Sensire

Thuiskomen bij Sensire

Sensire heeft verschillende wooncentra in de Achterhoek. Als zelfstandig wonen niet meer gaat, bieden wij een veilige woonomgeving met oog voor dingen die waardevol zijn. Samen met mensen om jou heen zorgen we dat je zoveel mogelijk kunt leven zoals je gewend bent.

Een fijne plek om te wonen

Het leefplezier van de bewoners vergroten, dat is wat we willen. Een omgeving waarbij de bewoners zoveel mogelijk betrokken blijven bij hun sociale netwerk en de lokale samenleving. We willen graag de relaties tussen de bewoners, onze medewerkers, vrijwilligers, familie en naasten vergroten. We gaan op zoek naar de relaties en proberen de belemmerende regels te verminderen.

Hoe willen we dit bereiken?

Door een minimale set aan regels te hebben die zorgen voor fijn en veilig wonen met intensieve zorg. Ook willen we ervoor zorgen dat bewoners met dementie de relatie met hun sociale netwerk behouden. We willen de bewoners en hun familie zeggenschap geven over de dagelijkse gang van zaken in het huis. Tot slot verzamelen en evalueren we alle procesgegevens. Ook delen we onze ervaringen graag, binnen en buiten Sensire. Zodat anderen hier ook gebruik van kunnen maken.

Hoe doen we dat?

We hebben een project opgezet vanuit de vraag: ‘Hoe zou je de verpleeghuiszorg inrichten als je het weer helemaal opnieuw mag doen?’ Hiermee hopen we uit te komen bij veilige zorg. Bij het project betrekken we bewoners en hun naasten, maar ook de medewerkers. We vragen ze mee te denken en voorstellen te doen.

Voel je thuis

We geven de bewoners een thuisgevoel. Zo kweekt een echtgenote van een bewoner thuis in een kas groenten en poot ze deze in de moestuin van de Lindenhof. De bewoners kunnen hiervan eten. Ook wordt er wel op een centrale plek gewassen, maar de was wordt buiten opgehangen aan de waslijn op de Lindenhof. Net als thuis!

In dialoog

We gaan steeds opnieuw de dialoog aan met bewoners, hun naasten en medewerkers. Vanuit die dialoog maken we plannen, stellen we de plannen bij en evalueren we. We hopen dat we via deze weg er voor zorgen dat bewoners zich weer thuis voelen. En dat hun naasten en onze medewerkers het gevoel krijgen dat ze bijdragen aan het welzijn van de bewoners.

Meer weten

Dochter, ambtelijk secretaris cliëntenraad & projectleider over Radicale vernieuwingstraject

In eerste grote publicatie van de vernieuwingsbeweging (‘Zicht op vernieuwing’):

Artikelen over Sensire: