Eerste maanden Radicale ver­nieuwing langdurige ggz

Geplaatst op 4 juni 2021

Ervaringen en ontwikkelingen

Sinds januari 2021 werken tien zorgorganisaties binnen de landelijke beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz aan een droom: geestelijke gezondheidszorg waarin mensen en relaties het belangrijkst zijn. En niet de regels, protocollen of gewoontes. Het draait om wat belangrijk is voor de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen. 

Kernteam voortvarend van start 

Na de kennismakingsbijeenkomst met de eerste deelnemers in januari waar we eerder over berichtten, zijn de deelnemers en het kernteam aan de slag gegaan. Het kernteam bestaat uit mensen uit deelnemende organisaties, mensen van landelijke partnerorganisaties de Nederlandse ggz, Phrenos, Trimbos en Valente, mensen van LOC Waardevolle zorg (naast partner ook ondersteuner van de beweging) en VWS-vertegenwoordigers. In de maandelijkse kernteam-ontmoetingen wisselen we ervaringen uit van radicale vernieuwing in de praktijk. Op basis van die ervaringen en wensen uit de praktijk zetten deelnemers de koers van de beweging verder uit. Onze missie is helder, maar het speelveld is breed. Door deze werkwijze wordt duidelijk wat de beweging kan doen om mensen in de praktijk te ondersteunen en versterken. 

VWS, IGJ, NZa en zorgkantoren

De afgelopen maanden maakte het kernteam bijvoorbeeld kennis met vertegenwoordigers van zorgkantoren, de inspectie en Nederlandse Zorgautoriteit. Zij geven aan de beoogde cultuuromslag ook te willen en waar nodig hun bijdrage aan de vernieuwingsbeweging te leveren. Ze willen leren van inzichten en ervaringen die we met elkaar opdoen.

Nu de basis van de beweging staat gaan we een nieuwe fase in. Daarbij is het waardevol dat het ministerie van VWS heeft aangegeven deel te nemen aan het kernteam. VWS was al betrokken; naast een startsubsidie is het ministerie bereid om stil te staan bij de vragen: wat betekent deze vernieuwing voor onze rol en taakuitvoering? Welke bijdrage willen wij leveren? Daarnaast ondersteunt VWS om eventuele knelpunten in wet- en regelgeving op de juiste plek te agenderen en waar mogelijk op te lossen. Door deelname in het kernteam kan VWS directer betrokken raken bij wat de vernieuwing inhoudelijk en praktisch vergt.

Kompas

Uit de eerste gesprekken in het kernteam klinkt de wens om meer aandacht te geven aan en begrip te krijgen voor de mensen die ondersteuning, begeleiding en behandeling krijgen in de langdurige ggz. Omdat het primair om kwaliteit van leven en relaties gaat, in plaats van regels, gewoontes en (organisatie)belangen, willen we bij de mensen om wie het gaat beginnen. Het uitgangspunt van de vernieuwing is dat je dat steeds kunt doen. Uit eerste ervaringen blijkt hoe belangrijk het is dat we een plek gecreëerd hebben waar die droom als kompas kan fungeren, bij te nemen beslissingen. We starten de vernieuwingsbeweging nu gaandeweg op. Maar doen we dat, ook als kernteam, echt op basis van wat ertoe doet voor de mensen om wie het gaat? Die vraag stellen we onszelf keer op keer.

Kampvuurgesprekken

Dat radicale vernieuwing begint bij mensen en relaties, is ook de kern van de ‘kampvuurgesprekken’ die deelnemende organisaties de komende maanden organiseren. In elke deelnemende organisatie gaan mensen die zorg krijgen, naasten, zorgverleners, ervaringsdeskundigen, managers en bestuur in gesprek. Ook mensen van de partners in de beweging zijn daarbij betrokken. Het doel van deze gesprekken is om de betrokkenheid bij de beweging te vergroten, de organisaties inzicht te laten krijgen in hun eigen wensen voor vernieuwing en dilemma’s – en om te komen tot concrete thema’s waaraan we in de beweging met elkaar kunnen werken. Dat gebeurt in een open sfeer waarin mensen zich uitgenodigd kunnen voelen om persoonlijk ervaringen, wensen en zorgen te delen. Vandaar de naam kampvuurgesprekken. 

In juni blikken we tijdens een bijeenkomst met alle deelnemers kort terug en kijken we vooral vooruit op de stappen die we individueel en gezamenlijk willen zetten in het vervolg van 2021. Na de zomer vervolgen we de kampvuurgesprekken, kernteam-overleggen en ontstaan eerste acties in het kader van thema’s die nu voor deelnemers relevant zijn. Actie-onderzoekers maken inzichtelijk wat er ontdekt en geleerd wordt in deze beweging.

Concrete ervaringen van alle betrokkenen brengen we waar mogelijk steeds in beeld via onze communicatie, hou daarvoor onze media in de gaten. Of neem een kijkje op dit platform voor eerdere ervaringen van deelnemers en andere betrokkenen.

Meer weten

  • Volg ons via ons maandelijkse nieuwsbrief, hier kun je je aanmelden.
  • Je kunt ons ook volgen via de sociale media: LinkedInTwitterFacebookInstagram.
  • Het startdocument met de achtergrond, droom en aanpak van de beweging vind je hier.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers: Waarom Radicale vernieuwing ertoe doet
> Video & verslag

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese