Van steeds meer schaarste naar wat mensen van waarde vinden

Binnen de bewegingen radicale vernieuwing hebben bestuurders en LOC elkaar opgezocht om andere oplossingen te zoeken dan de huidige manier van organiseren en financieren van zorg.

Het leven van mensen en hun waarden moet het uitgangspunt zijn. Niet de zorg

Door een hoog ziekteverzuim en vergrijzing is het personeelstekort in de zorg hoog. Alleen meer geld lost dat niet op. Binnen de verschillende bewegingen radicale vernieuwing* zoeken we naar nieuwe wegen om mensen optimaal te helpen. Waarbij we niet moeten denken vanuit de zorg, maar vanuit het leven van mensen. (*Naast de vernieuwing in de langdurige ggz wordt er ook gewerkt aan Radicale vernieuwing in de verpleeghuiszorg en zorg thuis, in de jeugdzorg en in het zorgonderwijs.)

Als mensen langdurig op zorg aangewezen zijn krijgen ze te maken met zorgorganisaties. Zorgorganisaties zijn goed in waar ze voor opgericht zijn: zorg verlenen. Na een lange periode van verzakelijking is er nu steeds meer behoefte aan menselijkheid en aandacht voor welzijn. Veel zorgorganisaties werken daar ook serieus aan. Bijvoorbeeld door beter te kijken wie iemand is en wat zijn hobby’s zijn. Maar wat blijft is dat de meeste zorgorganisaties hun grootste expertise hebben in het verlenen van zorg. De zorgverlening staat vaak nog steeds centraal.

Grenzen

Het huidige zorgsysteem loopt steeds meer tegen zijn grenzen aan. Het lukt niet meer de roosters rond te krijgen. Controle en wantrouwen hebben geleid tot meer bureaucratie. Er zijn steeds meer mensen die zorg nodig hebben. Of ze nu jong of oud zijn, lichamelijke of psychische problemen ervaren. Alleen maar extra geld in de zorg stoppen lost de problemen niet meer op. Duidelijk is dat de huidige manier van organiseren en financieren niet toekomstbestendig is.

Oplossingen

De laatste tientallen jaren heeft de overheid vrij standaard dezelfde oplossingen gekozen als er problemen ontstonden. Die oplossingen bestaan vooral uit het begrenzen van de groei. Door budgetplafonds in te stellen, minder mensen tot de zorg toe te laten en mensen meer zelf te laten regelen en betalen. Ook nu zien we dat weer geregeld gebeuren. Veel gemeenten stellen een maximumbedrag beschikbaar voor de jeugdzorg. De verpleeghuiszorg mag niet te veel groeien. In de geestelijke gezondheidszorg moet een hoofdlijnenakkoord de kosten beheersen. Daarnaast gaan er steeds meer stemmen op om de kwaliteitsnormen te verlagen, zodat alleen de basiszorg is gegarandeerd. En we zien lange wachtlijsten ontstaan voor allerlei soorten zorg.

Anders kijken

Binnen de bewegingen radicale vernieuwing hebben diverse bestuurders en LOC Waardevolle zorg (ondersteuner van Radicale vernieuwing) elkaar opgezocht om andere oplossingen te zoeken. Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst ontstond energie om nieuwe wegen te zoeken. Met als hoofdconclusie dat we in het denken moeten starten bij het leven van mensen. En niet bij zorg en van daaruit wat er moet gebeuren. Waarbij het wenselijk en noodzakelijk is om met de bewoners van buurten en dorpen samen te zoeken naar passende oplossingen. Daar horen ook nieuwe partners bij, zoals woningcorporaties, gemeenten, verenigingen en clubs.

Samen

Nieuwe wegen zoeken betekent ook breed kijken waar kennis aanwezig is. Die is er allereerst in de wijken en dorpen zelf. Maar verder kunnen we ook gebruik maken van bijvoorbeeld filosofen, architecten, milieu- en verkeersdeskundigen, boeren. Door met zo’n brede groep alle kennis te verzamelen komen we tot een andere inrichting van onze samenleving. Waarin mensen gelukkiger zijn, meer zorg voor elkaar hebben en zich omringd weten door alle belangrijke openbare voorzieningen. Dan gaat het niet meer om steeds meer schaarste, maar om de vraag wat mensen in hun leven van waarde vinden. Waarbij we ieders talent benutten. Ook van mensen met dementie, psychische problemen of jongeren die niet in de huidige systemen passen.

Vervolg

De eerste brainstorm over het zoeken naar nieuwe wegen gaf veel energie. We gaan kijken hoe we dat enthousiasme met meer mensen kunnen delen. Zodat er een steeds grotere groep komt die aansluit bij wat de samenleving wil. In plaats van het gevoel te hebben dat het allemaal steeds minder en slechter wordt. Tegelijkertijd beseft iedereen dat dat niet van de één op de andere dag geregeld is. We hebben veel werk te verzetten. Maar het is hoopvol en stimulerend om vanuit een gemeenschappelijk geloof in de toekomst samen verder te bouwen!

Spreekt dit je aan?

Wil je hier aan bijdragen?

Laat het graag weten via een reactie hieronder. Of neem contact op via rvggz@loc.nl of 030 207 4067.

Tip: Tijdens de Week van de Radicale vernieuwing staat de vrijdag 11 november helemaal in het teken van hoe we voorbij sectoren kunnen bouwen aan een samenleving waar het leven van mensen voorop staat. Meer info en aanmelden: weekvanderadicalevernieuwing.nl.

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s verschijnen allerlei blogs, vlogs, vragen, antwoorden, tips en oproepen van mensen die betrokken zijn bij Radicale vernieuwing langdurige ggz. Of van mensen met interesse daarvoor. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die Radicale vernieuwing en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat deelnemers uit de vernieuwingsbeweging vanuit hun gedeelde visie vinden.

Praat ook mee >

Vragen? Mail rvggz@loc.nl of bel 030 207 4067.

Deelnemers: Waarom Radicale vernieuwing ertoe doet
> Video & verslag

Platform deelnemers

Alle deelnemers
Click to access the login or register cheese