Santé Partners

Santé Partners zorgt er in de regio Utrecht en Midden-Gelderland voor dat cliënten kunnen leven, wonen en meedoen in de maatschappij door de eigen kracht van mensen te activeren. We zorgen ervoor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen door zorg en ondersteuning in de eigen leefomgeving. Als thuis wonen niet meer gaat, bieden wij in onze kleinschalige woonvormen zorg in een huiselijke sfeer door betrokken medewerkers. Ook helpen we bij het weer op de rit krijgen van iemands leven als er problemen zijn door bijvoorbeeld scheiding of financiële zorgen én bij het blij en gezond opgroeien van kinderen. Wij ondersteunen op het gebied van zorg, wonen, jeugdgezondheid en welzijn binnen de mogelijkheden van de cliënt en de zorg. Waarbij verbetering van zingeving en kwaliteit van leven van ons cliënt altijd een belangrijk uitgangspunt is.

Onze woonvormen – een gevoel van thuis

Santé Partners heeft zeven eigentijdse woonlocaties waar het aangenaam wonen is met de mogelijkheid van zorg en dienstverlening dichtbij. Binnen de woonlocaties streven wij ernaar dat mensen zo gezond  en zelfstandig mogelijk én met het gevoel van thuis kunnen blijven leven. Dit gebeurt in een huiselijke omgeving waar mensen hun leven zoveel als mogelijk voortzetten zoals zij dat gewend zijn. Waar hun normen en waarden worden gerespecteerd en men zich prettig voelt. In de woonvormen voor mensen met dementie gaan wij uit van datgene waarmee de cliënt vertrouwd is.

Radicale vernieuwing: levensverhaal cliënt centraal

De droom en gemeenschappelijke ambitie die het netwerk ‘Radicale vernieuwing zorg’ heeft, namelijk dat de mensen binnen de verpleeghuiszorg belangrijk zijn en niet de regels en/of gewoonten binnen de zorgorganisatie sluit aan bij de koers vanuit Santé Partners. Kwaliteit van leven is voor Santé Partners meer dan kwaliteit van zorg en ondersteuning. We hanteren een betrokken, persoonsgerichte benadering met aandacht voor het levensverhaal van de cliënt. We brengen het levensverhaal goed in kaart aan de hand van een warme overdracht. Wij werken vanuit de triade cliënt-familie-professional/vrijwilliger. Niet alleen ten aanzien van de individuele cliënt, maar ook vanuit de locaties proberen we dit vorm te geven. Zo heeft iedere locatie een eigen familie- of thuisraad waar we vanuit het perspectief van cliënten, medewerkers en organisatie gezamenlijk zaken bespreken en beslissingen nemen die de totale locatie aangaan.

Zingeving

Zingeving is voor ons, naast ondersteuning en zorg een item waar we aandacht aan besteden. We hebben afgelopen jaren hierin veel bereikt, maar we zien tegelijk dat er nog veel mogelijkheden en uitdagingen zijn. Deelname in het netwerk van Radicale Vernieuwing waarin we onze expertise kunnen delen en expertise van anderen op kunnen halen past hier dan ook in.

Download artikel als PDF

Facts

Adres
Postbus 6063, 4000 HB Tiel

Contactpersoon
Atie Gelderloos
a.gelderloos@santepartners.nl

Twitter
Santé Partners op Twitter

LinkedIn
Santé Partners op LinkedIn

YouTube
Santé Partners op YouTube

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese