Mag het kwaliteitsplan vormvrij en vrij op de inhoud zijn?

Hoe schrijf je een kwaliteitsplan dat van waarde is voor bewoners, diens naasten en de medewerkers?

Deze vraag stond centraal in de vervolgbijeenkomst kwaliteitskader 22-2-2022In deze bijeenkomst hebben Innoforte, Surplus, Avoord, Santé Partners en Raffy – Lâle – de Leystroom met elkaar gekeken of,  en zo ja, wat we met de inzichten uit de vorige bijeenkomsten hebben gedaan. We kunnen constateren dat de bijeenkomsten ons als organisaties zeker wat heeft opgeleverd en het is mooi om te zien dat iedere organisatie hierin zijn eigen weg zoekt.

Meer bottom-up

Ten opzichte van eerdere jaren is er veel meer bottom-up gewerkt en is op verschillende manieren informatie opgehaald bij de diverse gremia. Bij de ene organisatie zoals b.v. Raffy-Lâle-de Leystroom is dit “klein” gehouden en is b.v. de PAR en Cliëntenraad bevraagd, terwijl bij Innoforte er grote bijeenkomsten zijn georganiseerd om de informatie op te halen bij de diverse gremia.

Alle organisaties hebben het kwaliteitsplan in meer of mindere mate verbonden aan bestaande trajecten zoals jaarplannen, kwartaalrapportages, directiebeoordelingen e.d.

In dit proces komen ook weer leerpunten naar voren voor volgend jaar. Zo is de constatering bij Santé Partners dat het ophalen van informatie en totstandkoming van het jaarplan beter in de cyclus rondom de jaarplannen moet worden ingebed.

Voor het zorgkantoor of voor de bewoners? 

Bijna alle organisaties hebben afscheid genomen van het traditionele kwaliteitsplan wat als een “papieren tijger” vooral voor het zorgkantoor werd geschreven. Er zijn diverse vormen gekozen om het kwaliteitsplan te maken waarbij de omvang erg verschillend is. De vorm is door de ene organisatie wel, maar door de andere niet vooraf met het zorgkantoor afgestemd. Een aantal organisaties heeft er dan ook voor gekozen om hun eigen format te volgen en daarmee af te wijken van het kader van het kwaliteitsplan. Bij enkele organisaties heeft het zorgkantoor aangegeven dat het volgen van het format van het kwaliteitsplan echt in de lijn der verwachting ligt.

Conclusies en vraagstukken

Na deze sessie hebben we met elkaar het volgende geconcludeerd:

 • Afstemming en uitwisseling leidt tot nieuwe inzichten. Waardevol dus om te leren van wat er speelt bij anderen. 
 • Het delen van de plannen, maar vooral het delen van de processen en opvattingen daarover helpt enorm. Dat is leerzaam, inspirerend en helpt om steeds scherpere keuzes te (durven) maken. 
 • We zijn erg nieuwsgierig hoe het valt bij de zorgkantoren, want zou het kwaliteitsplan vormvrij en vrij op de inhoud mogen zijn?
 • Hoe komen we van objectieve kwaliteit naar wat meer narratieve kwaliteit? 
 • Is het nog interessant en helpend  om “verantwoording” als thema op de agenda te zetten bij de deelnemers radicale vernieuwing?
  • Wat voor manier van verantwoorden past bij de droom van de beweging radicale vernieuwing “van regels naar relaties” waarin we geloven dat kwaliteit wordt gemaakt in de relatie? 
  • Wat voor manier van verantwoorden past bij leren en ontwikkelen?
Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s staan allerlei blogs, vlogs, vragen, antwoorden, tips en oproepen van mensen die betrokken zijn bij Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg en Waarde-vol Onderwijs. Of van mensen met interesse daarvoor. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die Radicale vernieuwing en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat deelnemers uit de vernieuwingsbeweging vanuit hun gedeelde visie vinden.

Praat ook mee >

Vragen? Mail radicalevernieuwing@loc.nl of bel 030 207 4067.

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese