Pilot Vrijheid, veiligheid en levensgeluk: de lessen die we leerden + tus­sentijdse adviezen

Geplaatst op 15 juli 2021

De beweging Radicale vernieuwing zorg werkt sinds 2019 samen met 14 deelnemende zorginstellingen samen aan de pilot ‘Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten’. De aanleiding voor deze pilot was de introductie van de Wet zorg en dwang, die als doel heeft dat cliënten in de zorg zoveel mogelijk vrijheid, veiligheid en levensgeluk ervaren. In de afgelopen maanden zijn veel inzichten opgedaan en lessen geleerd. Dit delen we graag met je in dit artikel en via de tussentijdse adviezen.

Hoe bevorderen we levensgeluk?

De deelnemende organisaties onderzoeken hoe wensen en behoeften van cliënten in het verpleeghuis en thuis consequent het uitgangspunt van het handelen kunnen zijn, ook bij de toepassing van de Wet zorg en dwang. Wat helpt en werkt daarbij? Welke belemmeringen doen zich voor?

Wat hebben we geleerd?

Uit de pilot zijn een aantal voorlopige lessen getrokken, waarop aanbevelingen zijn geformuleerd, die we hebben samengevat in een tussentijds adviesrapport. Het gaat om een groot aantal aanbevelingen voor zorgorganisaties zelf, de wetgever, de toezichthouders en de leveranciers van softwarepakketten voor bijvoorbeeld ECD’s.

Overkoepelende aanbeveling

Er is een hoofdaanbeveling die voor alle partijen van belang is:

‘Steek energie in het onderzoeken wat cliënten belangrijk vinden in hun leven. Kijk vervolgens hoe wetgeving, verantwoording en systemen daar het beste bij ondersteunen. Want het gaat niet primair over zorg en dwang, maar over vrijheid, veiligheid en levensgeluk.’  

Verleg de focus van ‘voldoen aan de wet’ naar ‘verwezenlijken van wensen en behoeften van cliënten’. We constateren dat bij alle spelers in de zorg de neiging bestaat om de uitvoering van de wet op de voorgrond te plaatsen. Daardoor staat het levensgeluk van cliënten minder centraal dan gewenst en zijn zorgverleners veel tijd kwijt aan onnodige registratie.

Hoe verder?

De pilot loopt nog door. Dit najaar volgen definitieve aanbevelingen aan de eerdergenoemde partijen. Onze ambitie is dat alle betrokkenen met de aanbevelingen aan de gang gaan, inclusief de wetgever. Zodat de Wet zorg en dwang maximaal helpt bij het realiseren van vrijheid, veiligheid en levensgeluk van cliënten en zorgverleners optimaal in staat zijn hun aandacht aan cliënten te schenken. De wet, systemen en verantwoording moeten daar naadloos op aansluiten.

Voer het gesprek

Naast de aanbevelingen hebben we vier mini-documentaires gemaakt. Hierin hoor je praktijkervaringen uit de pilot uit alle geledingen van de zorg. Het is een serie geworden die de hoofdboodschap krachtig ondersteunt. De afleveringen zijn te gebruiken door onder andere zorgorganisaties, het onderwijs, de wetgever en toezichthouders. Ze nodigen uit om met elkaar het gesprek te voeren over hoe je de cliënt werkelijk centraal kunt stellen. Een voorproefje op de serie zie je in onderstaande video, of bekijk de vier mini-documentaires.

Download artikel als PDF

Praat mee! (1)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese