Bericht Tweede Kamer voortgang ver­beterprog­ramma Waar­digheid en trots en rol LOC

Geplaatst op 21 juli 2017

Staatssecretaris Van Rijn heeft de Tweede Kamer een voortgangsbericht gestuurd over ‘Waardigheid & Trots’. Dat is het verbeterprogramma verpleeghuizen. In de brief is aandacht voor de beweging ‘Radicale vernieuwing, van regels naar relaties’. Een grote groep verpleeghuizen is op initiatief van LOC gestart om terug te gaan naar de kern van de zorg. Ook is er aandacht voor de rol van cliëntenraden en het kwaliteitskader.

Taskforce

De brief begint met de samenwerking tussen landelijke organisaties om de zorg te verbeteren: ‘Vanaf begin 2015 wordt samen met de Patiëntenfederatie Nederland, LOC, V&VN, Verenso, ActiZ, BTN, ZN, het Zorginstituut en de IGZ voortvarend gewerkt aan de acties uit het plan Waardigheid & Trots: liefdevolle zorg voor onze ouderen. De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van de uitleg over en de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.’

Radicale vernieuwing

In de brief staat: ‘VWS en LOC trekken samen met 34 deelnemende verpleeghuizen nauw op om vernieuwing tot stand te brengen. Doel is om ervoor te zorgen dat de verpleeghuiszorg draait om wat van waarde is voor de bewoners, hun naasten en medewerkers. In februari 2017 vond het eerste landelijke congres plaats, waar ruim 200 bezoekers met elkaar hebben uitgewisseld hoe zij de verpleeghuiszorg willen laten aansluiten op de wensen van de (toekomstig) bewoner. Tevens zijn de zorgkantoren van Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid gestart met het traject ‘Leven zoals je wilt’, dat naast de zorg in verpleeghuizen ook de vraag van toekomstige bewoners centraal stelt.’

Cliëntenraden

Ook besteedt de brief aandacht aan de rol van cliëntenraden: ‘Sinds de start van het programma neemt de positionering van cliëntenraden een belangrijke plaats in. In 2016 zijn vijf pilots uitgevoerd om meer bondgenootschap te creëren tussen cliëntvertegenwoordiging en de organisatie. De lessen hieruit zijn vertaald in een vervolgaanpak. Vanaf juni 2017 kunnen 25 cliëntenraden met hun organisatie deelnemen aan een vervolgtraject. In dit traject gaan cliëntenraad, locatie-/organisatiemanagement en medewerkers met elkaar in gesprek om de beste condities voor cliënten te creëren. Op 9 oktober 2017 wordt tevens een landelijk congres georganiseerd met het thema ‘Werk in uitvoering’. De vijf pilots zijn uitgevoerd door PublicArea in nauwe samenwerking met LOC.

Rol LOC bij Waardigheid en trots

LOC heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in ‘Waardigheid & Trots’. LOC zit in de Landelijke Taskforce en in de stuurgroep die het kwaliteitskader uitwerkt. Daarbij hebben we samen met de Patiëntenfederatie de rol als trekker bij het maken van een publieksversie van het kwaliteitskader. En bij het bepalen welke instrumenten gebruikt mogen worden voor het meten van cliëntervaringen.

Samen met VWS hebben we twee drukbezochte bijeenkomsten georganiseerd voor cliëntenraden over het kwaliteitskader. We nemen actief deel aan de tweewekelijkse zogenaamde ‘klusdagen’. Daarin worden alle maatregelen uit het kwaliteitskader uitgewerkt. Zoals de vraag hoeveel personeel er moet zijn. We zijn initiatiefnemer geweest van ‘radicale vernieuwing, van regels naar relaties’. Met de kernorganisaties uit ‘Radicale vernieuwing’ hebben we een dubbele workshop georganiseerd op het landelijk congres ‘Waardigheid & Trots’ op 3 juli. We voeren regelmatig overleg met het ministerie en de Tweede Kamer over ‘Waardigheid & Trots’.

We organiseren mede het landelijke congres cliëntenraden op 9 oktober. We hebben meegewerkt aan een onderzoek waarom het ene verpleeghuis betere zorg levert dan het andere. Kortom: we besteden veel tijd en energie aan het verbeteren van de verpleeghuiszorg.  Alles wat we doen doen we in samenwerking met cliënten(raden), naasten, medewerkers in de zorg, managers/bestuurders en anderen. Want uiteindelijk gaat er niet om wat we landelijk regelen, maar hoe de zorg in de lokale situatie in de praktijk is. Daar wil LOC graag bij helpen.

Meer weten

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Week van de Radicale vernieuwing
> Terugkijken & verslag lezen

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese