Medezeg­genschap en zelfred­zaamheid komen te voet en gaan te paard

Deze week, 5 tot en met 9 oktober, is de eerste Week van de medezeggenschap, een initiatief van LOC Waardevolle zorg.

Waarom is medezeggenschap een belangrijk thema? Zó belangrijk, dat er zelfs een wet voor is gemaakt. En wat zet de initiatiefnemers aan tot het organiseren van zo’n Week?

Medezeggenschap gaat over het recht om mee te beslissen. Het is voor de meeste mensen heel vanzelfsprekend om over hun eigen doen en laten te besluiten. Maar de mogelijkheid tot medezeggenschap verdampt niet zelden als er sprake is van een – chronische – ernstige ziekte of psychische aandoening. En als medezeggenschap je onthouden wordt, tast dit ook je zelfredzaamheid aan.

Een voorbeeld. Mijn vader was in mijn ogen een kritische, weldenkende man die goed voor zichzelf op kon komen, heldere vragen kon stellen. Totdat hij de jobstijding ‘gemetastaseerde longcarcinoom’ meegedeeld kreeg. Van medezeggenschap met betrekking tot zijn medische behandeling was helaas niet echt sprake. Ook heb ik toen gemerkt dat het voor mij als naaste niet altijd eenvoudig was om vorm te geven aan medezeggenschap. Wat had ik destijds graag steun en handvatten gehad!

Met de Wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (WMCZ 2018), die in juli van kracht is geworden, is nu een forse stap in de goede richting gezet. Cliëntenraden krijgen meer adviesrecht. Ze kunnen hierdoor de belangen van cliënten beter voor het voetlicht te brengen. Dat doet me deugd. Want wie wil er nu niet meepraten, wanneer je in meer of mindere mate afhankelijk bent van zorg?

LOC Waardevolle zorg geeft handige tips en adviezen aan cliëntenraden over hoe zij op een constructieve wijze de belangen van de cliënten binnen zorginstellingen adequaat kunnen behartigen. Met de Week van de Medezeggenschap viert LOC Waardevolle zorg de inwerkingtreding van de nieuwe wet, met online workshops, ontmoetingen en inspiratie. Chapeau, dat zij de cliëntenraden een hart onder de riem steekt!

Voor studenten en medewerkers die meer over de WMCZ willen weten: beluister de podcast medezeggenschap

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s staan allerlei blogs, vlogs, vragen, antwoorden, tips en oproepen van mensen die betrokken zijn bij Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg en Waarde-vol Onderwijs. Of van mensen met interesse daarvoor. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die Radicale vernieuwing en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat deelnemers uit de vernieuwingsbeweging vanuit hun gedeelde visie vinden.

Praat ook mee >

Vragen? Mail radicalevernieuwing@loc.nl of bel 030 207 4067.

Platform deelnemers

Alle deelnemers
Radicale vernieuwing in gouden letters vastgehouden door deelnemers

‘Bewegingen Radicale ver­nieuwing bundelen krachten’
> Lees hier meer

Deelnemende organisaties

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese