Publicatie prak­tijkvoor­beelden | ‘Welzijn op vrijwel alle niveaus leidend gesprek­sonder­werp gewor­den’

Geplaatst op 4 december 2018

Écht aansluiten bij wat voor bewoners en naasten van waarde is betekent voor alles en iedereen anders kijken en doen. Dat is voelbaar en zichtbaar. En steeds meer de praktijk. 300 mensen uit zorgorganisaties betrokken bij de beweging Radicale vernieuwing verpleeg(huis)zorg deelden 12 november tijdens een landelijke inspiratiebijeenkomst praktijkvoorbeelden die zijn gebundeld in een beknopte publicatie.

Uit de voorbeelden na een kleine twee jaar vernieuwen komen duidelijke trends naar voren:

  • ‘Welzijn’ is op vrijwel alle niveaus in verpleeghuizen en ook in organisaties daaromheen een leidend gespreksonderwerp geworden.
  • In steeds meer zorgorganisaties zijn mensen zowel in huiskamers, op de verschillende werkvloeren áls aan bestuurstafels structureel in gesprek over wat ertoe doet voor bewoners en hun naasten. En over hoe je daar met elkaar verder invulling aan kunt geven. Zó, dat bewoners zich prettiger voelen en medewerkers hun werk met meer plezier kunnen doen.
  • Meer en meer bewoners, naasten en medewerkers in de beweging ervaren een toename van persoonlijke aandacht.
  • Waar ‘hoe het altijd ging’, afspraken, verhoudingen, regels en systemen onwrikbaar leken, ontstaat beweging. Niet vanzelf, het vergt doorzetten en steeds weer lef. Maar er ontstaan nieuwe gewoontes. Zoals vaker stilstaan en de vragen stellen: kan dit ook anders, vanuit wat bewoners en naasten willen? En wat kan ik hier zelf aan doen?

‘Als je je losmaakt van regels’

Dirigent Jules van Hessen (‘Maestro Jules’) zorgde als dagvoorzitter voor harmonieuze overgangen in het programma van de inspiratiebijeenkomst op 12 november. En voor inspiratie uit de muziekwereld. Jules van Hessen vroeg op het podium: “Voor een buitenstaander lijkt dat simpel, aansluiten bij wat voor een ander van waarde is. Klopt dat?” Marie-Antoinette Bäckes, coördinator Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties in reactie: “In gesprekken met mensen uit deelnemende verpleeghuizen hoor ik dat het eigenlijk neerkomt op goed luisteren: wat is voor een ander van belang? En daar bij aansluiten, ongeacht je rol/functie. Hoe simpel kan het zijn? Maar je hoort toch: als je je losmaakt van systemen, regels, protocollen en terug naar waar het werkelijk om gaat, loop je tegen nieuwe dilemma’s aan.”

Nieuwe spanningsvelden

“Als je in een zorgorganisatie afspraken maakt met bewoners/familie om vrijheid van bewoners te vergroten, en de inspectie bevraagt je daarover. Ben je dan sterk genoeg als team om uit te leggen waarom je dat doet? Heb je dan ook een bestuurder en toezichthouder die achter je gaan staan? Ander voorbeeld: als je als toezichthouder dichterbij praktijksituaties komt te staan (zoals in de workshop van de NVTZ – Nederlandse vereniging van toezichthouders in de zorg – naar voren kwam), dan leer je mensen en hun behoeften kennen. Maar weet je dan nog steeds je rol goed te vervullen om een bestuurder te ontslaan als dat nodig is? Rode draad hierbij is vertrouwen. Van controle naar loslaten. Mogen fouten gemaakt worden, dingen misgaan? En kun je kijken hoe je dingen oplost met elkaar?”

Achterkant publicatie praktijkvoorbeelden december 2018

In de publicatie komen veel praktijkvoorbeelden aan bod. En kun je lezen hoe zorgmedewerkers, ondersteunende diensten (ICT, HRM, Facilitair), cliëntenraden, bestuurders, onderzoekers, zorgkantoren en onderwijsvernieuwers zoal actief zijn voor de radicale vernieuwing.

Kritisch blijven

Marti Paardekooper, van Zilveren Kruis Zorgkantoor: ‘Radicale vernieuwing is een mooie beweging en blijkt onomkeerbaar te zijn. Er zijn dingen veranderd. Zorgaanbieders kijken veel meer samen met cliënten en verwanten wat belangrijk is in het dagelijks leven. Er wordt steeds vaker gekeken en gehandeld vanuit de wens van de klant. Het is goed kritisch te blijven vragen naar regels die deze manier van werken in de weg staan. Verpleeghuizen denken bijvoorbeeld soms dat iets niet kan, of moet van het zorgkantoor. Maar vraag het na en blijf met ons in gesprek. Want vaak kan het ook anders. Of hoeft het helemaal niet.’

Leven zoals je wilt (één van de twee Radicale vernieuwingsinitiatieven, gestart door de zorgkantoren Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid) stopt, maar de ingezette beweging is onomkeerbaar. Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties (het initiatief van LOC Zeggenschap in zorg) gaat in volle vaart verder en neemt het geleerde uit Leven zoals je wilt mee. En ook de zorgkantoren gaan door met de beweging, samen met zorgaanbieders geven ze invulling aan het kwaliteitskader.

De inspiratieproducten van Leven zoals je wilt, radicale vernieuwing zijn via de publicatie te downloaden (zie de ‘briljantjes’).

Publicatie downloaden

Meer over inspiratiebijeenkomst

  • Vitalis Woonzorggroep gaf een workshop ‘Ruimte voor ontwikkeling’. Lees hier het verslag op de site van Waardigheid en Trots
  • Terugblik workshop toezicht door de NVTZ op LinkedIn. Bekijk ook de eerdere publicatie over toezicht en besturen in het kader van Radicale vernieuwing die we eerder maakten
  • Korte review verpleegkundige over de inspiratiedag op LinkedIn
  • Bekijk de foto’s terug op de Radicale vernieuwing Facebookpagina. Volg onze pagina en blijf makkelijk op de hoogte van laatste nieuwtjes, praktijkvoorbeelden en meer!
Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese