Geef verpleeg­huiszorg ruimte, zeg­genschap en con­tinuïteit voor waar­de-vol­le zorg

Geplaatst op 10 februari 2017

De verpleeghuiszorg blijft onderwerp van debat in de Tweede Kamer. In januari is het kwaliteitskader vastgelegd en LOC heeft hier een reactie op gegeven. Op woensdag 8 februari debatteerde de Kamer over het kwaliteitskader en de toekomst van de verpleeghuiszorg. LOC heeft alle betrokken Kamerleden een brief gestuurd met daarin een oproep voor ruimte, zeggenschap en continuïteit.

Ruimte voor mensen

Waarde-volle zorg wordt op lokaal niveau gerealiseerd. In de relatie tussen de mensen die zorg krijgen, naasten en zorgverleners. Regels, richtlijnen en protocollen moeten daarom vooral dienend zijn aan die relatie. Zodat de voorwaarden voor waarde-volle zorg geregeld zijn. Het kwaliteitskader zet daartoe een eerste stap.

Maar LOC merkt op dat we niet alles moeten dichttimmeren met nieuwe regels. Zo is het goed dat er landelijke normen voor veilige zorg komen. De invulling van die normen moet vooral aan zorgorganisaties overgelaten worden. Cliënten(raden) en medewerkers hebben daar een belangrijke stem in. Zij zien namelijk wat er dagelijks gebeurt in de zorg. En kunnen dus samen bepalen wat veilige zorg in hun situatie betekent.

De inzichten van mensen die dagelijks in de zorg werken, zijn ontzettend waarde-vol. Met deze inzichten kan je de zorg zo organiseren dat die passend is voor mensen. Cliëntenraden kunnen bijvoorbeeld meegeven wat zij zien gebeuren in zorgorganisaties. Zodat die vervolgens weer de zorg beter kunnen maken.

Deze ervaringskennis wordt nu nog te weinig gebruikt. LOC wil daarom de mogelijkheden onderzoeken om cliëntenraden in staat te stellen om zorgorganisaties te helpen bij het realiseren van waarde-volle zorg. Het inzetten van deze ervaringen en inzichten noemen wij maatschappelijke toetsing. Kijken wat er in de praktijk gebeurt en hiermee direct aan de slag gaan.

Zeggenschap voor mensen

Ruimte voor mensen betekent ook dat mensen zeggenschap krijgen over de zorg. Een eerste stap is hiermee gemaakt in de verdeling van extra middelen voor een zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering. Cliëntenraden en ondernemingsraden hadden een beslissende stem in die verdeling. Onderzoeksbureau Significant heeft onderzocht hoe CR’en en OR’en zijn betrokken bij het maken van de plannen voor deze extra middelen. En de resultaten zijn positief! CR’en en OR’en is massaal gevraagd om mee te denken in het opstellen van plannen. Hun ervaringen bleken ontzettend waarde-vol.

LOC wil die lijn graag doortrekken. Onlangs maakte staatssecretaris Van Rijn bekend dat er 100 miljoen euro beschikbaar komt voor de verpleeghuiszorg. Daarom hebben wij er bij de Tweede Kamer voor gepleit om cliëntenraden en medewerkers weer een beslissende stem te geven bij de inzet van dit geld.

Continuïteit voor mensen

Om de verpleeghuiszorg structureel te verbeteren, moeten verbeterprogramma’s niet na een paar jaar stoppen. Dat is in het verleden vaker gebeurd. En we hebben gezien dat verbeteringen snel weer terugvielen. Daarom hebben we voorgesteld om Waardigheid & Trots ook na de verkiezingen van 15 maart 2017 door te zetten. Om vertrouwen te geven aan alle mensen die dagelijks werken aan goede verpleeghuiszorg.

Onderdeel daarvan is de beweging radicale vernieuwing: van regels naar relaties. Daarin werken vier zorgorganisaties, samen met 35 anderen, aan de kern van zorg: de relatie tussen mensen die zorg krijgen, naasten en zorgverleners. Zulke bewegingen en verbeterprogramma’s hebben de tijd en ruimte nodig om zichzelf te bewijzen. En de resultaten te verspreiden in de gehele verpleeghuiszorg.

Wil je de hele brief van LOC aan de Tweede Kamer lezen? Dat kan hier!

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Radicale vernieuwing in gouden letters vastgehouden door deelnemers

‘Bewegingen Radicale ver­nieuwing bundelen krachten’
> Lees hier meer

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese