Warm Thuis

Een betekenisvolle, herkenbare en veilige omgeving

Stichting WarmThuis beheert twee kleinschalige woonvoorzieningen in Noord-Holland, gericht op mensen met dementie die niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Bij WarmThuis werken ongeveer 110 medewerkers, die samen verpleeghuiszorg bieden aan circa 48 bewoners. Naast de woonlocaties biedt WarmThuis ook dagbesteding en logeerhuizen. Bij WarmThuis werken medewerkers in een zorgteam in de functie van ‘helpende’, ‘woonzorgbegeleider’ of ‘woonzorgbegeleider plus’. Daarnaast kent WarmThuis locatieleidinggevenden en een directeur.

De werkwijze van WarmThuis is gebaseerd op ‘Warme Zorg’, een visie op psychogeriatrische zorg met als doel om een betekenisvolle, herkenbare en veilige omgeving te creëren, die houvast biedt aan mensen met dementie. In 2016 was deze werkwijze aanleiding om de titel ‘meest cliëntvriendelijke verpleeghuis’ in Nederland te krijgen.

Radicale vernieuwing

Echtgenoot, medewerker en bestuurder over Radicale vernieuwing in eerste grote publicatie van de beweging ‘Zicht op vernieuwing’:

Leiderschap

Door Vilans is onderzoek gedaan naar leiderschap in alle lagen van de organisaties, als onderdeel van het kennisprogramma Waardigheid en trots. WarmThuis heeft meegedaan aan dit onderzoek. Zie blz. 25 t/m 35 van het Eindrapport onderzoek Leiderschap in alle lagen van de organisatie

Nieuwe opleiding

Samen met het ROC Horizon college maakte WarmThuis een projectplan voor een nieuwe opleiding. De voorbereidingen leiden na heel veel inspiratie intussen tot de start van eerste studenten. Binnenkort gaat dat beslist een aantal bruikbare documenten opleveren die we dan ook weer hier zullen delen. Zie nu al:

Artikelen over Warm Thuis: