Terugblik 1e inspiratiereis naar de Prak­tijkroutes van Viattence

Bijeenkomst Viattence over onderwijs

Viattence organiseerde op 21 mei 2019 een avond over vernieuwing van het onderwijs. De bijeenkomst was in het kader van Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg. Het was een avond met veel enthousiaste mensen die interesse hebben voor onderwijsvernieuwing. Er waren mensen uit alle windstreken. Van zorgbestuurders tot onderwijsontwikkelaars, van medewerkers tot student.

Laurent de Vries (bestuurder van Viattence, zie foto) opende de avond mede namens de ROC’s Deltioncollege en Landstede.

De visie in praktijk brengen

Vervolgens gaven Maaike van het Ende (praktijkbegeleider bij Viattence) en Erik Mondriaan van het Delthioncollege een toelichting op de vernieuwing van het onderwijs.

Viattence heeft veel mensen die binnen 10 jaar met pensioen gaan. Dat vraagt om actie. Maaike vertelt dat Viattence daarom samen met de beide ROC’s de keuze heeft gemaakt om te investeren in het onderwijs. Niet vanuit het curriculum, maar vanuit de praktijk.

Uitgangspunt is dat leren beter kan aansluiten op de praktijk. Veel docenten zijn sinds de komst van ROC’s in 1997 niet meer in de praktijk geweest. Daarom de zoektocht om het onderwijs beter bij de praktijk te laten aansluiten. Docenten moeten in en van de praktijk leren. En dat ook weer overdragen aan andere docenten. Het gaat om coachen van leerlingen in plaats van les te geven.

Het idee bedenken was niet moeilijk, maar er kwamen daarna veel vraagstukken. Er blijkt vooral tijd nodig te zijn. Na jaren begint er nu enig evenwicht te komen. Je moet steeds weer terug naar het uitgangspunt: terug naar de visie. Als je dat consequent doet verandert er iets. Moeilijk was ook om elkaar te begrijpen. Zorg en onderwijs hebben een mening over elkaar. Het gaat steeds een stapje beter. Het is niet in één keer goed en dat hoeft ook niet.

Het allerbelangrijkste zijn geduld en bevlogenheid!

Vernieuwing in beeld

Het volgende filmpje laat zien hoe de vernieuwing van het onderwijs in de praktijk gaat:

Maatwerk

Heel belangrijk is dat de opleiding maatwerk is. De ene persoon doet er veel langer over dan de andere. De opleiding is ook niet voor iedereen hetzelfde. De behoefte van de student vormt het uitgangspunt. Mensen werken al met elkaar tijdens de opleiding, waardoor ze na de opleiding elkaar kennen. Zij krijgen gegarandeerd een baan als zij voor de opleiding kiezen. En ze zijn geschoold vanuit de visie van Viattence. Als ze de opleiding voltooid hebben hebben ze die visie al doorleefd. Voor de docenten is het een grote verandering.

Anja Waninge van ROC Landstede geeft aan dat fouten maken mag. Het gaat over leren en verbeteren. Niet alleen de student leert, maar ook medewerkers leren van onder andere bewoners en naasten. Het vraagt ook om het loslaten van vaste structuren. Vanuit de zorgorganisatie is er geregeld een roep om structuur. Maar dat kan niet, omdat het maatwerk is. De roep om structuur en termijnen komt ook van externen. We zijn als maatschappij gewend om veel vast te leggen in vooraf bedachte structuren.

Leerling Lute vindt het veel fijner om in de praktijk te leren dan in de klas. Dat moet wel passen bij die persoon. Een verschil met het begin is dat de begeleiding beter is doordat er nu ervaring is. Daardoor zal het voor meer mensen passend zijn om deze opleiding te volgen.

Het onderwijs is interessanter doordat ook anderen dan leraren lesgeven. Ook bij de andere aanwezige zorgorganisaties wordt heel breed ingezet wie ‘les geven’. Zo heeft West-Brabant een vrijwilliger die veel helpt bij het les geven. Sensire vertelt dat er ook mensen die zelf dementie hebben lesgeven.

Hulpmiddelen

Om studenten te helpen is er een basisdocument ‘waar sta ik met mijn opleidingstraject’ gemaakt door Landstede. Studenten kunnen daarmee het gesprek voeren met anderen om te bepalen wat hun volgende stap is. Het document is op te vragen bij Anja Waninge van Landstede via awaninge@landstede.nl. Zij wil het document graag delen, maar wel eerst vertellen vanuit welke visie het document is ontwikkeld. Zodat duidelijk is hoe het document is ontstaan.

Werving

Werving van nieuwe studenten gebeurt via Viattence zelf. Onder andere door het gebruik van plaatselijke krantjes en social media.

Beeldtafel

Anja Waninge en Erik Mondriaan zijn op zoek gegaan naar een digitaal platform waar je gezamenlijk kunt leren. Bijvoorbeeld om elkaar feedback te geven op ontwikkelde producten. Daar is de beeldtafel voor ontwikkeld.

En een digitaal platform. Omdat beelden het leerdocument verhogen. En studenten verreweg het meeste leren van werkplekleren.

De beeldtafel bevat praktijkvideo’s waar ongeveer 6 studenten met elkaar het gesprek over aangaan. We hebben met elkaar getest hoe dat in de praktijk werkt. En hoe het leren in de groep bevordert.

Vervolg

Hester Hauer sloot de avond af. Het was een avond waarin de aanwezigen veel uitgewisseld hebben. En ook contacten gelegd hebben voor een vervolg. Viattence organiseert meer avonden voor belangstellenden over de vernieuwing van het onderwijs.

Vanuit Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg was dit de eerste praktijkbijeenkomst op locatie over vernieuwing van het onderwijs. De volgende is op donderdag 19 september in Schagen. WarmThuis, De Reijgershoeve en Woonzorggroep Samen organiseren deze bijeenkomst.

Meer weten

Kijk op deze pagina op de website van Radicale vernieuwing voor meer informatie.

Aanmelden kan ook direct via: radicalevernieuwing@loc.nl

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s staan allerlei blogs, vlogs, vragen, antwoorden, tips en oproepen van mensen die betrokken zijn bij Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg en Waarde-vol Onderwijs. Of van mensen met interesse daarvoor. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die Radicale vernieuwing en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat deelnemers uit de vernieuwingsbeweging vanuit hun gedeelde visie vinden.

Praat ook mee >

Vragen? Mail radicalevernieuwing@loc.nl of bel 030 207 4067.

Platform deelnemers

Alle deelnemers
Radicale vernieuwing in gouden letters vastgehouden door deelnemers

‘Bewegingen Radicale ver­nieuwing bundelen krachten’
> Lees hier meer

Deelnemende organisaties

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese