Dossier Radicale vernieuwing in tijdschrift Verpleegkunde in praktijk en wetenschap (TVZ)

In het nieuwste nummer van vakblad TVZ zijn een heel aantal artikelen te lezen over Radicale vernieuwing. ‘Dit dossier bevat bijdragen over de manier waarop in instellingen in de ouderenzorg vorm geven aan Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg (RVV). Hierbij komen niet alleen de zorgverleners, maar ook bewoners en familie aan het woord. Het katern bevat ook een artikel over de  ontwikkeling van zorgopleidingen die maximaal aansluiten bij de uitgangspunten van RVV.’

Dossier

Lees alle artikelen in het dossier.

Redactioneel

Voorkant tijdschrift TVZTVZ-Hoofdredacteur Marian Adriaansen opent dit nummer als volgt.

“Deze keer in het dossier aandacht voor radicale vernieuwing in de ouderenzorg, een beweging die zich vooral richt op wat bijdraagt aan kwaliteit van leven en leefplezier van de ouderen die in een verpleeghuis wonen en minder op het handhaven van regels en structuren die in toenemende mate de overhand hebben gekregen. Er komen vele fraaie voorbeelden van ontregeling voor het voetlicht, dus het blijkt zeker wel mogelijk om de zorg vernieuwend in te richten. De maatschappelijke aandacht richt zich overigens weinig op dit soort succesvolle initiatieven in de verpleeghuissetting.

Psychologisch gezien onthouden we negatieve zaken beter dan positieve. Bovendien willen we niet geconfronteerd worden met aftakeling en lijden in een maatschappelijke context die voortdurend de boodschap uitzendt dat het belangrijk is vitaal en succesvol te zijn tot het einde van het leven. Hoewel dat slechts weinigen is gegeven hebben we de illusie dat wij daar nooit terecht zullen komen omdat we dat voor onszelf beter gaan regelen. Leefplezier kan echter in details zitten die je als gezond persoon totaal ontgaan en waarvan je je dus niet kan voorstellen dat die ook voor jou eens van betekenis zullen zijn.

Gelukkig is er een kentering te zien in het personeel dat in de ouderenzorg wil werken en wel aandacht aan ouderen met een geringe vitaliteit wil besteden. De beschikbare kwaliteitsgelden van de overheid geven ruimte om extra mensen aan te nemen die juist gericht kunnen zijn op persoonlijke aandacht, welzijn en ‘de gewone dagelijkse dingen doen’. Maar ook de regionale campagnes om personeel te werven zijn succesvol, niet alleen voor schoolverlaters, maar ook voor zij-instromers uit andere beroepsgroepen. De opgave is vervolgens om deze mensen vast te houden, en daar zijn we als zorgbranche niet erg goed in. Promotieonderzoek van Velibor Peters laat in dit nummer zien dat de belangrijkste factor die bijdraagt aan behoud van zorgprofessionals in het verpleeghuis een goede balans is tussen werk en thuissituatie. Dat vraagt om creatieve oplossingen”

Lees hier de artikelen in het dossier.


Geplaatst op: 12 juli 2019
Laatst gewijzigd op: 12 juli 2019