Stichting Waardeburgh

Zorg en ondersteuning

Waardeburgh heeft vier woonzorgcentra in Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht. Wij bieden zorg en ondersteuning aan mensen die ouder worden en een beroep op ons doen. Onze organisatie is geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus. Om zorg van Waardeburgh te ontvangen, hoeft iemand niet dezelfde overtuiging te hebben. Iedereen is welkom.

Thuis

De medewerkers van Waardeburgh bieden zorg thuis in het kader van de wijkverpleging en huishoudelijke ondersteuning. Ook heeft Waardeburgh dagbestedings- en ontmoetingsplaatsen voor senioren in de wijk.

Kennis

Bij Waardeburgh zijn we al eerder gestart met een zorgvernieuwing waarbij de cliënt centraal staat. Zo zijn we begonnen met het bieden van zorg zonder dwang aan bewoners met een psychogeriatrische problematiek.
De beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg helpt ons in dit traject met praktische kennis en nieuwe inzichten.

Balans

Voor Waardeburgh begint Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg bij de medewerkers en de organisatie. We stellen ons continu de vraag: Waarom doe ik iets? En heeft het belang voor mij of voor de cliënt? Wij willen een goede balans creëren tussen de organisatiestrategie en bewonersstrategie. De zorg moet op de eerste plaats altijd het welzijn van de cliënten dienen.

Initiatieven

 

 • De Sjuttul
  Waardeburgh heeft een eigen vervoersdienst gericht op de wijkbewoners zodat zij langer eigen regie kunnen houden en mensen achter de voordeur vandaan komen. Bovendien wordt de druk op naasten zo ook minder. Er rijden 10 busjes door het werkgebied, bestuurd door ongeveer 100 vrijwilligers. Wijkbewoners hoeven slechts €0,90 per enkele rit te betalen om gebruik te maken van deze dienst.
 • Maaltijden
  Bij Waardeburgh wordt iedere dag met verse ingrediënten gekookt. Zo kan iedereen gezond eten. De warme maaltijd zorgt voor een rustpunt in de middag van bewoners.
 • Waardeburghplus
  Waardeburgh is voor de wijkbewoners een community gestart onder de naam Waardeburghplus. Daar zijn inmiddels zo’n 2000 senioren lid van. Voor de leden worden uitjes, sociëteiten en activiteiten georganiseerd die hoog worden gewaardeerd.
 • Welzijnsmedewerkers
  Op iedere locatie zijn we gestart met een nieuw type medewerker als vaste kern op de PG leefgemeenschappen. Voorheen werkten daar medewerkers afkomstig vanuit Huishoudelijke Ondersteuning, Restauratieve Dienst en Zorg. Elke medewerker deed alleen de taken die bij de eigen werksoort behoorden. Inmiddels werken we met het concept van de Welzijnsmedewerkers. Zij voeren een mix van taken uit. Dus zowel huishoudelijke, restauratieve en zorgtaken; alles primair gericht op het welzijn van onze bewoners. Dit zorgt voor vertrouwde gezichten voor de bewoners.

 

 

Artikelen over Stichting Waardeburgh: