Verpleeg­huiszorgsec­tor: ‘samen ver­nieuwingsbeweging onom­keerbaar maken’

Geplaatst op 29 juni 2018

Zorgorganisaties in de ouderenzorg investeren samen in de doorontwikkeling  van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Nog deze zomer zetten zij concrete vervolgstappen om de ingezette beweging vanuit een bredere groep organisaties en onafhankelijk van de subsidieverstrekker voort te kunnen gaan zetten. Voor de sector, door de sector. Dat spraken vertegenwoordigers van de organisaties 27 juni af. Waar met opzet zowel bestuurders, zorgmedewerkers, naasten van verpleeghuisbewoners, cliëntenraadsleden, beleidsmakers, leidinggevenden, stafmedewerkers en andere betrokkenen aanwezig waren. Actiz, zorgkantoor Zilveren Kruis, LOC Zeggenschap in zorg en het VWS-ministerie dragen ook verder bij.

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

Er klinkt een grote roep in ons land naar verpleeghuiszorg, waarin mensen het belangrijkst zijn en niet de regels. Waar het gaat om wat er speelt in de relatie tussen de bewoners, hun naasten en zorgmedewerkers. Om hun persoonlijke behoeften en wat voor hen van waarde is. Verpleeghuiszorg waar mensen zoveel mogelijk zeggenschap over hun dagelijks leven kunnen behouden. En verpleeghuiszorg met oog voor het belang van relaties van bewoners met hun omgeving, zodat zij gewoon blijven meedoen – ook na verhuizing naar een verpleeghuis. Die roep wordt luider via de landelijke beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg waar inmiddels 50 zorgorganisaties aan meedoen. Meer en meer mensen in de verpleeghuiszorg laten zien dat het anders kan én realiseren zich daarbij: die gedroomde verpleeghuiszorg vraagt om een radicale vernieuwing van de huidige verpleeghuiszorg. Die steeds meer vooral een medisch model is gaan volgen en ‘gedicteerd’ wordt door regels en protocollen. Zoals ook uit onderstaande filmpje duidelijk wordt:

Om de focus in de sector verder te verschuiven ‘van regels naar relaties’, stelden betrokkenen bij en geïnteresseerden in de vernieuwingsbeweging 27 juni de vraag: willen en kunnen we als sector zelf deze ontwikkelingen met elkaar verder brengen? Zodat de ingezette beweging en het landelijke netwerk Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg de komende jaren verder ontwikkeld, uitgebreid en verdiept kunnen worden – en ook los van huidige subsidiegelden? En zo ja, wat is hier dan voor nodig?

Beweging onomkeerbaar maken

Gedeelde behoefte om doorgaand te kunnen komen tot persoonsgerichte zorg, die 27 juni naar voren kwam: doorgaand ont-moetingsplekken blijven creëren om structureel heel concreet te kunnen leren en verbeteren. Met, door en van elkaar. Om de omslag te kunnen maken naar welzijn en de behoeften en wensen van bewoners voorop en het in samenspraak vormgeven daaraan, is het nodig dat alle betrokkenen in en om verpleeghuizen doorgaand nieuwe inzichten en vaardigheden op kunnen doen. En zich kunnen verdiepen in hoe je ‘van goed naar beter’ kunt doorgroeien. En echt tot radicale vernieuwing kunt komen. Aldus de deelnemers aan de bijeenkomst.

Leiderschap van iedereen

Dat vergt volgens hen leiderschap van iedereen die bij verpleeghuizen betrokken is, op alle niveaus. Zodat een ieder via zijn eigen activiteiten verder kan bijdragen aan menswaardig zorgen, wonen en leven. Vandaar de gemixte groep aanwezigen op 27 juni. En om dit echt duurzaam te kunnen organiseren, moet je starten bij de opleiding van mensen – die volgens de aanwezigen nu vaak nog niet gericht is op het faciliteren van welbevinden en daarmee gezondheid van mensen in de meest brede zin van het woord.

Pool & Platform

Betrokkenen organiseren nu een vervolg. En er wordt al begonnen met het delen van goede ervaringen en van voorbeelden waar mensen vanaf willen via het online platform www.radicalevernieuwing.nl. Waar iedereen via de ‘doe mee’-pagina’s zelf berichten en persoonlijke profielen kan delen en makkelijk contact met anderen kan leggen. Er wordt verkend hoe deze plek verder ingezet kan worden om mensen verder te verbinden, zoals rondom actuele thema’s of (gelegenheids)netwerken.

Daarnaast wordt een pool gevormd van mensen met specifieke kwaliteiten/vaardigheden waar betrokkenen een beroep op kunnen doen. Zodat zij gebruik kunnen maken van elkaars medewerkers’ kennis en ervaring in het vernieuwen van de verpleeghuiszorg.

Wie geïnteresseerd is om mogelijkheden om ook betrokken te raken kan contact opnemen via radicalevernieuwing@loc.nl of 030 207 40 67.

Voor een overzicht van deelnemers aan de beweging Radicale vernieuwing, zie: www.radicalevernieuwing.nl/deelnemers
Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Radicale vernieuwing in gouden letters vastgehouden door deelnemers

‘Bewegingen Radicale ver­nieuwing bundelen krachten’
> Lees hier meer

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese