Nel Koppers

Over mij

In eerste instantie ben ik jarenlang mantelzorger geweest, in mijn jeugd voor mijn visueel gehandicapte moeder en later voor mijn vader die leed aan vasculaire dementie. De periode in mijn jeugd heeft mij later doen beseffen hoe ik als jonge mantelzorger aan mijn lot werd overgelaten en dat gegeven is mij altijd bijgebleven en heeft er toe geleid dat ik mij ook inzet voor het belang van de jonge mantelzorger. De mantelzorgondersteuning aan mijn vader was zwaar, zowel voor mijn gezin als voor mijzelf, maar tegelijkertijd ook zeer verrijkend. Het mantelzorgerzijn is een behoorlijk intensieve taak en heeft een enorme impact op het gezinsleven. Het zorgen stopt niet, zelfs niet op het moment van opname in het verpleeghuis, want je blijft je verantwoordelijk voelen en zodoende werd ik al snel de verzorgendemantelzorger binnen de instelling. Dat is heel ver gaan, maar dit gebeurde wel in goed overleg met de (toenmalige) directie, zodat e.e.a. geborgd was. Bij mijn vader deed ik aanvullende zorgtaken (ADL)- en hulpverlening. Mijn jeugd en laatste mantelzorgervaringen waren zeer waardevol en maakte mij tot de persoon die ik nu ben. Buiten het opbouwen van ervaringsdeskundigheid is er eveneens een breed sociaal draagvlak ontstaan. Momenteel participeer ik als voorzitter van verschillende organen (op dementie – en medezeggenschapsgebied) of opereer ik als onafhankelijk belangenbehartiger.

Wat ik wil halen uit dit netwerk

Buiten het delen van ervaringen eveneens een nog breder sociaal draagvlak creëren.

Ik wil ook iets brengen, namelijk

Indien belangstelling staat voor mijn expertises, dan deel ik deze graag.

Organisatie

LOC – o.a. Evean

Locatie in het land waar jouw/​de activiteiten van de organisatie vooral plaatsvin­den

Nederland

Omschrij­ving van de organisatie-ac­tiviteiten en wat ik doe

Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten

Week van de Radicale vernieuwing
> Terugkijken & verslag lezen

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese