Over­peinzing bij de ochtendkrant

De start van het weekend op zaterdagochtend betekent voor mij uitgebreid een paar kranten lezen. Zo ook deze zaterdag.

Op de voorpagina van de Volkskrant valt mijn oog op de special met de kop Vluchtelingencrisis, 5 jaar later. Een aantal artikelen gaat over Syriërs. Vaak onder erbarmelijke omstandigheden zijn zij hun land en de oorlog ontvlucht. Opvallend, zo lees ik, is het optimisme van de Syrische mensen die als Nederlander hun weg in hun nieuwe land proberen te vinden.

Ik probeer me in te denken hoe ik het zou doen als er in Nederland een oorlog van circa tien jaar zou hebben plaatsgevonden. Als ik huis en haard had moeten opgeven. Mijn werk achter had moeten laten. Als ik mijn weg zou moeten vinden in een land waarvan de cultuur, wetgeving, regels en dergelijke mij vreemd zijn. Afhankelijk te moeten zijn van de welwillendheid van het land waar ik asiel zou aanvragen.

Ik geloof dat dit een enorme opgave is en dat gevoelens van onzekerheid, stress, somberheid en neerslachtigheid mijn dagen zouden vullen.

Doorlezend blijkt inderdaad uit onderzoek van de VU en een rapport “Nederland Papierland” van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat 38 procent van de Syrische Nederlanders gekweld wordt door psychische klachten, zoals stress, somberheid en angst.

En dat brengt me direct op de podcast die ik recent heb mogen opnemen met Ferdy Pluck. Ferdy is verpleegkundig specialist GGZ, docent Hogeschool Utrecht en promovendus. Hij wil de versnipperde zorg voor asielzoekers verbeteren.

Veel problemen van asielzoekers zijn volgens Ferdy onder-gediagnosticeerd en worden onvoldoende behandeld waar het gaat om psychische klachten en verslavingsproblematiek.
Daardoor krijgen zij dus niet de hulp die ze nodig hebben. Hier zou verandering in moeten komen.

Door middel van gericht kwalitatief onderzoek, aangevuld met kwantitatieve data, wil Ferdy een bijdrage leveren aan een meer integrale en gepersonaliseerde aanpak van de zorg. En hier raakt zijn inzet Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® (RVWO) en Waardevolle zorg.

Het streven van Waarde-vol Onderwijs en Waardevolle zorg is oog te hebben voor heel de mens en degenen met een zorgvraag in staat te stellen een menswaardig leven te leiden. Studenten RVWO volgen een opleiding waarin ze niet alleen de nodige vaardigheden aanleren, maar juist ook gericht zijn op het algemeen welbevinden van de medemens en hun naasten.

De studenten verpleegkunde moeten zich bovendien verdiepen in het toepassen en het doen van onderzoek. Ook is er aandacht voor diversiteit. Dit vraagt de nodige competenties, zoals het leren waardevrij luisteren zonder vooringenomenheid, het zoeken naar verdieping, gestructureerd vragen stellen, veiligheid bieden en betekenis geven.

Het zou mooi zijn als studenten RVWO in het onderzoek van Ferdy hun steentje willen bijdragen en hiermee op den duur de psychische klachten – zoals stress, somberheid en angst – bij Syrische Nederlanders en andere statushouders kunnen terugdringen.

Over RVWO

Radicale Vernieuwing Waarde-Vol Onderwijs® vernieuwt het zorgonderwijs, zodat de zorg en ondersteuning duurzaam kunnen aansluiten bij de waarde(n) van mensen met een zorgvraag en hun naasten én zorgprofessionals hun werk met plezier doen. (Meer informatie over RVWO lees je in de RVWO-nieuwsbrief).

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s staan allerlei blogs, vlogs, vragen, antwoorden, tips en oproepen van mensen die betrokken zijn bij Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg en Waarde-vol Onderwijs. Of van mensen met interesse daarvoor. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die Radicale vernieuwing en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat deelnemers uit de vernieuwingsbeweging vanuit hun gedeelde visie vinden.

Praat ook mee >

Vragen? Mail radicalevernieuwing@loc.nl of bel 030 207 4067.

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese