Hoe kunnen we meer kleinschalige wooninitiatieven stimuleren?

Geplaatst op 19 juli 2021

Binnen de beweging Radicale vernieuwing zorg zet iedere deelnemende organisatie zich op een eigen manier in om de verpleeghuiszorg en/of zorg thuis zo te vernieuwen dat de zorg doorgaand aansluit bij wat voor de cliënten van betekenis is. Tietsjannie Hamstra (initiatiefnemer van Zorghuizen Noord Nederland) heeft vanuit deze ambitie recent kleinschalige woonvormen tot stand gebracht in Friesland. Tietsjannie organiseerde een bijeenkomst over het onderwerp: een verslag.

De organisaties die deelnemen aan de vernieuwingsbeweging organiseren jaarlijks een reflectiegesprek. Dat gaat over de ontwikkeling van de vernieuwing in de eigen organisatie: wat gaat goed en wat zijn belemmeringen? Tietsjannie organiseerde het reflectiegesprek samen met vertegenwoordigers van het zorgkantoor, VWS en LOC Waardevolle zorg, over belemmeringen die zij ervaart in de financiering van de wooninitiatieven.

Financieringsvormen

Wetend dat het belangrijk is dat veel meer wooninitiatieven tot stand kunnen komen, heeft Tietsjannie het plan opgevat om een bijeenkomst te organiseren met andere betrokkenen bij de landelijke vernieuwingsbeweging. Leidende vragen tijdens de bijeenkomst:

  • Is PGB-financiering geschikt voor wooninitiatieven?
  • Zo ja, hebben we het dan niet te ingewikkeld gemaakt?
  • Zo nee, is VPT-financiering geschikt?
  • Wat belemmert zorgkantoren om wooninitiatieven met VPT te financieren?

Het verslag van deze bijeenkomst is hier te lezen.

Contact

Tietsjannie Hamstra en Marie-Antoinette Bäckes (coördinator Radicale vernieuwing zorg) hopen dat het door deze bijeenkomst makkelijker is om met elkaar contact te kunnen opnemen. De samenstelling van de deelnemers is heel nuttig en leerzaam gebleken: naast de acht deelnemende zorgorganisaties ook vertegenwoordigers van drie verschillende zorgkantoren, Per Saldo, VWS en Zorginstituut Nederland.

Nieuwe wooninitiatieven zijn een antwoord op de behoefte/wensen van ouderen en hun naasten en een antwoord op de schaarste in de huidige verpleeghuiscapaciteit. Met de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten krijgt bovendien de verpleeghuiszorg in ons land een ‘nieuw gezicht’.

Helpend

Naast het informatieve karakter van deze bijeenkomst, werd ook duidelijk wat helpend kan zijn om wooninitiatieven te bevorderen, zoals:

  • Contactmogelijkheden voor zorgaanbieders met het zorgkantoor om problemen met PGB-financiering te kunnen signaleren en op te lossen;
  • Mogelijkheden voor overgang van PGB (persoonsgebonden budget) naar VPT(volledig pakket thuis)-financiering;
  • Inzicht in de mogelijkheden (financieel en wat gebouwen betreft) om wooninitiatieven te kunnen starten en elkaar daarbij te kunnen helpen/stimuleren.

Meer weten

Het verslag van de bijeenkomst met de lijst van aanwezigen is hier te downloaden.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Week van de Radicale vernieuwing
> Terugkijken & verslag lezen

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese