Even voorstel­len | Belan­genbehar­tiger LOC

Sinds januari 2022 werk ik als adviseur belangenbehartiging voor LOC Waardevolle zorg, de ondersteuner van Radicale vernieuwing langdurige ggz. Eerder was ik al bij het LOC-netwerk betrokken als adviseur communicatie en als tekstschrijver voor Zorg & Zeggenschap, het tijdschrift van LOC.

Mijn bijdrage aan LOC

Al lange tijd, ruim ruim dertig jaar, zet ik me in voor zinvolle veranderingen in het maatschappelijk domein: meer ruimte voor de leefwereld van mensen in het zorg- en welzijnsbeleid en zorg die begint bij relaties tussen mensen. Ik ben geïnteresseerd in mensen en in zingeving en deed op jonge leeftijd al ervaringen op met zorg. Bij het netwerk van LOC Waardevolle zorg voel ik me thuis. Graag neem ik mijn kennis en ervaringen mee om het doel van LOC te bereiken dat ieder mens een waardevol leven leidt.

Wat ik precies doe?

Als belangenbehartiger vertegenwoordig ik LOC om mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben een stem te geven en tot hun recht te laten komen. Ik signaleer en luister naar knelpunten, problemen en vragen vanuit cliëntenraden en vanuit de vernieuwingsbewegingen. [Naast de beweging Radicale vernieuwing jeugdzorg, ondersteunt LOC vernieuwingsbewegingen in de zorg thuis en het verpleeghuis, in de jeugdzorg en in het zorgonderwijs, red.] De mens staat altijd voorop. Dit blijf ik onder de aandacht brengen. LOC werkt in een groot netwerk van mensen, professionals en organisaties. Bijvoorbeeld in de politiek, bij branche- en beroepsorganisaties en patiënten- en cliëntenorganisaties. Met al deze partijen onderhoud ik contact. Via bijeenkomsten, brieven en e-mails en in persoonlijke gesprekken. Hierbij werk ik natuurlijk samen met de LOC-adviseurs, communicatieadviseurs en coördinatoren. Om goed op de hoogte te blijven volg ik de actualiteiten, beleidsmatige en politieke ontwikkelingen.

Signalen?

Je bent altijd welkom om signalen aan mij door geven. Mijn werkdagen bij LOC zijn dinsdag en donderdag. Je kunt me dan bereiken via 030 2843200 of via e-mail m.cuijpers@loc.nl. Via de LOC Vraagbaak kun je elke werkdag contact opnemen via 030 2843200 of mailen naar rvjeugdzorg@loc.nl.

“De mens staat altijd voorop. Dit blijf ik onder de aandacht brengen: in de politiek, bij branche- en beroepsorganisaties en patiënten- en cliëntenorganisaties.”

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s verschijnen allerlei blogs, vlogs, vragen, antwoorden, tips en oproepen van mensen die betrokken zijn bij Radicale vernieuwing langdurige ggz. Of van mensen met interesse daarvoor. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die Radicale vernieuwing en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat deelnemers uit de vernieuwingsbeweging vanuit hun gedeelde visie vinden.

Praat ook mee >

Vragen? Mail rvggz@loc.nl of bel 030 207 4067.

Deelnemers: Waarom Radicale vernieuwing ertoe doet
> Video & verslag

Platform deelnemers

Alle deelnemers
Click to access the login or register cheese