Meet-up Zorgvrijstaat – zeg­genschap in zorgzame buurten

Op 19 juni zijn we welkom in Het Wijkpaleis in Rotterdam. (Jonge) wijkbewoners en initiatiefnemers van burgerinitiatief ‘Zorgvrijstaat’ nemen ons mee in de kracht, die schuilgaat achter samen verantwoordelijkheid dragen voor het zorgen voor elkaar. Op basis van eigenaarschap en zeggenschap van mensen in de wijk. Hoe krijgt dit op deze plek vorm? En wat is er nodig van overheid, (zorg)organisaties en andere partijen om zorgzame buurten zoals deze verder te versterken?

“Zorgen voor elkaar is iets van mensen. Zorgvrijstaat werkt aan zorgzame buurten, waar mensen eigenaarschap voelen en zeggenschap hebben over hun eigen zorg en welzijn.”

In 2023 bezoeken we heel verschillende plekken in het land waar mensen aan deze droom werken. Dit voorjaar was de aftrap bij burgerinitiatief Het 8ste Werk in Kampen. 19 juni vervolgen we bij Zorgvrijstaat in Rotterdam het gesprek – zonder dat het bij ‘alleen praten’ blijft – en vinden we medestanders in de zoektocht naar verbinding. Zorgvrijstaat maakt onderdeel uit van de Welzijnscoalitie Delshaven.

Programma

Bekijk hier het programma.

Met wie?

Juist door met mensen met heel verschillende achtergronden in dialoog te gaan, willen we concrete verdere stappen zetten. Jouw inbreng is daarvoor heel waardevol! We verwachten een divers gezelschap: betrokkenen vanuit de wijk, organisaties actief binnen de gemeente Rotterdam, vernieuwers uit de vernieuwingsbewegingen (onder wie cliënten, naasten, medewerkers, managers, beleidsmakers, bestuurders), mensen uit andere burgerinitiatieven en landelijke partijen.

Aanleiding

Aanleiding voor deze bijeenkomsten is de gevoelde maatschappelijke noodzaak om voorbij geijkte paden en voorbij verschillende sectoren en vernieuwingsbewegingen te denken en doen. En een gedeelde droom: een samenleving creëren die draait om Waardevol leven. Waarin alles begint bij hoe mensen zelf willen leven. Zo kunnen we ook veel zorg voorkomen. Om deze zoektocht te ondersteunen bezoeken we plekken in het land waar de lokale zeggenschap vernieuwd wordt. Plekken waar burgerinitiatieven, zorgprofessionals en anderen elkaar versterken.

‘Sleutel tot vernieuwing’

Zorgvrijstaat verwoordt het zo:

“Zorgvrijstaat heeft haar wortels in Rotterdam West: dichtbevolkte stadswijken met een diversiteit aan bewoners en vraagstukken. Door ingrijpende veranderingen in de zorg zien we gaten vallen; mensen houden zichzelf soms met moeite staande en weten de weg naar passende ondersteuning niet altijd te vinden. Maar naast zorgen zien wij ook kansen: mensen doen van nature al veel voor elkaar, en er zijn veel netwerken en initiatieven van buurtbewoners die elkaar helpen met hun vragen en behoeften. Wat als je deze krachten bundelt en voor meer mensen beschikbaar maakt? Wat als je werkt aan stevige netwerken rondom mensen? Wat als je beter gebruik kan maken van het sociale kapitaal wat beschikbaar is in de buurt?

Wij zijn ervan overtuigd dat de sleutel tot vernieuwing van zorg en welzijn in wijken ligt, waar bewoners en informele netwerken mede-vormgever zijn van sociale en gezonde buurten.”

Wijkbedrijf – bewoners aandeelhouder

Zorgvrijstaat is een gemeenschap en werkt aan zorgzame buurten. Met het wijkbedrijf zoekt ze samen naar vormen waarmee mensen ook formeel eigenaarschap en zeggenschap kunnen organiseren, via een sociale BV waar bewoners zelf aandeelhouder van zijn en dat een instrument kan zijn om integraal geldstromen in de wijk te benutten. De sociale BV moet winsten weer herinvesteren in de wijk. Formaat is de plek waar ongehoorde verhalen worden gedeeld en hoorbaar worden gemaakt. Het is de eerste plek waar de Brave Space vorm en inhoud krijgt.

Aanmelden

Er is beperkt plek, dus meld je snel aan. Vol is vol!

Meer info 

Deelnemers: Waarom Radicale vernieuwing ertoe doet
> Video & verslag

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese