Vrijwaard

Thuis in de samenleving

Vrijwaard is een organisatie in de regio Den Helder met verschillende locaties. We bieden zorg, wonen en welzijn. Voor ons is het belangrijk dat de klant centraal staat. We zetten in op het instandhouden van de eigen regie en het leveren van een bijdrage aan eigen geluk.

Liefdevolle zorg

We zien de vraag naar zorg veranderen. De wens voor persoonlijke zorg in een passende omgeving wordt steeds groter. Wij willen ons aanpassen aan deze vraag door liefdevolle zorg te geven die maximaal aansluit bij de bewoners.

Bijdrage aan geluk

We willen een bijdrage leveren aan het geluk van onze bewoners. Deze bijdrage leveren we door te doen en te denken in mogelijkheden.

Meer rust, minder stress

We maken bij de opname van de bewoners een schets van hun leven. We deden ze voor werk? Hebben ze kinderen? Hoe was hun huwelijk? En welke gewoontes hebben ze? Hierdoor krijgen we sneller een beeld van iemands leven en kunnen we de zorg hierop aanpassen. De bewoners ervaren zo meer rust en minder stress!

Kitwood methode

Met de Kitwood methode brengen we de emoties, wensen en behoeften van de bewoners in kaart. Onze medewerkers kunnen zo beter aansluiten op wat de bewoner wil. Leuker voor de bewoners en leuker voor de medewerkers.

Goede start van de dag

Bewoners die van uitslapen houden staan niet meer bovenaan de looplijst. Ze kunnen langer blijven liggen, omdat ze nu als laatste worden gewekt. Wel wekken we iedere ochtend een van de bewoners die graag vroeg is om voor haar man een ontbijtje klaar te maken. Zo heeft iedereen een goede start van de dag.