Vacature lid raad van toezicht LOC | Reageren voor 1 mei

Geplaatst op 21 april 2023

Op de foto: aankomend voorzitter raad van toezicht LOC in publiek tijdens Week van de Radicale vernieuwing

LOC Waardevolle zorg is initiatiefnemer en ondersteuner van de beweging Radicale vernieuwing in de zorg in het verpleeghuis en thuis, in de langdurige ggz, jeugdzorg en in het zorgonderwijs. LOC is op zoek naar een nieuw lid voor de raad van toezicht. Meer informatie lees je in onderstaande vacaturetekst.

De organisatie

De stichting LOC Waardevolle zorg is een netwerkorganisatie van mensen die betrokken zijn bij zorg en welzijn. We willen dat ieder mens een waardevol leven kan leiden, ook als er zorg nodig is. Dit is verwoord in verschillende visiedocumenten ‘Waardevolle zorg’ en in het ‘Meerjarenperspectief LOC 2021-2025‘.

Inmiddels is LOC de toegangspoort naar verschillende platforms en het aanspreekpunt voor organisaties in de zorg en voor de politiek. We  bespreken signalen en zetten ons in vanuit de visie van waardevolle zorg  en dragen daarmee bij aan beleidsontwikkeling. 

Sinds 1978 ondersteunen we cliëntenraden met een uitgebreid aanbod aan diensten: cursussen, vraagbaak, tijdschrift, wekelijkse nieuwsbrief, brochures en adviesbezoeken.  Daarnaast starten en ondersteunen we allerlei initiatieven om de zorg te verbeteren. Zoals de radicale vernieuwingsbewegingen in verpleeghuiszorg, zorgonderwijs, langdurige GGZ, en jeugdzorg. 

LOC beschikt over een klein en deskundig bureau, gevestigd in Utrecht, en een groot netwerk van adviseurs en vrijwilligers. Twee coördinatoren sturen de organisatie aan.

Onze visie

Ieder mens is van waarde. Voor zichzelf, hun naasten en voor de maatschappij. Of ze nu kind, jongere of volwassene zijn. Ook als zij ondersteuning of zorg nodig hebben. Ze kunnen kwetsbaar zijn, maar blijven binnen hun mogelijkheden verantwoordelijk voor hun eigen leven. Hoeveel verantwoordelijkheid iemand kan dragen, verschilt per mens en per leeftijd. Met de juiste ondersteuning kunnen zij een leven leiden dat bij hen past. Een leven dat zin heeft. Waarin zij hun dromen kunnen waarmaken. 

Mensen zelf, hun naasten en zorgverleners ervaren ruimte en nemen de regie om samen passende oplossingen te vinden. Wetend dat ieder mens anders is. Regels en systemen zijn daarbij helpend en (mede)zeggenschap onmisbaar.

De Raad van Toezicht 

LOC Waardevolle zorg heeft een Raad van Toezicht (RvT) van vier leden. Door het aflopen van de zittingstermijn van een van de leden is er een vacature voor een lid. Deze gaat samenwerken met de drie zittende leden, waaronder de voorzitter.

De RvT heeft tot taak toezicht te houden op de manier waarop de twee coördinatoren van de stichting vasthouden aan hun missie,  haar strategie en beleid ontwikkelt en haar uitvoeringsapparaat bestuurt. De RvT is een klankbord en sparring partner voor de coördinatoren en vervult voor hen een opdrachtgeversfunctie. De aard en de omvang van de organisatie brengen met zich mee dat van de RvT veel deskundigheid, betrokkenheid en inzet wordt gevraagd. 

De RvT vergadert in principe vijf maal per jaar (in Utrecht). Daarnaast wonen leden van de RvT af en toe bijeenkomsten van cliëntenraden, medewerkers of vrijwilligers bij. Tegenover het lidmaatschap van de RvT staat een bescheiden vergoeding.

Het profiel

  • Steunt de visie van LOC met betrekking tot waardevolle zorg en vernieuwing van  (mede) zeggenschap in de zorg.
  • Gezien de huidige samenstelling van de RvT geven wij de voorkeur aan een jongere kandidaat die qua achtergond meer diversiteit brengt.
  • Kan en wil actief meedenken binnen de netwerkorganisatie LOC en is in staat een concrete bijdrage te leveren aan verdere ontwikkeling daarvan. 
  • Is goed op de hoogte van de veranderingen in zorg en welzijn en heeft ideeën over vernieuwing van zowel vraag als aanbod.
  • Kan constructief een bijdrage leveren tijdens strategiedagen en vergaderingen
  • heeft affiniteit met en interesse in governance en het houden van intern toezicht 

Informatie & sollicitatie

Theanne van Schaik,  (aankomend) voorzitter van de Raad van Toezicht: theannevanschaik@gmail.com06 1641 5666.

Geïnteresseerd? Wij zien je CV met motivatiebrief met belangstelling tegemoet graag vóór 1 mei 2023; we zijn voornemens gesprekken te plannen op 22 mei 2023 (ov).

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers: Waarom Radicale vernieuwing ertoe doet
> Video & verslag

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese