Philadelphia

Het beste uit jezelf

De zorgorganisatie Philadelphia zit met 487 locaties verspreid over het hele land. We begeleiden mensen met een verstandelijke beperking. We willen dat onze cliënten mede dankzij ons werk gelukkig kunnen zijn. ‘Het beste uit jezelf’, dat is de visie van Philadelphia. We bieden nabijheid, kleinschaligheid en bejegening op basis gelijkwaardigheid, respect en interesse in de mens.

Vernieuwing

Ouder wordende en kwetsbare ouderen en hun netwerk staan centraal bij Philadelphia. Om dit zo goed mogelijk aan te pakken zijn wij altijd op zoek naar vernieuwing. Door Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg kunnen wij leren van de kwaliteiten uit de ouderenzorg. Ook brengen wij een frisse en andere kijk mee vanuit de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Van mens tot mens

Bij Philadelphia staat oprechte aandacht van mens tot mens centraal. We hebben geleerd dat onze medewerkers beter kunnen presteren als wij op een andere manier met regels omgaan: regelarm. Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg kan ons hierbij helpen.

Van elkaar leren

Philadelphia wil de ouderenzorg en gehandicaptenzorg dichter bij elkaar brengen. De vernieuwing zit in het kijken met een andere bril naar dingen zoals we ze altijd hebben gedaan. We zien dat wanneer je je niets aantrekt van een sector of financiering er veel moois ontstaat. Niet de verschillen, maar juist de overeenkomsten binden ons. Daarnaast experimenteren we met sociale robots en slimme inco’s. Dit zijn oplossingen die ook van waarde zijn binnen andere verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Meer weten