Radicale verpleeg­huiszorgver­nieuwer Sensire stelt lokale gemeenschap centraal

Geplaatst op 15 februari 2017

“Kleinschalige woonvorm De Lindenhof is een mooi huis in Vorden. Gebouwd voor 22 bewoners met dementie. Maar de deur is op slot. De bewoners staan niet meer in de samenleving. Om een voorbeeld te geven: De bakker uit het dorp komt niet naar De Lindenhof maar dat wordt centraal geregeld door Sensire. De was wordt niet op de locatie gedraaid en opgehangen maar gaat naar de wasserij. Dat werkt vervreemdend. Het schept afstand tot het dorp waar mensen vaak hun hele leven gewoond hebben. Waar hun partner en buren nog wonen. Door dit radicale vernieuwingsproject wordt De Lindenhof het huis van de bewoner én de Vordense gemeenschap. Waar de deur open staat.” Aldus Marleen van der Sijs, namens zorginstelling Sensire in de Achterhoek, betrokken bij het project Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.

Wat doet ertoe voor de bewoner, naaste en medewerker?

En hoe kun je dat doorgaand uitgangspunt laten zijn van de zorg in verpleeghuizen? Dat is waar het project Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg om draait. De komende drie jaar krijgen 4 zorgorganisaties de ruimte om alle regels los te laten. En opnieuw uit te vinden wat er echt nodig is om dat steeds weer voor elkaar te krijgen. VWS en LOC faciliteren de kerndeelnemers. Een aantal organisaties kan ook in de ring van het project meekijken en overnemen wat er werkt. In de pas in het leven geroepen schil, kijken organisaties mee die ook met de andere deelnemers uitwisselen over het vernieuwen. Onder meer op een grote bijeenkomst. Een overzicht van alle deelnemers tot nu toe, is hier te bekijken. In de schil is nog plek.

Sensire is een van de vier deelnemers in de kern van het project. Marleen van der Sijs, manager wonen met zorg bij Sensire: “Sinds 2009 werkt Sensire vanuit een nieuwe organisatievisie. Daarbij is nadrukkelijk gekozen om de relatie tussen de klant en de medewerker uitgangspunt te laten zijn. Iedereen bij Sensire bouwt mee aan die relatie. En aan wat in die relatie voor medewerkers en bewoners van waarde is. Er wordt gewerkt met kleine slagvaardige teams die dicht bij de klanten staan. Bewoners zien zoveel mogelijk dezelfde gezichten. Medewerkers kennen de mensen en weten wat er speelt in de wijk.

Sensire is erop gericht dat je als medewerker tijd en aandacht hebt voor de klant. Dat staat voorop. Zodat medewerkers echt vertrouwd raken met de klant en zijn persoonlijke situatie en zelfstandig in kunnen spelen op zijn wensen.” De organisatie ondersteunt en inspireert medewerkers, om samen te werken voor tevreden klanten én tevreden medewerkers. Die de ruimte krijgen om hun werk met plezier en aandacht te doen. Van der Sijs: “We vinden het belangrijk dat Sensire een organisatie is, die ertoe doet voor mensen.

Dorpsraad, gemeente, lokale ondernemers en thuiszorg belangrijke partners

We willen nu dus radicaal vernieuwen bij Sensire De Lindenhof in Vorden. Een soortgelijk project heeft plaatsgevonden bij Sensire De Heikant in Wehl. Dat is ook een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie. Bij de Heikant zeggen we: van het huis van Sensire maken we het huis van de bewoner. Daar vindt een ‘Heikanteling’ plaats waarbij de zeggenschap over het dagelijks leven wordt overgedragen aan de bewoner/familie. Bij De Lindenhof wordt het huis van Sensire het huis van Vorden en de bewoner.

Naast actieve samenwerking tussen familie en Sensire/medewerkers gaan we nu dus ook moeite doen om actief samen te werken met de gemeenschap in Vorden. We willen bereiken dat bewoners van Vorden ‘lid’ blijven van de samenleving en hun familie als ze bij De Lindenhof komen wonen. Lokale partijen als een dorpsraad, gemeente, huisartsen, woningbouwcorporatie, lokale ondernemers en collega’s in de zorg aan huis, zijn belangrijke stakeholders in dit project.

Verder gaan we ontdekken welke regels minimaal nodig zijn om op een andere manier vorm te geven aan de zorg en het welzijn van de bewoners. Van regels naar behoud van relaties dus, met familie en samenleving.

Aanpak

Hoe wij dit aanpakken? Onder meer door de volgende werkwijze:

  • We organiseren bijeenkomsten met medewerkers om met hen in gesprek te gaan over het project “Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg” bij De Lindenhof.
  • Er worden gezamenlijke bijeenkomsten gehouden met bewonersraad, medewerkers, vrijwilligers, eerste contactpersonen van de bewoners en medewerkers van Sensire. We proberen de woon- en leefwensen van de bewoners zoveel mogelijk boven tafel te krijgen.
  • In deze bijeenkomst(en) zijn we in eerste instantie geïnteresseerd in de ervaring van de familie/1e contactpersonen van de bewoners. We horen graag hun ervaring met de zorg en met de omgeving (Vorden). We zijn op zoek naar hun ‘leefwensen’. We proberen daar een ludieke vorm in te vinden. Bijvoorbeeld spiegelgesprekken waarbij een groep wordt geïnterviewd en de medewerkers toehoorder zijn om later met elkaar in gesprek te gaan.

De input van bovenstaande bijeenkomsten is de basis voor de nieuwe manier van wonen en werken/de basis voor het vervolg. De uitkomst ligt dus open en wordt gaandeweg verduidelijkt met de betrokkenen.

Grootste uitdaging

We gaan van een gesloten afdeling naar een huis van het dorp waarbij de deur open staat. Grootste uitdagingen die we zien om onze droom waar te maken zijn de volgende:

  • Het is een cultuuromslag voor medewerkers, bewoners/familie en omgeving, in hoeverre wordt men enthousiast over deze gedachtegang?
  • Hoe wordt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid als samenleving en niet alleen van Sensire als zorgorganisatie? Waarbij Sensire ook professioneel bijdraagt, want de bewoners zijn ook mensen met een ernstige ziekte.
  • Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg heeft als slogan ‘van regels naar relaties’. Hoe kom je erachter hoeveel regels je minimaal nodig hebt maar toch verantwoord een cultuuromslag kunt maken?
  • Wat zijn de grenzen van ‘wet’ en ‘geld’ ? Hoe kunnen we in Vorden bijvoorbeeld door de domeinen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zorgverzekering en Wet langdurige zorg (Wlz) heen, de verpleeghuiszorg radicaal vernieuwen en onderdeel laten zijn van de samenleving in een wederkerige relatie? Vorden heeft baat bij De Lindenhof en De Lindenhof bij Vorden.

Voorbeelden gezocht

We onderzoeken in hoeverre er al concepten beschikbaar zijn, waarbij ernaar gestreefd wordt om een dementievriendelijke samenleving te bevorderen. We zijn op zoek voorbeelden. Hiervoor kan contact opgenomen worden met projectleider Thomas van Dorsten via 06-10 89 41 44, t.vandorsten@sensire.nl.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese