17/​03: Actieteam Radicale ver­nieuwing zor­gonder­wijs

  • 17 maart 2020
  • 13:00 - 16:00
  • Brentano, Amstelveen

De deelnemers van het actieteam zijn voor de kerstdagen uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst op 10 januari jl. Dit was waarschijnlijk een te korte termijn; slechts een beperkt deel van het actieteam meldde zich aan. Om deze reden is de bijeenkomst uitgesteld naar 17 maart 2020.

Op 13 januari jl. was een overleg tussen de directeuren van OCW (hbo en mbo) en de directeuren van VWS (MEVA en Langdurige zorg). Besproken is het initiatief binnen de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg om met een groep zorg- en onderwijsorganisaties een actieteam te vormen om het zorgonderwijs te vernieuwen. Aloys Kersten, medewerker directie langdurige zorg, heeft op verzoek van Theo van Uum, directeur langdurige zorg, de vraag gesteld wat de beide ministeries zouden kunnen bijdragen hieraan. Op welke manier kunnen de beide ministeries de beweging verder helpen?

De conclusie was dat de ministeries kunnen ondersteunen bij verdere agendering. Het gaat er nu vooral om meer massa te creëren, zodat het voor het onderwijs productief wordt om er positief aan mee te werken. Dit betekent dat de noodzakelijke vernieuwing van het zorgonderwijs breed aan de orde moet gaan komen.

Op dit moment lopen er verschillende lijnen:

  • Via de publicatie Radicale vernieuwing zorgonderwijs zelf; zie www.radicalevernieuwing.nl/praktijkvoorbeelden/rvz/
  • Via het Actie Leer Netwerk, zie ​www.actieleernetwerk.nl
  • Via het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkundigen (LOOV) en via de Mbo-raad
  • Via de regionale afspraken in Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT), zie www.regioplus.nl/raat​ en de daarbij betrokken regionale werkgeversorganisaties
  • En via het eigen actieteam Radicale vernieuwing zorgonderwijs binnen de beweging, waaraan de volgende organisaties deelnemen: Surplus, Woonzorggroep Samen, Noorderbreedte, Innoforte, Brentano, Sensire, ActiVite, Carintreggeland, Amstelring, Volckaert, Raffy-Lâle-Leystroom, De Leyhoeve Zorghuizen Noord Nederland, De Riethorst Stromenland, LOC Waardevolle zorg en het ministerie van VWS.

Waar zinvol willen de beide ministeries daar graag een bijdrage aan leveren. Ook kunnen zij eventueel ingeschakeld worden als in een bepaalde regio de bereidwilligheid van de onderwijsorganisaties niet optimaal is.

Op 30 januari a.s. wordt door de trekker van het actieteam Radicale vernieuwing zorgonderwijs, Anton van Mansum, de publicatie overhandigd aan Marcelis Boereboom, directeur-generaal OCW. Mieke Hollander (onder meer interviewer voor deze publicatie en initiatiefnemer van Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs®) heeft het programma voor deze bijeenkomst met de directies hbo en mbo voorbereid. Met Marcelis Boereboom zal het gesprek over de ondersteuning vanuit de beide ministeries verder worden aangegaan.

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.