Opella

Liefde voor mensen

Opella heeft verpleeghuizen in Harskamp, Wageningen, Bennekom, Lunteren. Wij bieden zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben. Dit doen we vanuit het evangelie van Jezus Christus, dat inspireert tot liefde voor mensen.

Persoonlijke aandacht

Opella wil er zijn voor ieder mens, ongeacht levensbeschouwing of geloofsovertuiging. Ook als mensen intensieve zorg nodig hebben, willen zij graag het leven blijven leiden zoals ze dat gewend zijn. Met de juiste zorg en ondersteuning, en vooral met een betekenisvolle invulling van de dag, realiseren wij dit. Wij hebben persoonlijke aandacht voor het lichamelijke, sociale, psychische en spirituele bestaan.

Inspiratie

De beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg sluit aan op de vernieuwingen waar Opella al mee bezig is. De cliënt staat centraal en heeft de regie. Naasten blijven nauw betrokken bij de cliënt en trekken samen op met vrijwilligers en zorgmedewerkers. Doel is dat de cliënt kan leven op een manier die past bij zijn wensen, met belangrijke contacten en prettige activiteiten. Opella ziet deelname aan Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg als een mogelijkheid om geïnspireerd te worden door anderen en om het eigen traject te versterken.

Zorg en welzijn

Opella wil met Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg de verbinding leggen tussen zorg en welzijn. De regie ligt bij de cliënt en de focus ligt op de kwaliteit van leven. Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg moet daarop aansluiten en daarnaast voorkomen dat er dingen dubbel worden uitgewerkt.  

Wat wil de cliënt?

Met iedere cliënt wordt persoonlijk bepaald wat voor hem of haar nodig is. Dat ontdekken we samen in gesprek met de bewoner en zijn naasten. Wat zijn de wensen, gevoelens en verlangens op het gebied van welbevinden? Regels over wat wel of niet mogelijk is mogen geen beperking vormen. Er wordt creatief nagedacht over mogelijkheden en kansen. Niets is bij voorbaat onmogelijk.

Meer lezen over Opella

Artikelen over Opella: