Praktijkvoorbeelden

Samen Zeg­genschap: evolutie van medezeg­genschap­sor­ganen?

Geplaatst op 9 juli 2024 - Thema's: Zorgzame gemeenschappen, Voorbij sectoren
“Hoe zorgen we dat we echt de stem van de cliënten, naasten en medewerkers serieus nemen. In plaats van dat we alleen bezig zijn met de officiële organen?” Aan het woord is Bernadette Willemse, bestuurder bij de Reigershoeve, die ons laatste webinar over Samen zeggenschap opende. Bekijk de video's en lees meer over verschillende praktijkvoorbeelden.

lees verder

Samen waarde toevoegen aan het leven – inspirerend werkbezoek Gemiva

Geplaatst op 8 mei 2024 - Thema's: Voorbij sectoren
Een oude meelfabriek midden in Leiden. Op die plek is een mooie nieuwe samenwerking ontstaan, waar mensen tot hun recht komen. Waar ze samen onderzoeken wat voor iemand belangrijk is in het leven. En hoe ze elkaar kunnen helpen. Gemiva (gehandicaptenzorg) heeft als nieuwste deelnemer aan de beweging Radicale vernieuwing mensen uit de beweging en van het VWS-ministerie uitgenodigd in De Meelfabriek. Er ontstond een mooi gesprek over de zoektocht, de kansen, maar ook de belemmeringen. "Juist dit soort voorbeelden laat zien dat we vanuit de verschillende sectoren binnen de vernieuwingsbeweging elkaar kunnen helpen om de schotten af te breken. "

lees verder

FLOOR Magazine: “De Pey­mees­tersdreef is nog maar het begin van de ‘revolutie’ binnen LEVAN­TOg­roep”

Geplaatst op 2 april 2024
"De verhuizing betekende volgens teammanager Johan Dreesen (57) een frisse start. Zowel voor de bewoners als alle zorgprofessionals. Het markeerde een nieuwe aanpak, die gebaseerd is op 'Radicale vernieuwing langdurige ggz, van regels naar relaties.' ... Niet alleen de bewoners zijn blij met de nieuwe aanpak. Uit een recent onderzoek binnen LEVANTOgroep blijkt dat de zorgprofessionals van locatie Peymeestersdreef hoge rapportcijfers geven aan onder andere hun werkplezier." Ook het aantal 'agressiemeldingen' is fors teruggelopen. Dat is te lezen in FLOOR Magazine.

lees verder

Eindrap­port actie-on­der­zoek Radicale ver­nieuwing langdurige ggz met Doeboek

Geplaatst op 26 maart 2024
Hoewel het actie-onderzoek zich richt op langdurige ggz, werd gaandeweg duidelijk dat inzichten ook waardevol zijn voor andere sectoren zoals de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Trimbos-instituut en kenniscentrum Phrenos hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz. Van 2021 tot en met 2023 is onderzocht hoe de deelnemende organisaties in de praktijk werken vanuit relaties ('relationeel' of ‘triadisch’) en hoe dit bijdraagt aan een betekenisvol leven voor cliënten, naasten en hulpverleners. Ook is gekeken naar hoe de vernieuwers van elkaar leren binnen de vernieuwingsbeweging.

lees verder

Tweede inspiratiebijeen­komst Radicale ver­nieuwing zor­gon­der­wijs: “Werken aan profes­sioneel zelfvertrouwen”

Geplaatst op 19 januari 2024
Afgelopen december sloten ruim vijftig radicale vernieuwers uit zorg, welzijn en onderwijs zich aan bij de onlinebijeenkomst met als thema: ‘Samen lerend werken aan waardevolle zorg’. Hoe stem je onderwijs, zorg en welzijn zodanig op elkaar af dat zorg écht vanuit de relatie tot stand komt? “Het zijn niet de systemen die ons houvast bieden; we moeten terug naar het hart van de zorg.”

lees verder

Dor­pelin­gen regelen zelf zorg: “Verschraling hoeft gewoon niet”

Geplaatst op 24 november 2023 - Thema's: Zorgzame gemeenschappen
Op basis van de behoeften van de dorpelingen zijn inwoners van Austerlitz vanaf 2012 zelf zorg en voorzieningen gaan regelen. Het burgerinitiatief leidt tot meer sociale cohesie, minder zorg en veel mensen die vrijwillig bijdragen aan de leefbaarheid. “We blijven consequent redeneren vanuit de vraag (dus niet vanuit het aanbod).”

lees verder

‘De Reigershoeve krijgt zoveel open sol­licitaties dat ze geen vacatures meer uit­zet­ten’

Geplaatst op 9 november 2023
“Net als de ridders van de ronde tafel in het tijdperk van koning Arthur krijgen medewerkers van woonzorgboerderij de Reigershoeve in Heemskerk een even groot aandeel in een vergadering als…

lees verder

Over de grenzen van de zorg heen

Geplaatst op 16 oktober 2023
"Er is veel enthousiasme om te werken aan de droom van Radicale vernieuwing. Zowel praktisch, bijvoorbeeld tussen medewerkers van de deelnemende organisaties. Als ook strategisch bij de verschillende besturen en de betrokken partners van de systeempartijen zoals VWS, IGJ, zorgkantoren en branchepartijen." Vertelt Vera Jansweijer, coördinator Radicale vernieuwing zorg, in deze video. "Tegelijkertijd constateren we dat we nog meer uit de beweging kunnen halen en dat de droom nog groter is geworden."

lees verder

Van inciden­tele naar struc­turele ondersteuning van bur­gerinitiatieven

Geplaatst op 28 september 2023 - Thema's: Zorgzame gemeenschappen
De afname van sociale voorzieningen was reden voor Marja Heijnen en Sandra Dijksterhuis om te besluiten: we gaan zelf voorzieningen realiseren. Hun burgerinitiatief ‘De Holm’ in Den Andel draagt er nu aan bij dat het dorp leefbaar blijft en dat mensen er gelukkig kunnen wonen. Het initiatief biedt oplossingen voor uitdagingen waar buurten in heel het land mee te maken hebben. Maar tijdens onze derde Meet-up bij De Holm staat ook de vraag centraal: hoe bestendigen we zorgzame gemeenschappen als die rondom De Holm?

lees verder

‘Laat buurtbewoners eigenaar zijn van zorg en welzijn’ | Meet-up Radicale ver­nieuwing

Geplaatst op 27 juni 2023 - Thema's: Zorgzame gemeenschappen
Er zit veel kracht in lokale initiatieven van burgers en hun vernieuwende aanpak. Tijdens de tweede Meet-up Radicale vernieuwing bij het Rotterdamse initiatief ‘Zorgvrijstaat’, bespreken we hoe zeggenschap van mensen in de buurt tot stand kan komen. Hoe kunnen we ‘zorgzame buurten’ creëren? Hoe organiseren we andersoortige werkwijzen waarbij zorg aanvullend is, aansluit en we slim krachten bundelen? Zulke werkwijzen zijn hard nodig, ook om de toenemende regelzucht, medicalisering en andere belangen het hoofd te bieden. Een verslag.

lees verder

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese