Van regel-op­ruimac­tie naar Radicale ver­nieuwing verpleeg­huiszorg

Geplaatst op 29 september 2017
Wever en regels

De tevredenheid van bewoners en de tevredenheid van medewerkers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zorgorganisatie De Wever is van mening dat medewerkers in hun contacten met bewoners en hun familie veel bij kunnen dragen aan die tevredenheid. “Het is dan prettig dat ze de ruimte krijgen en voelen om zelfstandig te beslissen en te handelen, daarbij zo min mogelijk gehinderd door regels en protocollen. Pas dan kunnen bewoners, familie en medewerkers goede afspraken maken en komen van aanbodgerichte naar vraaggestuurde zorg.” Aldus Hans Alofs, coördinator Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg bij De Wever.

Meer tijd en ruimte

Alofs vervolgt: “Er wordt in onze organisatie ruimte gemaakt voor de professional door niet alleen maar dingen toe te voegen, maar ook bewust dingen af te schaffen. Hiermee komt met minder inspanning meer tijd en ruimte vrij voor een nog betere zorg- en dienstverlening.”

Opruimactie

De Wever gebruikt de methode Familiezorg in de zorg voor bewoners. Reyshoeve heeft tussen 2016 en 2017 een Opruimactie als onderdeel van Familiezorg uitgevoerd en succesvol afgerond. Hans Alofs: “Tijdens de Opruimactie nemen medewerkers alle afspraken, regels en protocollen van het team, de locatie én De Wever onder de loep en bekijken ze samen, ook met bewoners en familie, of ze regels kunnen opruimen. Voor medewerkers en bewoners is het wel fijn dat er duidelijkheid en kaders blijven. Daarom werken medewerkers van onze locatie Reyshoeve op dit moment aan het opstellen van meer algemene kaders waarbinnen kwaliteit geborgd is. Die noemen we Reysbenodigdheden. De andere locaties van De Wever kunnen de Reysbenodigdheden weer gebruiken om soortgelijke kaders op te stellen.

Vijf pagina’s regels ter discussie

Binnen De Wever, locatie Reyshoeve zijn medewerkers op zoek gegaan naar regels, afspraken, commissies, projecten en processen die niet strikt noodzakelijk zijn of waar men last van heeft en waarvan afscheid genomen kon worden. Ook aan familie is gevraagd wat volgens hen overbodige regels zijn. Elk team verzamelde activiteiten, processen et cetera die als lastig worden ervaren. Die hebben we geordend in een aantal categorieën.”

En dat leverde een indrukwekkend document op. Met vijf pagina’s regels die onder de loep genomen worden.

Regels

Van opruimactie naar Radicale vernieuwing

In nauwe afstemming met de cliëntenraad van de Reyshoeve heeft men na de Opruimactie  een nieuw Platform opgericht, dat Radicale vernieuwingsideeën binnen de Reyshoeve uitwerkt. 22 augustus was de eerste bijeenkomst. Het platform bestaat uit zorgvragers (bewoner), mantelzorgers (familie) en zorgverleners. In augustus besprak het Platform voor welke onderwerpen zij samen het verschil kunnen maken. Onder allerlei betrokkenen is al een lijst met onderwerpen verzameld, waaronder:

Borgen van de resultaten van de eerdere Opruimactie van overbodige regels

  • Bewoner wordt gezien en de medewerker heeft meer plezier.
  • Er zijn regels geschrapt op de niveaus “Team”, “Reyshoeve” en ”De Wever”.
  • In plaats van regels maak je samen afspraken naar behoefte van de bewoner en familie. Niet meer in het algemeen.
  • Regels die toch blijven (algemeen, landelijke verplichting) binnen Reyshoeve vormgeven in “grovere kaders” (“Reysbenodigdheden”) om de kwaliteit van leven te vergroten.
  • Werkwijze vergelijken met collega organisaties binnen Radicale Vernieuwing.

Medewerkers, cliënten en naasten samen aan tafel zitten

Gaandeweg wordt bekeken, of die rol past bij de cliëntenraad, zoals dat ook geldt voor de medewerkers en het Locatieteam (overlegorgaan afdelings- en locatiemanagement). Op den duur ontstaan dan antwoorden op vragen als: kan de cliëntenraad zo nog toezicht houden? Wat gebeurt nu vanuit het Locatieteam, en wat vanuit het Platform?

Borging van kwaliteit: een nieuwe werkwijze

Met teams worden concrete verbeterpunten en acties opgesteld waar zij mee aan de slag kunnen en zelf zeggenschap over hebben. Zij worden ondersteund door de teammanager, senior verpleegkundige en kwaliteitsfunctionaris.

Bekijk hier een meer uitgebreid overzicht.

Doe mee met een opruimactie

Geïnteresseerd in een Opruimactie? Maak dan gebruik van de ervaring van Reyshoeve. Voor vragen over de Opruimactie kun je terecht bij Hans Alofs, coördinator Radicale vernieuwing bij De Wever: h.alofs@dewever.nl – T 06 225 506 27.

Meer weten

Meer weten over de afgelopen werkweek van Hans Alofs in het kader van Radicale vernieuwing? Lees hier de blog die hij erover schreef op loc.nl.

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Radicale vernieuwing in gouden letters vastgehouden door deelnemers

‘Bewegingen Radicale ver­nieuwing bundelen krachten’
> Lees hier meer

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese