Landelijk netwerk Radicale ver­nieuwing zor­gonder­wijs naar volgend niveau (video’s)

Geplaatst op 27 augustus 2020

Onderwijs dat maximaal aansluit bij wat elk individueel mens in de zorg én het onderwijs nodig heeft. Al aan de officiële start van ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’ begin 2017 startte een netwerk over dit thema binnen deze landelijke beweging. Om dat nu naar een volgend niveau te kunnen brengen is het actieteam ‘Radicale vernieuwing zorgonderwijs’ voortvarend van start gegaan. 

In totaal dragen liefst 18 van de 24 zorgorganisaties die op dit moment deelnemen aan de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg bij aan het actieteam Radicale vernieuwing zorgonderwijs. Doel: het onderwijs verder vernieuwen en elkaar daarbij stimuleren. In veel regio’s samen met onderwijsorganisaties, in sommige regio’s met eigen initiatieven. 

“Er blijkt een behoefte aan verduurzaming van ingezette onderwijsvernieuwing”

Onder de deelnemers bleek grote behoefte om verder kennis te maken en uit te wisselen welke onderwijsinitiatieven er gaande zijn en waar die nu staan. Bestuurders, onderwijsontwikkelaars, docenten, beleidsmakers en coördinatoren/projectleiders zochten elkaar in juli op tijdens twee energieke bijeenkomsten.

Anton van Mansum (bestuurder Surplus) beet als trekker van dit actieteam het spits af en leidde de bijeenkomsten in. Mieke Hollander (vanaf de start nauw betrokken bij dit actieteam en initiatiefnemer Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs®) gaf een overzicht van actuele onderwijsvernieuwing in de zorg.

Mieke Hollander

De deelnemers gaven elk een korte pitch over de vernieuwing van het zorgonderwijs waar zij aan werken. Wat gaat goed, welke dilemma’s komt men tegen en wat zijn wensen? De filmpjes van de pitches zijn onderaan dit artikel terug te kijken.

Vanuit het VWS-ministerie is Aloys Kersten bij dit actieteam betrokken, ook als contactpersoon voor eventuele verdere contacten met het ministerie van onderwijs. 

Wat is er nodig?

Vervolgens is het gesprek gevoerd hoe je de ambities binnen dit netwerk gezamenlijk verder kunt brengen. Een aantal dingen vallen op:

  • Er blijkt een behoefte aan en zorg over verduurzaming van ingezette onderwijsvernieuwingen. Belangrijk daarvoor zijn bijvoorbeeld duurzame financiering, continue vernieuwing en doorontwikkeling in de zorgorganisatie zelf. Maar ook in onderwijsorganisaties – dat is nog lang niet altijd/overal vanzelfsprekend.
  • De vernieuwing van het onderwijs moet de vernieuwing van de zorg stimuleren. Zonder visie op de benodigde zorg van de toekomst komen we niet waar we willen zijn en kan niet werkelijk tegemoet gekomen worden aan de veranderende behoeften van mensen in de zorg. Dit vraagt onderwijsvernieuwing, gericht op uitgangspunten zoals die in de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg essentieel zijn gebleken. De basis daarvan is dat wat van waarde is voor mensen die zorg krijgen en hun naasten voorop moet staan, niet regels, protocollen of routines. Daarvoor is er ook ruimte nodig zodat zorgverleners, docenten en studenten kunnen (leren) werken en leren op manieren die passen bij wat er voor hen toe doet. Dat vraagt bijvoorbeeld flexibiliteit, creativiteit en ondernemerschap, kwaliteiten waar de huidige zorg- en onderwijssystemen en -culturen nog niet altijd (voldoende) ruimte voor bieden. Ook al is daar al veel in geïnvesteerd.
  • Een vraag die de meesten herkennen is: hoe houden we de focus vast?

Uitwisselingsmogelijkheden en ‘vakschool’

Uit de gesprekken zijn twee centrale ideeën ontstaan. Eén: in het hele land zorgen voor uitwisselingsmogelijkheden voor betrokkenen bij de verschillende samenwerkingsinitiatieven (zorgorganisaties en hun partner-onderwijsorganisaties) in het land, die gedreven zijn om het onderwijs radicaal te vernieuwen. Zodat zij van elkaar kunnen leren, verder geïnspireerd kunnen worden, maar ook om elkaar te versterken, samen te ontwikkelen en versnellen. Het tweede idee: zorgen voor een verkenning naar de start van een nieuwe ‘vakschool’, vooral voor de deelnemende zorgorganisaties waarbij het niet lukt om een constructieve, innovatieve samenwerking met de onderwijsorganisatie in de eigen regio tot stand te brengen. Aan de twee ideeën wordt nu verder vorm en inhoud gegeven.

Wil je de ontwikkelingen volgen? Hou www.radicalevernieuwing.nl/onderwijs in de gaten, of onze sociale media.

Voorbeelden

Enkele pitches van onderwijsvernieuwingsinitiatieven over de vernieuwing van het zorgonderwijs waar zij aan werken. Wat gaat goed, welke dilemma’s komt men tegen en wat zijn wensen?

Samen leren in de wijk (West-Brabant)

Woonzorgcentrum Vreedenhoff (Innoforte)

Woonzorggroep Samen

Raffy Leystroom

Volckaert, De Riethorst Stromenland en De Schakelring

Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® bij Topaz

Viattence

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese