Santé Partners

Over Santé Partners

Santé Partners is een zorgorganisatie die zorg levert in woonzorglocaties. Daarnaast levert het zorg aan huis en gerelateerde diensten in de hele regio. Santé Partners wil de kracht bij cliënten naar boven halen met belevingsgerichte zorg en ondersteuning. Het liefst in de eigen leefomgeving van mensen. Santé Partners draagt hiermee bij aan het welbevinden en de vitaliteit van cliënten. Het werkgebied reikt van De Bilt tot aan Doesburg en van Maasdriel tot aan Rijnwaarden. De missie van Santé Partners is het ondersteunen van mensen zodat zij kunnen leven, wonen en meedoen zoals zij dat willen. De ambitie van Santé Partners is om dé samenwerkingspartner in jeugdgezondheid, zorg, wonen en welzijn en diensten te zijn voor inwoners, familie, ketenpartners en financiers. En dan vooral in de lokale omgeving. De medewerkers werken vanuit de vier V’s: vertrouwen, verantwoordelijkheid, vrijheid en verbinding.

Reden voor deelname aan Radicale Vernieuwing

In de woonzorgcentra en woonvormen van STMR/Santé Partners bepalen de bewoners zoveel mogelijk hun eigen leven. De medewerkers van Santé Partners ondersteunen daar waar nodig en vervullen zoveel mogelijk wensen van iedere bewoner en zijn of haar familie. Zo blijven bewoners en familie zelf de touwtjes in handen houden. Santé Partners past de zorg zo goed mogelijk aan op de wensen van iedere bewoner door gebruik te maken van bepaalde arrangementen en technologie. Om het leven van de cliënten en bewoners zo aangenaam mogelijk te maken, werkt Santé Partners samen met andere zorgaanbieders. Santé Partners is aangesloten bij Radicale Vernieuwing om ervaringen te delen en te leren van anderen.

Positieve gezondheid

Santé Partners wil de kracht, het welbevinden en de zelfstandigheid van mensen versterken. Dat doen zij vanuit het principe van ‘positieve gezondheid’. Positieve gezondheid is een gedachtegoed waarbij naast een ‘goed functionerend’ lichaam ook het mentale welzijn, zingeving in het leven, meedoen in de maatschappij, kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren iemands gezondheid bepalen.

Dat versterken vanuit positieve gezondheid doet Santé Partners ook met twee methoden genaamd ‘familiezorg’, en ‘U woont nu hier’. Alle medewerkers worden geschoold op deze methoden. De eerste methode, ‘familiezorg’, betekent dat de medewerkers van Santé Partners ook kijken naar de sociale contacten in de omgeving van iedere bewoner. Hierdoor wordt iedere bewoner zich bewust van zijn of haar sociale netwerk in het dagelijkse leven. De tweede methode ‘U woont nu hier’ is vooral gericht op het wonen, welzijn en de kwaliteit van het leven van cliënten met dementie.

Zo gewoon mogelijk wonen en leven

Santé Partners wil cliënten zo gewoon mogelijk laten wonen en leven. Het wonen bij Santé Partners sluit aan op het leven dat cliënten gewend zijn. Santé Partners ondersteunt de cliënten waar ze zichzelf niet meer redden. De organisatie wil dat medewerkers een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Daarom krijgen ze een volledig scholingsprogramma. Daarnaast krijgen ze ruimte voor bijeenkomsten waarin ze met elkaar oplossingen zoeken voor werkgerelateerde problemen.

Voorbeelden van Radicale Vernieuwing

Santé Partners gebruikt functiedifferentiatie om het wonen en leven zo aangenaam mogelijk te maken voor cliënten. Functiedifferentiatie betekent dat Santé Partners bepaalde functies creëert met taken die zijn afgestemd op wat de cliënt nodig heeft. Zo worden de cliënten optimaal geholpen. In de woonzorglocaties zijn bijvoorbeeld gastvrouwen aanwezig voor ondersteuning in het dagelijkse leven. Verder heeft Santé Partners afgelopen jaren meer verpleegkundigen opgeleid en aangenomen. Hieronder vallen ook specialistisch verpleegkundigen geriatrie en gerontologie.

Een ander voorbeeld is dat Santé Partners werkt met ‘thuisraden’ op hun woonzorglocaties en met ‘familieraden’ op de woonvormen voor mensen met dementie. Dankzij deze raden heeft de organisatie korte lijnen met bewoners en hun familieleden. Voorwaarde om lid van een familieraad te zijn is dat een verwant in de woonvorm moet wonen. Zaken die meer op het niveau van de totale organisatie liggen worden opgepakt door de centrale cliëntenraad van Santé Partners.