Witboek 2022: 1.126 ver­zorgen­den en verpleeg­kundigen over hun passie voor het vak

Van Zwartboek naar Witboek

In 1982 schreef ik het ‘Zwartboek van de verpleging’. Dit Zwartboek, geschreven in opdracht van de toenmalige belangenvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden ‘Het Beterschap’, gaf aan wat volgens verpleegkundigen en verzorgenden de gevolgen zijn van het toen bestaande tekort aan personeel. 

Nu in 2022, 40 jaar later, maakte ik een Witboek. Het doel hiervan is tegenwicht te bieden aan de negatieve berichtgeving in de dagbladen over verplegen en verzorgen. Dit Witboek laat helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten en studenten voor deze beroepen, aan het woord over hun passie en beroepstrots. 

In december 2021 is een vragenlijst uitgezet. De vijf vragen gaan over de volgende onderwerpen: redenen waarom verpleegkundigen en verzorgenden hun vak uitoefenen en de waarde van verplegen en verzorgen voor de patiënt, de beroepsgroepen waarmee wordt samengewerkt én de samenleving. Tenslotte werd gevraagd de kern van hun vak met een woord te typeren. 1.162 vakgenoten vulden de vragenlijst in, waaronder 235 studenten. 

Het Witboek bevat vooral citaten van de respondenten. Deze citaten zijn afkomstig  uit hun antwoorden op de genoemde vijf vragen.

Enkele uitkomsten van het Witboek

De waarde van verplegen en verzorgen voor de zorgvrager bestaat vooral uit het werken vanuit een visie, bevordering van de kwaliteit van zorg en herstel en contact bevorderen. 

De drie meest genoemd thema’s waarom verpleegkundigen en verzorgenden hun vak zo mooi vinden zijn: kunnen beschikken over talloze vaardigheden, variatie van het werk en de relatie met de zorgvrager.

De derde vraag gaat over wat verplegen en verzorgen oplevert voor de beroepsgroepen waarmee wordt samengewerkt. Hier worden als belangrijkste onderwerpen genoemd: samenwerking en elkaars expertise aanvullen, coördinatie van zorg en aanleveren van relevante gegevens voor deze beroepsgroepen. 

De waarde van verplegen en verzorgen voor de samenleving zit vooral in de onmisbaarheid van zorg, het bevorderen van de kwaliteit van leven van zorgvragers en het feit dat door het bieden van zorg mensen thuis kunnen blijven wonen.

De laatste vraag ging over het typeren van het vak in één woord. Dan springen er drie woorden uit: dankbaarheid, ondersteuner en liefde.

Citaten uit het Witboek

‘Je kunt de patiënt als reisleider door een soms angstige reis heen helpen.’

‘Verpleegkundigen zijn dragers, bewakers van de basale rechten, normen en waarden van de zieken en kwetsbaren in de samenleving.’ 

Witboek

Dit Witboek wil bijdragen aan een positief imago van de zorgberoepen en maakt de aantrekkelijkheid van verplegen en verzorgen voor jonge mensen zichtbaar en nodigt hen hierdoor uit te kiezen voor een zorgberoep. ‘Zonder verplegen en verzorgen is er geen toekomst’, schreef iemand.

Dit witboek is kosteloos te downloaden.

Praat mee!

  • Wat vind jij het van het Witboek?
  • Hoe inspireer jij anderen om als verzorgende of verpleegkundige aan de slag te gaan?
  • Hoe zorg jij voor Waardevolle zorg?
  • Wil je zelf een gesprek starten over een onderwerp? Maak een account aan en praat mee!
Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s staan allerlei blogs, vlogs, vragen, antwoorden, tips en oproepen van mensen die betrokken zijn bij Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg en Waarde-vol Onderwijs. Of van mensen met interesse daarvoor. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die Radicale vernieuwing en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat deelnemers uit de vernieuwingsbeweging vanuit hun gedeelde visie vinden.

Praat ook mee >

Vragen? Mail radicalevernieuwing@loc.nl of bel 030 207 4067.

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese