Liberein

Algemeen

Bij Liberein streven we ernaar om mensen die zorg nodig hebben het beste te bieden en een gelukkig gevoel te geven. Samen een bosje bloemen op de vaas zetten. Even babbelen bij de koffie. Of gewoon gezellig de dag doornemen. Liefdevolle zorg. Basis voor geluk. Daar gaan we voor bij Liberein!

Missie
Liberein biedt professionele zorg voor alle oudere mensen die dat nodig hebben in de gehele keten van zorg, behandeling, welzijn, services en wonen.

Visie
Liberein heeft professionals die met passie uit hun hart, liefdevolle zorg bieden aan de medemens, die ze met hun hoofd en handen concreet maken. En daarmee bijdragen aan het geluk van de cliënt, die zelf de regie houdt over zijn/haar eigen leven.

Radicale vernieuwing

Radicale Vernieuwing heeft als doel dat de leefomgeving van de cliënt centraal komt te staan in alles wat we denken en doen. Het moet niet gaan om de wereld van regels, protocollen en procedures. Binnen Liberein spreken we over ‘Liefdevolle Zorg. Basis voor geluk’. Daarvoor is het belangrijk om samen met medewerkers, familie en cliënten na te gaan op welke punten we die liefdevolle zorg verder kunnen ontwikkelen. Hierbij worden bestaande afspraken en regels overboord gezet om samen met de cliënt bij te kunnen dragen aan een basis voor een gelukkig leven. Ondanks zijn of haar beperkingen of ziekte en ondanks zorgafhankelijkheid. Steeds vaker ontdekken we dat dit geluk niet in grote vernieuwende projecten zit, maar juist in kleine aanpassingen of veranderingen. Juist die kleine en soms heel simpel lijkende persoonlijke dingen maken het verschil voor cliënten en medewerkers. Radicale Vernieuwing vindt plaats op locatie Ariënshuis in Glanerbrug. Succesvolle initiatieven die daar worden ontwikkeld kunnen daarna worden uitgerold op onze overige locaties.

Doelen

We hebben in 2017 en 2018 gezamenlijk vijf thema’s vastgesteld waarop we via ‘radicale’ veranderingen willen doorvoeren. Zo sluiten we nog meer aan bij ‘Liefdevolle zorg. Basis voor geluk’:

 • Ken de cliënt
 • Betekenisvolle dag
 • Buitenwereld naar binnen halen
 • Samenstelling cliëntteam
 • Vermindering regels en protocollen

Aanpak

We hebben een aantal werkgroepen samengesteld om de vijf thema’s verder uit te werken. Dit hebben we samen met de cliënten, hun mantelzorgers en/of wettelijk vertegenwoordigers en zorgmedewerkers en behandelende disciplines gedaan.

Hier kwamen al een aantal mooie initiatieven uit, zoals:

 • De wensput: dit is een echte put waarin cliënten en hun familie wensen in deponeren.
 • De functie gastheer en gastvrouw: cliënten kunnen een zinvolle dag realiseren door een dag lang de rol als gastheer of gastvrouw op zich te nemen.
 • De stamtafel: dit is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor cliënten en bezoekers.
 • Het familiediner: dit is een diner dat twee keer per jaar voor cliënten en hun familie wordt georganiseerd.
 • Beleef TV: dit zijn interactieve spellen waarbij de cliënten de fijne motoriek oefenen en tegelijkertijd fijne herinneringen kunnen ophalen.
 • De buitenwereld naar binnen halen: dit is een samenwerking met de dorpsraad, plaatselijke verenigingen en de basisschool.
 • De pluk- moes- en beweegtuin: dit is een tuin waarin de cliënten bloemen kunnen plukken, tuinieren en bewegen.

Daarnaast houden we ons dit jaar bezig met de volgende projecten:

 • Verbeteren van de zelfregie van de cliënt
 • Zorgen voor meer contact met lotgenoten
 • Verminderen van protocollen en regels
 • Nieuwe initiatieven doorvoeren die betrekking hebben op een zinvolle dag.

Meer weten over Liberein