Video’s: Een samen­leving creëren die draait om Waardevol leven

Geplaatst op 22 december 2022

Tijdens de slotdag van de Week van de Radicale vernieuwing stond samen werken aan een waardevol leven centraal. Hoe komen we tot een samenleving waar iedereen van betekenis mag zijn? Wat hebben we daarvoor nodig? Mensen vertelden vol passie hoe zij daar aan werken. Maar ook welke dilemma’s ze daarbij ervaren. Voor 2023 is dan ook een vervolgserie dialoogbijeenkomsten in de maak, lees hieronder de vooraankondiging van een eerstvolgende bijeenkomst.

Binnen de verschillende bewegingen radicale vernieuwing (naast de beweging in de ggz zijn er ook bewegingen in de verpleeghuiszorg en thuis, in de jeugdzorg en in het zorgonderwijs) zijn veel mensen met hart en ziel aan het werk om de gemeenschappelijke droom te verwezenlijken. Namelijk zorg en ondersteuning zo organiseren dat mensen tot hun recht komen. Op vrijdag 11 november kwamen de verschillende bewegingen bij elkaar om te bespreken wat we als samenleving te doen hebben, zodat ieder mens een waardevol leven heeft. Er ontstonden mooie gesprekken op de locatie die door het VWS-ministerie verzorgd was. Mensen dachten met elkaar mee en inspireerden elkaar. En er zijn nieuwe verbindingen ontstaan tussen mensen die elkaar op gaan zoeken om van elkaar te leren.

Gezien en gehoord

De dag startte met een korte terugblik op de Week van de Radicale vernieuwing. Een rode draad in de week was dat mensen die ondersteuning nodig hebben zich vooral gehoord en gezien willen voelen. Goed luisteren en onderzoeken wat de ander beweegt en nodig heeft is de basis. Dat klinkt als een open deur, maar is minder makkelijk dan het lijkt. We hebben allemaal al snel de neiging vanuit onze eigen waarden in te vullen wat de ander bedoelt. Daarmee samenhangend gebeurt er nog te veel waar mensen niet echt mee geholpen zijn. Een andere rode draad is dat de mensen in de bewegingen niet vanuit schaarste en beperking willen kijken. Zoals tekort aan personeel, geld en mantelzorgers. Zij willen de wensen en behoeften van mensen als basis nemen en van daaruit de zorg verbeteren. Bekijk hieronder ook het inleidende gesprek met Marthijn Laterveer, coördinator LOC Waardevolle zorg en initiatiefnemer van Radicale vernieuwing.

Lees verder onder de video

Heft in eigen hand

In de ochtend hebben we gesprekken gevoerd met mensen die zelf het initiatief hebben genomen om tot verandering te komen. Die initiatieven sluiten aan bij een lokale vraag, die overal weer anders is:

In het Groningse dorp Den Andel is een een broedplaats voor wonen, zorgen en leren De Holm opgezet. Aanleiding was het verdwijnen van de school, waardoor ook een ontmoetingsplek verdween.

In het Overijsselse Kampen was eenzaamheid de aanleiding. Een succesvol initiatief om samen te eten is de basis geworden voor Het 8ste Werk, waar mensen wonen en elkaar op het erf ontmoeten.

In het Utrechtse Austerlitz moesten mensen als ze oud werden en dementie kregen het dorp verlaten. Er is nu een zorgcoöperatie met allerlei activiteiten. En er zijn woningen voor ouderen in het hart van het dorp gerealiseerd, waardoor mensen in het dorp kunnen blijven wonen.

Elkaar helpen

In de middag legden vier bevlogen mensen uit de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs en ouderenzorg hun dilemma’s voor aan de aanwezigen. Er ontstond een prachtig gesprek, waarbij de deelnemers meedachten hoe je met die dilemma’s om kunt gaan. Bijvoorbeeld over:

Hoe je zorg en de buurt meer met elkaar kunt verbinden
Hoe kinderen tot bloei kunnen komen die iets anders nodig hebben dan hoe we het nu organiseren
Hoe mensen met dementie of Huntington een waardevol leven kunnen leiden

Samen verder gaan

Na een indrukwekkende column waarin de dag werd samengevat gingen de gesprekken informeel verder. Er zijn deze dag veel nieuwe verbindingen tussen mensen gelegd. Aanwezigen gaven aan dat het hen sterkte om geestverwanten te ontmoeten. Er werden afspraken gemaakt om bij elkaar op bezoek te gaan, bestuurders uit de beweging Radicale vernieuwing zorg gingen bijvoorbeeld al op bezoek bij Austerlitz. De vernieuwingsbewegingen en LOC Waardevolle zorg zullen hier ook verder een rol bij spelen. Door ontmoetingen en dialoog-gesprekken te organiseren maar ook door publiciteit te geven aan de verschillende initiatieven.

Een volgende dialoogbijeenkomst wordt op moment van schrijven gepland bij Het 8ste Werk in Kampen – 21 maart. Er is slechts plek voor een beperkt gezelschap, dus we kijken naar mogelijkheden om meer mensen gelegenheid te geven in gesprek te gaan aan de hand van wat ze in Kampen ontdekken. Wil je die kans niet missen? Dan kun je laten weten dat je meer wilt weten over de mogelijkheden, via een reactie onder dit artikel, een mail aan rvggz@loc.nl of door te bellen: 030 207 4067. Meer informatie over 21 maart en Het 8ste Werk lees je hier.

Zaadjes

Er zijn op deze laatste dag van de Week van de Radicale vernieuwing mooie zaadjes geplant om de gezamenlijke droom van de vernieuwingsbewegingen dichterbij te brengen. Enthousiasme, betrokkenheid, bevlogenheid en optimisme voerden de boventoon. Dat is een prachtige basis om het komende jaar verder te bouwen.

Overige video’s en verslagen van de Week van de Radicale vernieuwing vind je hier.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers: Waarom Radicale vernieuwing ertoe doet
> Video & verslag

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese