Nieuw jaar, nieuwe kansen

Het is inmiddels alweer februari. Blue januari, een beetje somber na de feestdagen, is achter de rug. De eerste vaccinaties zijn gezet. Maar nog steeds speelt corona ons parten. Toch zijn we wat mij betreft dit jaar goed begonnen.

Ten eerste, omdat het ministerie van OCW serieus werk heeft gemaakt van de positie van de mbo-student.
Als je als student start met een opleiding, dan ga je ervan uit dat je die opleiding ook af kunt maken. Toch zijn er soms omstandigheden, waardoor dit niet lukt. Daar sta je dan, geen diploma op zak, hoewel je toch je best hebt gedaan. Tot nu toe stond je dan met lege handen. Daar komt binnenkort een eind aan. Door de Wet versterken positie mbo-studenten kan een mbo-student die het mbo zonder een diploma of certificaat verlaat vanaf 1 augustus 2021 een mbo-verklaring krijgen. Hiermee kun je in ieder geval aantonen welke onderdelen je wél hebt gehaald. De regeling is 15 januari gepubliceerd in de Staatscourant.

Het tweede positieve punt is dat het ‘keuzedeel onbegrepen gedrag bij mensen met dementie’ is uitgewerkt en klaar om aan studenten aan te bieden. Met een keuzedeel kan de mbo-student zijn kennis verbreden, verdiepen of zich voorbereiden op een vervolgopleiding. Aanvankelijk had het ministerie van OCW geen toestemming gegeven om het keuzedeel als certificeerbare eenheid te erkennen. Daar is men nu op teruggekomen. Dankzij deze erkenning krijgen zorg- en welzijnsprofessionals die het het keuzedeel hebben gevolgd (tijdens of ná hun mbo-opleiding) een certificaat uitgereikt.

Nog iets om naar uit te kijken: dit jaar gaan we opnieuw een aantal podcasts maken voor de WaardeCast van RVWO. Hiermee kunnen we veld- en ervaringsdeskundigen en mantelzorgers weer een stem geven. Tevens zijn deze podcasts waardevol onderwijsmateriaal.

En last but not least: in februari mogen we nieuwe mbo-studenten RVWO verwelkomen! Zij gaan aan de slag met nog weer meer vernieuwd onderwijs.

Dan zijn er ook nog de nodige uitdagingen die we in dit jaar willen aangaan. Eén daarvan hangt samen met de Wet zorg en dwang. Op 2 december is er een tweede rapport uitgebracht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over deze wet. Hierin wordt geconstateerd dat de zorgvuldige invoering van de wet traag gaat. Dat is wat mij betreft niet verwonderlijk; deze wet is tenslotte ook best ingewikkeld. En: met passen en meten wordt vaak de meeste tijd versleten. Wij zien vanuit het project RVWO echter ook een kans: we zijn aan het verkennen of er ook een keuzedeel over ‘zorg en dwang’ ontwikkeld kan worden. Via aansprekend onderwijs willen we er door middel van een keuzedeel graag aan bijdragen dat startende beroepsbeoefenaren straks meer kennis hebben van zorg en dwang en daardoor hun werk beter kunnen doen.

Helaas kunnen voorlopig de Capita Selecta-Spiegelbijeenkomsten® vanwege corona nog geen doorgang vinden. Maar we zijn natuurlijk niet voor één gat te vangen. In afstemming met de Fontys Hogeschool en kenniscentrum Vilans gaan we stappen zetten in het vormgeven van onderwijs met behulp van Virtual Reality (VR). Dit is actueel onderwijs, waarbij kennis en vaardigheden gekoppeld worden aan ervaringen. Dankzij VR kunnen studenten bepaalde ervaringen zelf beleven. Wij denken dat dit studenten helpt zich beter voor te bereiden op praktijksituaties. Bovendien past het bij werkplekleren.

En dat is dan de volgende stap: het werkplekleren wordt, na veel voor- en denkwerk, dit jaar concreet. Het onderwijs van mboRijnland en Hogeschool Windesheim sluit hier naadloos op aan.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s staan allerlei blogs, vlogs, vragen, antwoorden, tips en oproepen van mensen die betrokken zijn bij Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg en Waarde-vol Onderwijs. Of van mensen met interesse daarvoor. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die Radicale vernieuwing en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat deelnemers uit de vernieuwingsbeweging vanuit hun gedeelde visie vinden.

Praat ook mee >

Vragen? Mail radicalevernieuwing@loc.nl of bel 030 207 4067.

Platform deelnemers

Alle deelnemers
Radicale vernieuwing in gouden letters vastgehouden door deelnemers

‘Bewegingen Radicale ver­nieuwing bundelen krachten’
> Lees hier meer

Deelnemende organisaties

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese