Inspectie en Radicaal ver­nieuwen: ‘Heel veel speel­ruimte’

Geplaatst op 4 juni 2018

Charlotte de Winter is teamcoördinator van de inspecteurs die toezichtbezoeken brengen aan verpleeghuizen. Namens de Inspectie voor de gezondheidzorg (IGJ). Een interview over Radicale vernieuwing.

Charlotte de Winter IGJ

“Mijn naam is Charlotte de Winter. Ik werk al bijna elf jaar bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; in verschillende functies en afdelingen. Sinds drie jaar ben ik teamcoördinator van de inspecteurs die toezichtbezoeken brengen aan verpleeghuizen en thuiszorginstellingen.

Ik heb eerder ervaring opgedaan met calamiteitenonderzoeken in het incidententoezicht en met toezicht op ziekenhuizen en eerstelijnszorg. Ik werk al zo lang bij de inspectie omdat ik het heel waardevol vind om bij te dragen aan goede zorg voor kwetsbare ouderen. Als inspecteur zie je heel veel organisaties van binnen en ik vind het een uitdaging om erachter te komen waarom de ene organisatie het heel goed doet en de andere het maar niet voor elkaar krijgt. Als inspecteur kun je organisaties de goede kant op laten bewegen.  Als dat lukt, geeft dat heel veel voldoening.

De inspectie werkt vanuit het uitgangspunt ‘Gezond Vertrouwen’. Dat is iets waar ik mij goed in kan vinden omdat ik ervan overtuigd ben dat mensen die in de ouderenzorg werken, dit doen omdat ze het goede willen doen voor een ander. We streven dus hetzelfde na als mensen die in de zorg werken: goede zorg. En dat is zorg die je je eigen naasten gunt.”

Hoe kijk jij naar de beweging ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’?

“Ik vind de beweging ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’ heel positief. Er gaat een mooie energie van uit. Ik vind het heel leuk dat het via LOC vanuit ‘de cliënt’ is ontstaan. Het is mooi dat een groep mensen heeft gedacht: ‘we gaan het gewoon doen’! Nu we een jaar verder zijn, zie je dat dit al verschillende mooie dingen heeft opgeleverd en dat dit weer energie geeft aan anderen. Dat was ook heel erg merkbaar bij het vernieuwingscongres van maandag 14 mei.”

Welke speelruimte hebben zorgorganisaties volgens de IGJ als ze meedoen aan radicale vernieuwing?

“Als inspectie hebben we een wettelijke taak om toe te zien op de kwaliteit en veiligheid van zorg. In die zin geldt er voor de organisaties van Radicale vernieuwing dus geen ander toezicht. Ook deze organisaties moeten goede zorg leveren. Maar – en dat is het goede nieuws- dat kan prima binnen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Het lijkt erop dat veel organisaties bij de start van Radicale Vernieuwing dachten dat ze zich hiermee niet meer aan ‘de regels’ zouden moeten houden. Ik denk dat dat niet de goede invalshoek is. Je ziet dat deze beweging heeft opgeleverd dat zorgverleners en bestuurders samen nadenken over die regels. Of hetgeen ze willen niet gewoon mogelijk is. Dat heeft al een aantal heel waardevolle gesprekken opgeleverd.

Er blijken in zorgorganisaties veel regels te bestaan die helemaal geen regel, norm of wet zijn. Er wordt nog vaak gedacht: ‘dat mag niet van de inspectie’.  De inspectie maakt zelf geen regels. Maar we toetsen de wet en de daarvan afgeleide veldnormen. In de ouderenzorg kijken we dus of de zorg veilig en van goede kwaliteit is. Goede ouderenzorg is zorg die persoonsgericht is, die door deskundige zorgverleners wordt gegeven. In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat nu ruim een jaar oud is, staat dit verder uitgewerkt. Dit kader geeft naar mijn idee heel veel speelruimte om die zorg te geven die de individuele cliënt nodig heeft en verdient.”

Hoe zie jij de rol van de IGJ in de beweging Radicale vernieuwing?

“Ik zie de rol op een aantal manieren ingevuld. Als inspectie kunnen we ons via deze beweging op een andere manier laten zien. Door ons bijvoorbeeld tijdens het congres te presenteren, kunnen we met elkaar in gesprek over de inspectie en de mythes die nog steeds bestaan.” Download hier de powerpointpresentatie die De Winter tijdens het congres gebruikte.

“Verder komen we als inspectie op deze manier ook in aanraking met mooie praktijkvoorbeelden en dilemma’s die er zijn. Ik denk dat we kunnen bijdragen door daar intern binnen de inspectie maar ook samen met de zorgaanbieders en cliëntenraden over te praten en te onderzoeken waar de belemmeringen zijn. Ik hoop dat organisaties de ruimte ervaren om die dingen te doen die goed zijn voor de bewoners. Er is veel meer ruimte dan men denkt.”

Wat kunnen deelnemers aan Radicale vernieuwing van jou verwachten?

“Ik denk dan aan een paar kernwoorden: enthousiasme, betrokkenheid en verbinding.”

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Radicale vernieuwing in gouden letters vastgehouden door deelnemers

‘Bewegingen Radicale ver­nieuwing bundelen krachten’
> Lees hier meer

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese