Zorgpartners Midden-Holland

Gastvrije sfeer

Savelberg is een actief en veelzijdig woonzorgcentrum in Gouda. De wens van de cliënt is ons uitgangspunt. Bewoners en omwonenden ontmoeten elkaar in een gastvrije sfeer, die aansluit bij de katholieke achtergrond. Oprechte aandacht en daadkracht zijn kenmerkend voor Savelberg.

Dementie

In Savelberg kunnen zowel ouderen wonen die zelfstandig zijn als ouderen die zorg nodig hebben. Ook zijn er ruim honderd appartementen voor ouderen die vanwege hun dementie verpleeghuiszorg nodig hebben.

Fixatievrij

Savelberg is een fixatievrije zorginstelling. Dat betekent dat wij willen excelleren in bewegingsvrijheid voor mensen met dementie. Daarom zoeken wij structureel naar alternatieven om veiligheid in een grote mate van vrijheid te bewerkstelligen. Kenmerkend voor Savelberg is de zorgdomotica, waarbij slimme technieken bewoners meer vrijheid en privacy brengen.

Vernieuwen

Savelberg wil vernieuwende elementen toevoegen aan de huidige zorg. We willen bijdragen aan zorg die weer gaat over mensen, en niet over wetten, regels en papierwerk. Het accent op het voeren van eigen regie wordt steeds groter. Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg ondersteunt ons in deze beweging.

Regelruimte

Onze medewerkers willen doen waar ze goed in zijn, vanuit hun passie en gedrevenheid. Dat kunnen onze medewerkers alleen als ze zo min mogelijk worden gehinderd door wetten en regels. Om te kunnen vernieuwen hebben ze daarom ‘regelruimte’ nodig. Zo kunnen ze weer initiatief tonen en krijgen ze de bevoegdheid om beslissingen te nemen.

Optimale zorg

Onze medewerkers willen optimaal zorg verlenen vanuit de relatie. De focus ligt hierbij niet alleen op het verlenen van goede zorg, maar ook op het bevorderen van de kwaliteit van leven.

Van start met verschillende trajecten

Savelberg is verschillende trajecten gestart om de zorg te vernieuwen:

  • Afschaffen regels

We willen het registeren van onnodige zaken afschaffen omdat dit nu 25 procent van de tijd van onze medewerkers kost; tijd die ze beter kunnen besteden. Medewerkers rapporteren bijvoorbeeld niet meer omdat het ‘moet’, maar alleen als er relevante bijzonderheden te vermelden zijn. Ook rapporteren we alleen nog maar bij de bewoner in het appartement of in de huiskamer.

  • Frustraties

We willen zo snel mogelijk frustraties bij medewerkers in de directe zorg weghalen door te luisteren en de communicatie tussen teams te verbeteren. Zo hebben wij de handelingsvrijheid van gastvrouwen en woonondersteuners verruimd.

  • Aanpassen regels

We willen regels die op dit moment belemmerd werken voor onze bewoners aanpassen, zoals de regels omtrent mantelzorgers. Voor familie is het nu bijvoorbeeld mogelijk om 24/7 online het cliëntdossier in te zien via ons cliëntportaal. Hierin kunnen familieleden niet alleen het zorgplan en verslagen lezen, maar ook de agenda van hun familielid inzien met bijvoorbeeld fysio-afspraken.

  • Ondersteuning

Wij willen dat medewerkers zelfstandig in teams gaan werken, daarvoor hebben ze uiteraard de juiste ondersteuning nodig. De leiding krijgt steeds meer een coachende en ondersteunende rol. Daarnaast hebben we 2 interne coaches in dienst genomen die er zijn voor alle medewerkers.

Meer weten