Privacybeleid platform Radicale ver­nieuwing langdurige ggz

Laatste update: 20 januari 2020

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die LOC Waardevolle zorg in het kader van Radicale vernieuwing langdurige ggz (hierna LOC/wij) verwerkt van de gebruikers van het platform van Radicale vernieuwing. LOC is initiatiefnemer en ondersteuner van Radicale vernieuwing langdurige ggz.

Indien je het platform www.radicalevernieuwing.nl/ggz bezoekt, er een profiel aanmaakt, deelneemt aan gesprekken en discussies op het platform of om een andere reden persoonsgegevens aan LOC verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. LOC verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (‘Avg’).

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie. Het platform Radicale vernieuwing langdurige ggz maakt onderdeel uit van het platform LOC Waardevolle zorg. Profielen en andere informatie die je er deelt kunnen daarom ook getoond worden op het platform van LOC Waardevolle zorg via www.loc.nl en de daaraan gekoppelde platforms www.radicalevernieuwing.nl/ggz, www.radicalevernieuwing.nl, www.waardevolonderwijs.nl, www.clientenraad.nl en www.locjeugd.nl. We raden je daarom aan om ook het privacybeleid op die platforms te lezen.

 1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

LOC Waardevolle zorg

Hof van Transwijk 2

3526 XB Utrecht

030 – 207 40 67

loc@loc.nl

KvK nummer 30162169

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is via bovenstaande gegevens bereikbaar.

 1. WELKE GEGEVENS VERWERKT LOC

2.1 In het kader van deelname aan het sociaal platform van Radicale vernieuwing langdurige ggz kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

Aanmaken van een profiel

Voor het aanmaken van een profiel dien je de volgende persoonsgegevens in te vullen:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Foto (kan een willekeurige afbeelding zijn, hoeft geen foto van jezelf te zijn)
 • Overige (persoons)gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door de vragen in het profiel te beantwoorden

Let op: in je antwoord op sommige profiel vragen kun je ons gegevens over je gezondheid verstrekken. Of wat je schrijft kan te herleiden zijn tot je levensovertuiging of bepaalde voorkeuren. Dit zijn zogenaamde bijzondere persoonsgegevens. Het is niet toegestaan dat we deze gegevens verwerken, tenzij je daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Door een profiel te maken geef je deze uitdrukkelijke toestemming.

Plaatsen van berichten/reacties/activiteiten via het sociaal platform  

Voor het plaatsen van berichten/reacties op het sociaal platform deel je in sommige gevallen je persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer je ervoor kiest je naam of je foto bij het bericht te plaatsen.

Ook hier geldt dat het kan gebeuren dat je ons gegevens over je gezondheid, levensovertuiging of bepaalde voorkeuren (bijzondere persoonsgegevens) verstrekt. Door deze informatie via het Sociaal platform te delen geef je ons toestemming deze te gebruiken voor de door ons bekend gemaakte doelen.

Automatisch gegenereerde gegevens    

Om de gebruiksvriendelijkheid van ons sociaal platform te verbeteren, houdt LOC algemene bezoekersgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, meten we met behulp van de software van een derde partij (Google analytics). LOC kan hiervoor gebruik maken van cookies en/of IP-adressen. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. De statistieken zijn niet te herleiden naar personen. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies binnen het sociaal platform verwijst LOC naar haar cookiebeleid: klik hier.

 1. VOOR WELK DOEL VERWERKT LOC DE PERSOONSGEGEVENS

Rechtsgrond: uitvoering van de overeenkomst

 1. Je naam, telefoonnummer en e-mailadres kan LOC gebruiken voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van je vragen en/of klachten of om anderszins in het kader van de activiteiten/overeenkomst contact met je op te nemen. Ook kan LOC je incidenteel een update over de website/het sociaal platform mailen om je op de hoogte te houden van wijzigingen of ontwikkelingen.
 2. In je profiel kan je de door jou ingevulde profielgegevens inzien, aanpassen en verwijderen.
 3. Je inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van je account. Je kunt je inloggegevens op ieder moment via je account wijzigen.

Rechtsgrond: uitdrukkelijke toestemming

 1. Standaard is het zo dat de (persoons)gegevens uit je profiel, als bedoeld in artikel 2.1 a en op je naam en profielfoto na, niet openbaar toegankelijk zijn voor mensen die geen profiel op het sociaal platform www.radicalevernieuwing.nl/ggz hebben. En worden gegevens alleen gepubliceerd op het sociaal platform voor anderen met een profiel, of als je daarvoor kiest alleen voor mensen die jij er toegang toe geeft. LOC-beheerders van het platform hebben er altijd toegang toe. Indien je ervoor kiest en toestemming hebt gegeven om de (persoons)gegevens uit je profiel, als bedoeld in artikel 2.1, voor iedereen toegankelijk te maken worden die gepubliceerd en openbaar gemaakt op het sociaal platform www.radicalevernieuwing.nl/ggz en binnen het daarop aangeboden sociaal platform. Doel hiervan is dat mensen makkelijk met elkaar in contact kunnen komen en samen dingen ondernemen. Het delen van persoonsgegevens kan hierbij een belangrijk middel zijn.
 2. Indien je er voor kiest om reactie, bijdragen en/of berichten te plaatsen via ons platform www.radicalevernieuwing.nl/ggz of via de sociale mediakanalen die LOC gebruikt, dan worden onder artikel 2.1 bedoelde informatie en gegevens gepubliceerd, als je die hebt ingevuld. Deze berichten en je persoonsgegevens die je hier vermeld zijn standaard openbaar en dus voor iedereen te lezen. Standaard zijn ook de profielafbeelding en profielnaam openbaar en voor iedereen te lezen. En als je ons vraagbaakformulier invult, of een aanmeldformulier van derden dat we gebruiken zoals een Google Formulier, worden de gegevens die je invult níet openbaar gemaakt en zijn die niet voor iedereen te lezen.
 3. De openbare persoonsgegevens uit artikel 2.1 worden binnen het sociaal platform gedeeld met andere gebruikers van het sociaal platform, zodat gebruikers met elkaar in contact kunnen raken en samen dingen ondernemen. Het delen van persoonsgegevens kan hierbij dus een belangrijk middel zijn.
  Door te kiezen voor de optie om de persoonsgegevens en persoonlijke informatie via je profiel, je reactie of berichten niet alleen voor anderen met een profiel op het platform maar voor iedereen openbaar te maken en te (laten) publiceren op onze website, worden deze gegevens en informatie voor iedereen zichtbaar en vindbaar. Het kan gebeuren dat zoekmachines (bijvoorbeeld de zoekmachine van Google) je profielgegevens, berichten of reacties op onze website als resultaat tonen van een zoekopdracht met je naam. Maar als je dit niet wilt, kun je dit dus zelf aangeven en aanpassen bij je profiel. En kun je ervoor kiezen om geen berichten te plaatsen en reacties anoniem te plaatsen. Anoniem een profiel gebruiken is ook een optie.
 4. Via je profielinstelling kan je aangeven of je via je e-mail updates wilt ontvangen over nieuwe berichten, reacties of andere activiteiten op het sociaal platform die je interesseren. Via je profiel instellingen kun je ook aangeven dat je  alle e-mailberichten over activiteiten op ons sociaal platform niet meer wilt ontvangen

Rechtsgrond: behartiging van ons gerechtvaardigd belang.

 1. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze online media te verbeteren, houdt LOC algemene bezoekersgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, meten we met behulp van de software van een derde partij (Google analytics). Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. De statistieken herleiden wij niet naar personen. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. Voor meer informatie hierover kijk op de site van Google Analytics. Cookies van Google Analytics kun je eventueel uitschakelen via deze link. De manier waarop wij omgaan met cookies is vastgelegd in ons cookiebeleid.
 2. Geslacht en geboortejaar zijn niet publiek zichtbaar op het profiel dat iemand maakt en worden alleen door LOC gebruikt om inzicht te verkrijgen in de groepen mensen die van het platform gebruik maken. Om op basis daarvan verbeteringen door te kunnen voeren voor een optimale gebruikservaring.
 3. LOC kan gegevens onder 2.1 op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.
 1. BEWAARTERMIJNEN

4.1 LOC verwerkt en bewaart je persoonsgegevens (i) tot uiterlijk twee maanden na de beëindiging van het profiel dat je op ons platform hebt aangemaakt. Je kan je profiel te allen tijde verwijderen. Na afloop van de hiervoor genoemde termijn zal LOC je persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) of (ii) op grond van een bewijsplicht (bijvoorbeeld op het gebied van de toestemming) gedwongen is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de relevante wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 1. BEVEILIGINGSMAATREGELEN EN VERSTREKKING AAN DERDEN

5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft LOC passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt LOC gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van LOC. Met de verwerkers heeft LOC een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker zich verplicht om alle verplichtingen uit de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

Voor het privacybeleid van onze platformprovider, kijk hier.

5.3 Wij verstrekken de persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe op grond van een wettelijke verplichting zijn gehouden, tenzij je ons daar toestemming voor geeft.

 1. INZAGERECHT, VERWIJDERING EN VRAGEN/KLACHTEN

6.1 Je profielgegevens uit artikel 2.1 en bijna alle berichten en reacties kun je zelf via je profiel inzien, aanpassen, kopiëren om elders te gebruiken of verwijderen.

6.2 Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking of verkrijging van je persoonsgegevens of bij ons bedrijfsbureau indienen. Dat kan als volgt:

 • Telefonisch (030) 284 32 00 (Maandag tot en met vrijdag 9.00 uur – 17.00 uur)
 • E-mail: loc@loc.nl
 • Post: LOC, Hof van Transwijk 2, 3526 XB, Utrecht

6.3 LOC zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien LOC je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten. Indien LOC  je verzoek tot de verkrijging van je persoonsgegevens inwilligt, zal zij de persoonsgegevens op een door haar te bepalen standaard formaat aan jou of aan een door jou aangewezen derde partij ter beschikking stellen.

6.4 Indien je je toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3, kan je daarvoor eveneens contact opnemen met ons bedrijfsbureau (zie artikel 6.2). LOC zal je verzoek onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens van het platform verwijderen, tenzij wij op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden of een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn de betreffende persoonsgegevens langer te bewaren. Indien dat geval, zullen wij je hiervan op de hoogte brengen en onze afweging motiveren.

6.5 Indien je klachten hebt over de wijze waarop LOC je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (loc@loc.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

6.6 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze het bedrijfsbureau van LOC (loc@loc.nl).

 1. WIJZIGINGEN

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Belangrijke wijzigingen worden via het platform en onze nieuwsbrief bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 1. LOC EN ANDERE WEBSITES

Op het platform van Radicale vernieuwing langdurige ggz tref je links aan naar andere websites. LOC kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van die websites en voor de manier waarop die websites met je gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring en cookiebeleid, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Utrecht, januari 2020

Deelnemers: Waarom Radicale vernieuwing ertoe doet
> Video & verslag

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese