Verslagen

Bijeenkomst specialisten ouderengeneeskunde en andere behandelaren inspireert

Terugblik bijeenkomst d.d. 21 februari 2018 met specialisten ouderengeneeskunde, ergotherapeuten, diëtist behandelaren, psychologen, fysiotherapeuten, verpleegkundig specialisten en mensen uit de paramedische dienst zich bogen over de vraag: hoe kunnen we zingeving van bewoners, naasten en behandelaren uitgangspunt laten zijn van de verpleeghuiszorg?

lees meer

Bijeenkomst bestuurders Radicale vernieuwing ‘Van vakmanschap naar mensschap’

Eind november kwamen bestuurders van verschillende aan Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg deelnemende zorginstellingen samen. Lees het verslag.

lees meer

Wegnemen belemmeringen tijdens congres radicale vernieuwing

Lees de verslagen, vlogs en presentaties van het landelijke congres over Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg van december 2017.

lees meer

‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg kan niet zonder onderwijsvernieuwing’

Bijeenkomst van LOC over het samenwerken van de verpleeghuiszorg met het onderwijs. Opleiden gaat nu nog vooral over kwantiteit en rendement, niet over onderwijs en groei, dat willen ze veranderen.

lees meer

Video-terugblik workshops Radicaal nieuw organiseren met Jaap Peters

Terugblik inspiratiebijeenkomst van 11 september 2017 door Jaap Peters. Peters constateert dat het nieuwe organiseren een stuk radicaler is dan vooraf gedacht werd.

lees meer

Coördinator Radicale vernieuwingsbeweging over de rode draad

Bekijk de terugblik van landelijke coördinator Marie-Antoinette Bäckes van 11 september 2017 tijdens een landelijke inspiratiebijeenkomst over radicale vernieuwing.

lees meer

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg: ‘effect op totale organisatie’

Ongeveer een jaar na de start maakten 33 deelnemende zorgorganisaties op 11 september de balans op tijdens een landelijke inspiratiebijeenkomst. Coördinatoren: ‘met alleen regels afschaffen kom je er niet, het gaat om een andere mindset en van daaruit nieuwe manieren van organiseren.’

lees meer

Update vol inzichten en tips bestuurders radicale vernieuwingsbeweging

Naast landelijke bijeenkomsten vormden projectleiders, coördinatoren, cliëntenraadsleden en bestuurders van deelnemende zorginstellingen in de afgelopen maanden leernetwerken. Verdeeld over drie regio's in het land werden de eerste bijeenkomsten georganiseerd.

lees meer

Zinzia Zorggroep over je radicaal tot de mens verhouden

Zinzia Zorggroep ging als een van de organisaties in gesprek met deelnemers over hoe zij aan radicale vernieuwing werken. Een impressie van de vernieuwingssessie die zij verzorgden.

lees meer

Inspiratiebijeenkomst beweging Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg

Verslag inspiratiebijeenkomst beweging Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg 22 mei 2017 in Bussem.

lees meer