Santé Partners

Inwoners, familie, ketenpartners en financiers ervaren Santé Partners als dé samenwerkingspartner in jeugdgezondheid, zorg, wonen, welzijn en diensten, dichtbij, in de lokale omgeving. Met belevingsgerichte zorg en ondersteuning in de eigen leefomgeving, activeren zij de kracht van mensen en dragen ze bij aan hun welbevinden en vitaliteit. Santé Partners doet dit vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. In het werk vormen 4 V’s een centraal kompas: vertrouwen, verantwoordelijkheid, vrijheid en verbinding.

Positieve gezondheid

Santé Partners wil de kracht, het welbevinden en de zelfstandigheid van de mensen in haar werkgebied (van De Bilt tot aan Doesburg en van Maasdriel tot aan Rijnwaarden) versterken. Dat doen zij vanuit het principe van positieve gezondheid. Positieve gezondheid is een gedachtegoed waarbij een brede benadering van de ervaren gezondheid wordt gehanteerd. Naast een ‘goed functionerend’ lichaam bepalen ook je mentale welbevinden, zingeving in je leven, sociaal-maatschappelijk participeren, je kwaliteit van leven en je dagelijks (kunnen) functioneren hoe gezond jij je voelt. Santé Partners wil haar professionals vanuit dit gedachtegoed meer in hun kracht zetten. Dit gedachtegoed helpt om waarde toe te kunnen voegen aan de individuele situatie van iedere bewoner. Graag ontwikkelen de medewerkers zich daarom tot ‘specialisten in zelfstandigheid’.