorbeeld van hoe dat gaat in de praktijk. “Het bleek dat doorstromers met een zorgachtergrond behoefte hadden aan wat meer diepgang in hun opleiding. Deze signalen zijn besproken met teammanagers, opleiders en met de scholen. Vervolgens zijn ontwikkelaars er ook mee aan de slag gegaan om het onderwijs meer inhoudelijke diepgang te geven. Dat is het mooie van RVWO: we zitten er voortdurend bovenop en werken er samen aan om de praktijk-leerroute steeds verder te verbeteren. En dat lukt, stap voor stap.”

Iris vertelt dat ze veel positieve energie heeft ervaren bij teammanagers, studenten en opleiders. “Daarbij wil ik specifiek nog algemeen projectleider Mieke Hollander noemen, de gedreven initiator van RVWO. Zonder haar, zou het project niet zijn wat het nu is.”

Uitdagingen

Toch heeft haar eigen opvolger nog wel wat uitdagingen voor de boeg, denkt Iris. “Nu we steeds meer studenten trekken, is een grote vraag hoe we de werkbegeleiding goed neerzetten. Immers: we hebben te maken met personeelsschaarste. Maar om een goed leerklimaat te realiseren en goede zorgprofessionals af te kunnen leveren, is kwalitatief goede werkbegeleiding essentieel.”

Iris noemt nog een tweede grote uitdaging: het vormgeven van een brede opleiding. “De eerste studenten RVWO zijn gestart in een intramurale setting, nu is ook de thuiszorg erbij gekomen. Idealiter zouden alle studenten straks kennis moeten kunnen maken met beide omgevingen. En ook met zowel somatische als PG-afdelingen. Verder zou het mooi zijn als er een stuk vrije ruimte ingebouwd wordt, zodat studenten zelf een extra stage kunnen doen om goed uit te vinden waar ze het beste ‘passen’.”

Een goede raad voor Marlies heeft Iris ook nog: “Blijf steeds goed in contact met alle opleiders, teammanagers, andere interne projectleiders en het projectmanagement. Dat is noodzakelijk om snel te kunnen inspelen op veranderingen en om een gezamenlijke verantwoordelijkheid op te bouwen. Verder is de communicatie tussen de diverse werkgroepen ook nog wel een aandachtspunt; het is goed om te kijken hoe je kunt bevorderen dat we elkaar steeds goed informeren. En houd vast aan een kritische werving en selectie. Dan kunnen we de uitval laag houden en de kwaliteit van de nieuwe medewerkers hoog.”

RIJDENDE TREIN

Marlies Oldenburg was tot eind september 2019 werkzaam als beleidsmedewerker HRM bij ActiVite. Vanaf oktober neemt zij het stokje over van Iris Theeuwen en is zij teammanager van de ActiVite Academie en intern projectleider RVWO. Wat vindt zij van het advies van haar voorganger? En wat hoopt zij RVWO te kunnen brengen?

“De tips van Iris neem ik uiteraard ter harte! Ik heb er veel zin in om op de rijdende trein te springen en mee te werken aan het uitbouwen en continu verbeteren van RVWO. Als medewerker van ActiVite en kamergenoot van Iris heb ik natuurlijk wel een indruk van het project, maar de finesses zal ik steeds meer leren kennen. Wel was ik reeds betrokken bij de werving en selectie van RVWO-studenten. Verder heb ik de laatste tijd af en toe een werkgroep bijgewoond, om het project alvast wat beter te leren kennen.”

Creatief kijken

“Ik denk dat RVWO een mooi concept in ontwikkeling is, waar ik graag aan wil bijdragen. RVWO is nu een jaar bezig; ik denk dat het goed is om ons voordeel te doen met de geleerde lessen.

Daarnaast heb ik nog veel te leren! Dat doe ik graag, dus ik ben blij dat ik van de organisatie nu deze kans krijg. De eerste periode als intern projectleider zal ik mij goed gaan informeren, contact zoeken met de diverse betrokkenen. Vervolgens zal ik inderdaad mijn best doen om de contacten goed te onderhouden, om op de hoogte te blijven van wat er speelt. Ook zal ik uiteraard de kwaliteit van de sollicitanten in de gaten houden – vanuit mijn HRM-achtergrond heb ik daar veel ervaring mee. Tegelijkertijd denk ik dat het belangrijk is om te kijken of mensen die niet meteen in een ‘hokje’ passen toch meerwaarde kunnen hebben voor de organisatie. Je moet nooit inboeten op kwaliteit, maar wel creatief kijken hoe mensen kunnen bijdragen.”

Brede blik

“Ik heb twintig jaar ervaring in de HR en Facility Management, voornamelijk in de zorgsector. Daardoor heb ik een brede blik gekregen. Ik laat me altijd leiden door vragen als: Wat betekent deze beslissing voor de cliënt? Wat hebben medewerkers aan die maatregel? Misschien maakt dit dat ik straks als intern projectleider RVWO ook wel andere vragen zal stellen. Dat zullen we ontdekken. Eerst nu maar eens oppakken wat er ligt!”

Tekst: Femke van den Berg (Bureau Bisontekst). Beeld: ActiVite, Iris Theeuwen, Marlies Oldenburg.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Week van de Radicale vernieuwing
> Terugkijken & verslag lezen

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese